แฟ้ม DMG เป็นอิมเมจของ Mac OS X ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้เก็บโปรแกรม สามารถเปิดดูได้โดยติดตั้งแพคเกจ dmg2img จากโปรแกรม Synaptic Package Manager
จากนั้นให้เรียกเทอร์มินัล จากเมนู > เครื่องมือเครื่องใช้ > เทอร์มินัล แล้วพิมพ์ในเทอร์มินัล

รูปภาพ

  • พิมพ์คำสั่ง

dmg2img /ที่อยู่/ของ/ไฟล์.dmg

โปรแกรมจะแปลงได้ไฟล์นามสกุล .img ชื่อเดียวกันที่สามารถเปิดได้

ทั้งนี้โปรแกรมของ Mac OS X นั้นไม่สามารถรันบน Suriyan ได้ ตัวอย่างการใช้งาน

รูปภาพ
รูปภาพ

หากต้องการโปรแกรมที่ใช้ในการแปลคำที่เลือกบนหน้าจอให้โดยอัตโนมัติ เราสามารถใช้งาน Stardict ได้ทันที ซึ่ง Stardict มีความสามารถในส่วนนี้ในตัวแล้ว หากต้องการเปิดใช้ความสามารถดังกล่าวสามารถทำได้ด้วยวิธีการดังนี้ ให้เรียกโปรแกรมขึ้นมาโดย

ไปที่เมนู > เครื่องมือเครื่องใช้ > StarDict

รูปภาพ

  • ที่หน้าโปรแกรม Stardict ไปที่ Preference

รูปภาพ

  • ทำเครื่องหมายที่กล่อง Only scan while the modifier key is being pressed

จากนั้นเมื่อต้องการแปลคำที่อยู่บนหน้าจอ ให้ใช้เมาส์ไฮไลท์ข้อความที่ต้องการแล้วกดปุ่ม Windows (ปุ่มบนแป้นพิมพ์ที่มีโลโก้ Windows) จะปรากฏคำแปลขึ้นข้างๆ คำที่ต้องการ

รูปภาพ

เนื่องจาก Suriyan เปิดระบบแสดงผล 3D ไว้เป็นค่ามาตรฐานเนื่องจากซอฟต์แวร์บางตัวต้องการคุณสมบัตินี้ แต่ driver ของ VirtualBox นั้นไม่รองรับระบบดังกล่าว ดังนั้นให้ปิดระบบ 3D ออกโดยเข้าไปที่เมนู Settings แล้วเอาเครื่องหมายออกจากช่อง Enable 3D Acceleration

รูปภาพ

เราสามารถนับจำนวนตัวอักษร/คำ/บรรทัดของเอกสารในโปรแกรม gEdit ไปที่เมนู เครื่องมือ > สถิติของเอกสาร

รูปภาพ

และยังสามารถเลือกส่วนที่ต้องการนับจำนวนได้โดยลากเมาส์คลุมพื้นที่

รูปภาพ

Suriyan มีการรองรับกล้องมากมายหลายรุ่น เพียงแค่เสียบเข้าไปก็สามารถใช้งานได้โดยทันทีในลักษณะเดียวกับ USB Flash Drive โดยที่หลังจากเราเสียบกล้องดิจิทัลเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว โปรแกรม F-Spot จะแสดงหน้าต่างขึ้นมาถามถึงการนำเข้าภาพ ให้เลือกตัวเลือกที่ต้องการและทำตามขั้นตอน

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

เราสามารถใช้โปรแกรมเขียนซีดี Brasero ในการลบข้อมูลของแผ่น CD-RW ได้ โดยเปิดโปรแกรม Brasero โดย

ไปที่เมนู > เสียงและวิดีโอ > โปรแกรมเขียนแผ่น Brasero

รูปภาพ

แล้วไปที่เมนูเครื่องมือ > ล้างข้อมูล

รูปภาพ

เนื่องด้วยความแตกต่างด้านเทคนิค ทำให้ระบบไฟล์ของ Suriyan นั้นจะมีปัญหากับโปรแกรม notepad บน Windows โดยสามารถแก้ไขได้โดยใช้โปรแกรมอื่นๆ แทนบน Windows เช่น Wordpad, Microsoft Word, Editplus, Notepad2, Notepad++ โดยโปรแกรม Notepad++ นี้รวมอยู่ในชุดของ Chantra อีกด้วย

เพิ่มภาพสองโปรแกรม ที่มีการจัดบรรทัด และไม่มีการจัดบรรทัด

โปรแกรม gEdit สามารถแสดงโหมดเน้นได้หลายรูปแบบ ในส่วนของการเขียน PHP นั้นในโค้ดอาจมีส่วนของภาษา HTML ปนอยู่ด้วย ทำให้โปรแกรมอาจไม่ได้แสดงโหมดเน้นตรงกับความต้องการของเรา ดังนั้นหากต้องการเปลี่ยนโหมดเน้นตัวตนเองให้ทำดังนี้ ที่โปรแกรม gEdit ไปที่

มุมมอง > โหมดเน้น เลือกรูปแบบที่ต้องการ

รูปภาพ

สามารถใช้งานได้ โดยให้ทำการ Unmount หรือ Safely Remove ตัวอุปกรณ์ USB ออกจากระบบหลักเสียก่อน (แต่ไม่ต้องดึง USB Drive ออก) จากนั้นในหน้าต่าง VirtualBox ทางขวาล่างให้คลิกขวารูป USB แล้วเลือกอุปกรณ์ที่ต้องการใช้ โดยจะแสดงตามยี่ห้อชิพของอุปกรณ์

รูปภาพ

Suriyan ใช้ตัวควบคุมเสียงแบบซาวนด์เซิร์ฟเวอร์ทำให้สามารถเลือกปิดเสียงเฉพาะบางโปรแกรมได้ โดยไปที่ ไอคอนเสียงที่ Notification area เลือก ปรับแต่งเสียง เลือกแท็บโปรแกรม เลือกปิดเสียงโปรแกรมที่ต้องการ

รูปภาพ
รูปภาพ