การปรับตั้งค่าสามารถทำได้ดังนี้

ไปที่เมนู กราฟิกส์ > Simple Scan

รูปภาพ

เมื่อโปรแกรมเปิดขึ้นมาเรียบร้อยแล้วให้ไปที่เมนู เอกสาร > ปรับแต่ง

รูปภาพ

ปรับค่าความคมชัดได้ที่ “ความละเอียดข้อความ” และ “ความละเอียดภาพถ่าย”

รูปภาพ

ต้องทำการติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติมชื่อว่า cheese จากแหล่งซอฟท์แวร์หลังจากติดตั้งแล้วสามารถเรียกใช้งานโปรแกรมโดย

ไปที่เมนู > โปรแกรม > เสียงและวิดีโอ > บูทเว็บแคมชีส

รูปภาพ

ต้วอย่างหน้าตาโปรแกรม cheese

รูปภาพ

ตัวอย่างภาพ webcam เมื่อใช้เอฟเฟค(ขาวดำ)

รูปภาพ

หากดาวนโหลดไฟล์แล้ว แต่หาไฟล์ที่ดาวน์โหลดไม่พบ ให้ทำดังนี้ ที่โปรแกรม Firefox ไปที่เมนู เครื่องมือ > ดาวน์โหลด

รูปภาพ

จะปรากฏรายการไฟล์ที่เคยดาวน์โหลด ให้คลิกขวาที่ไฟล์ที่ต้องการ เลือก Open Containing folder จะปรากฏโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ดังกล่าวอยู่ ซึ่งไฟล์จะอยู่ในโฟลเดอร์ที่เปิดขึ้นมานี้ เว้นแต่ว่าเราได้เคยย้ายไฟล์ดังกล่าวไปไว้ที่อื่นแล้ว

รูปภาพ

ในบางครั้งเราต้องการเปิด Firefox เพียงหน้าเว็บเดียว เพื่อไม่ต้องแสดงแถบของแท็บ เพื่อให้ได้พื้นที่การแสดงผลในแนวตั้งเพิ่มขึ้น ซึ่งเราสามารถทำได้ด้วยวิธีการดังนี้ ที่ Firefox ไปที่เมนู แก้ไข > ปรับแต่ง

รูปภาพ

จะปรากฏหน้าต่างการตั้งค่า เลือกแท็บ แท็บ จากนั้น ยกเลิกการทำเครื่องหมายในช่อง Always show the tab bar แถบของแท็บจะหายไปเมื่อเราเปิดหน้าเว็บเพียงเว็บเดียว

รูปภาพ

ในบางครั้ง เราต้องการให้แท็บที่เปิดอยู่แล้ว แยกออกมาเป็นหน้าต่างของ Firefox หน้าต่างใหม่ เพื่อให้แยกออกมาจากหน้าต่างเดิมของ Firefox ซึ่งเราสามารถทำได้โดยคลิกแท็บที่ต้องการค้างไว้ แล้วลากออกมาจากแถบของแท็บเลย จะทำให้แท็บที่คลิกไว้ถูกแยกออกมาเป็นหน้าต่างใหม่โดยอัตโนมัติ

รูปภาพ
รูปภาพ

ความสามารถดังกล่าวจะถูกเรียกว่า Awesomebar ซึ่งจะคล้ายการ Search บวกกับ Auto complete โดยใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์ที่เราเคยเข้าชมแล้ว แต่หากไม่ต้องการใช้ความสามารถดังกล่าว เราสามารถปิดความสามารถนี้ได้ด้วยวิธีการดังนี้ ที่ Firefox ไปที่เมนูแก้ไข > ปรับแต่ง จะปรากฏหน้าต่างการตั้งค่า เลือกแท็บ ความเป็นส่วนตัว ที่ช่อง Location Bar ให้เลือก Nothing

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

โปรแกรม skype สามารถดาวน์โหลดได้จาก http://www.skype.com/intl/en/get-skype/on-your-computer/linux/

รูปภาพ

สำหรับการติดตั้ง .deb ให้ดูจากหัวข้อ “ดาวน์โหลดโปรแกรมเป็นไฟล์ .deb จะสามารถติดตั้งได้อย่างไร” หลังจากติดตั้งแล้วให้เรียกใช้งานโดย

  • ไปที่เมนู > อินเตอร์เน็ต > Skype

รูปภาพ

ใน Suriyan มีโปรแกรมดาวน์โหลดไฟล์ torrent อยู่แล้ว ชื่อว่า transmission เพียงดับเบิลคลิกที่ไฟล์ .torrent โปรแกรมดังกล่าวจะเปิดขึ้นมาโดยอัตโนมัติ หรือถ้าต้องการเปิดโปรแกรมโดย

ไปที่เมนู > อินเทอร์เน็ต > Transmission โปรแกรม Bittorrent

รูปภาพ

หน้าจอโปรแกรม Transmission หลังจากเรียกใช้งาน

รูปภาพ