Suriyan มี IDE สำหรับทำงาน Java Programmer สามารถติดตั้ง Netbeans หรือ Eclipse ได้จากศูนย์ซอฟท์แวร์แล้วเรียกใช้หลังจากติดตั้งโดย

ไปเมนู > พัฒนาระบบ

รูปภาพ

ตัวอย่างภาพหน้าจอโปรแกรม Eclipse
รูปภาพ

ตัวอย่างภาพหน้าจอโปรแกรม Netbeans
รูปภาพ

Firefox รุ่นที่มากับ Suriyan นั้นมีปัญหาในตัวโปรแกรมบางอย่างทำให้โปรแกรมปิดตัวเองบ่อยๆ ปัญหานี้มาจากการเปิดใช้ภาษาไทยใน Firefox การแก้ไขปัญหานั้นให้แก้โดยการเปลี่ยนเมนูภาษาไทยกลับเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งทำได้โดย

  • เปิดโปรแกรม Firefox ขึ้นมาแล้วไปที่ส่วนเสริม

รูปภาพ

  • ทำการปิด plugin ภาษาไทยของโปรแกรม

รูปภาพ

  • หลังจากปิดแล้วจะพบว่าเมนูของ Firefox เป็นภาษาอังกฤษ

รูปภาพ

หมายเหตุ: กรณีเมนูของ Firefox เป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วจะไม่เจอกับปัญหานี้

ให้ติดตั้งโปรแกรม Sound Juicer จากศูนย์ซอฟท์แวร์ แล้วเรียกใช้โดย

ไปที่เมนู > เสียงและวิดีโอ > โปรแกรมคัดลอกไฟล์จากซีดี

รูปภาพ

ตัวอย่างหน้าตาโปรแกรม

รูปภาพ

การปรับตั้งค่าสามารถทำได้ดังนี้

ไปที่เมนู กราฟิกส์ > Simple Scan

รูปภาพ

เมื่อโปรแกรมเปิดขึ้นมาเรียบร้อยแล้วให้ไปที่เมนู เอกสาร > ปรับแต่ง

รูปภาพ

ปรับค่าความคมชัดได้ที่ “ความละเอียดข้อความ” และ “ความละเอียดภาพถ่าย”

รูปภาพ

ต้องทำการติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติมชื่อว่า cheese จากแหล่งซอฟท์แวร์หลังจากติดตั้งแล้วสามารถเรียกใช้งานโปรแกรมโดย

ไปที่เมนู > โปรแกรม > เสียงและวิดีโอ > บูทเว็บแคมชีส

รูปภาพ

ต้วอย่างหน้าตาโปรแกรม cheese

รูปภาพ

ตัวอย่างภาพ webcam เมื่อใช้เอฟเฟค(ขาวดำ)

รูปภาพ

หากดาวนโหลดไฟล์แล้ว แต่หาไฟล์ที่ดาวน์โหลดไม่พบ ให้ทำดังนี้ ที่โปรแกรม Firefox ไปที่เมนู เครื่องมือ > ดาวน์โหลด

รูปภาพ

จะปรากฏรายการไฟล์ที่เคยดาวน์โหลด ให้คลิกขวาที่ไฟล์ที่ต้องการ เลือก Open Containing folder จะปรากฏโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ดังกล่าวอยู่ ซึ่งไฟล์จะอยู่ในโฟลเดอร์ที่เปิดขึ้นมานี้ เว้นแต่ว่าเราได้เคยย้ายไฟล์ดังกล่าวไปไว้ที่อื่นแล้ว

รูปภาพ

ในบางครั้งเราต้องการเปิด Firefox เพียงหน้าเว็บเดียว เพื่อไม่ต้องแสดงแถบของแท็บ เพื่อให้ได้พื้นที่การแสดงผลในแนวตั้งเพิ่มขึ้น ซึ่งเราสามารถทำได้ด้วยวิธีการดังนี้ ที่ Firefox ไปที่เมนู แก้ไข > ปรับแต่ง

รูปภาพ

จะปรากฏหน้าต่างการตั้งค่า เลือกแท็บ แท็บ จากนั้น ยกเลิกการทำเครื่องหมายในช่อง Always show the tab bar แถบของแท็บจะหายไปเมื่อเราเปิดหน้าเว็บเพียงเว็บเดียว

รูปภาพ

ในบางครั้ง เราต้องการให้แท็บที่เปิดอยู่แล้ว แยกออกมาเป็นหน้าต่างของ Firefox หน้าต่างใหม่ เพื่อให้แยกออกมาจากหน้าต่างเดิมของ Firefox ซึ่งเราสามารถทำได้โดยคลิกแท็บที่ต้องการค้างไว้ แล้วลากออกมาจากแถบของแท็บเลย จะทำให้แท็บที่คลิกไว้ถูกแยกออกมาเป็นหน้าต่างใหม่โดยอัตโนมัติ

รูปภาพ
รูปภาพ

ความสามารถดังกล่าวจะถูกเรียกว่า Awesomebar ซึ่งจะคล้ายการ Search บวกกับ Auto complete โดยใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์ที่เราเคยเข้าชมแล้ว แต่หากไม่ต้องการใช้ความสามารถดังกล่าว เราสามารถปิดความสามารถนี้ได้ด้วยวิธีการดังนี้ ที่ Firefox ไปที่เมนูแก้ไข > ปรับแต่ง จะปรากฏหน้าต่างการตั้งค่า เลือกแท็บ ความเป็นส่วนตัว ที่ช่อง Location Bar ให้เลือก Nothing

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ