ในบางครั้งเราต้องการเปิด Firefox เพียงหน้าเว็บเดียว เพื่อไม่ต้องแสดงแถบของแท็บ เพื่อให้ได้พื้นที่การแสดงผลในแนวตั้งเพิ่มขึ้น ซึ่งเราสามารถทำได้ด้วยวิธีการดังนี้ ที่ Firefox ไปที่เมนู แก้ไข > ปรับแต่ง

รูปภาพ

จะปรากฏหน้าต่างการตั้งค่า เลือกแท็บ แท็บ จากนั้น ยกเลิกการทำเครื่องหมายในช่อง Always show the tab bar แถบของแท็บจะหายไปเมื่อเราเปิดหน้าเว็บเพียงเว็บเดียว

รูปภาพ

ในบางครั้ง เราต้องการให้แท็บที่เปิดอยู่แล้ว แยกออกมาเป็นหน้าต่างของ Firefox หน้าต่างใหม่ เพื่อให้แยกออกมาจากหน้าต่างเดิมของ Firefox ซึ่งเราสามารถทำได้โดยคลิกแท็บที่ต้องการค้างไว้ แล้วลากออกมาจากแถบของแท็บเลย จะทำให้แท็บที่คลิกไว้ถูกแยกออกมาเป็นหน้าต่างใหม่โดยอัตโนมัติ

รูปภาพ
รูปภาพ

ความสามารถดังกล่าวจะถูกเรียกว่า Awesomebar ซึ่งจะคล้ายการ Search บวกกับ Auto complete โดยใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์ที่เราเคยเข้าชมแล้ว แต่หากไม่ต้องการใช้ความสามารถดังกล่าว เราสามารถปิดความสามารถนี้ได้ด้วยวิธีการดังนี้ ที่ Firefox ไปที่เมนูแก้ไข > ปรับแต่ง จะปรากฏหน้าต่างการตั้งค่า เลือกแท็บ ความเป็นส่วนตัว ที่ช่อง Location Bar ให้เลือก Nothing

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

โปรแกรม skype สามารถดาวน์โหลดได้จาก http://www.skype.com/intl/en/get-skype/on-your-computer/linux/

รูปภาพ

สำหรับการติดตั้ง .deb ให้ดูจากหัวข้อ “ดาวน์โหลดโปรแกรมเป็นไฟล์ .deb จะสามารถติดตั้งได้อย่างไร” หลังจากติดตั้งแล้วให้เรียกใช้งานโดย

  • ไปที่เมนู > อินเตอร์เน็ต > Skype

รูปภาพ

ใน Suriyan มีโปรแกรมดาวน์โหลดไฟล์ torrent อยู่แล้ว ชื่อว่า transmission เพียงดับเบิลคลิกที่ไฟล์ .torrent โปรแกรมดังกล่าวจะเปิดขึ้นมาโดยอัตโนมัติ หรือถ้าต้องการเปิดโปรแกรมโดย

ไปที่เมนู > อินเทอร์เน็ต > Transmission โปรแกรม Bittorrent

รูปภาพ

หน้าจอโปรแกรม Transmission หลังจากเรียกใช้งาน

รูปภาพ

Teamviewer รุ่นก่อนๆ ไม่รองรับบน Suriyan หรือ Linux ตัวอื่น หรือนำมาติดตั้งบน WINE ได้ทว่าทำงานได้ไม่สมบูรณ์ แต่ปัจจุบัน Teamviewer เวอร์ชั่น 5 สามารถติดตั้งบน Suriyan ได้แล้ว โดยสามารถดาวน์โหลด .deb ของ Debian, Ubuntu (32-bit) มาติดตั้งได้เลยที่ลิงก์ http://www.teamviewer.com/download/

รูปภาพ

ตัวอย่างภาพหน้าจอโปรแกรม

รูปภาพ

สามารถทำได้โดยใช้โปรแกรม gprename ช่วยซึ่งติดตั้งได้จากศูนย์ซอฟท์แวร์ และเรียกใช้หลังจากติดตั้งโดยไปที่

ไปที่เมนู > เครื่องมือเครื่องใช้ > GPRename

รูปภาพ

รูปภาพ

Suriyan มี IDE สำหรับทำงาน Java Programmer สามารถติดตั้ง Netbeans หรือ Eclipse ได้จากศูนย์ซอฟท์แวร์แล้วเรียกใช้หลังจากติดตั้งโดย

ไปเมนู > พัฒนาระบบ

รูปภาพ

ตัวอย่างภาพหน้าจอโปรแกรม Eclipse
รูปภาพ

ตัวอย่างภาพหน้าจอโปรแกรม Netbeans
รูปภาพ

Firefox รุ่นที่มากับ Suriyan นั้นมีปัญหาในตัวโปรแกรมบางอย่างทำให้โปรแกรมปิดตัวเองบ่อยๆ ปัญหานี้มาจากการเปิดใช้ภาษาไทยใน Firefox การแก้ไขปัญหานั้นให้แก้โดยการเปลี่ยนเมนูภาษาไทยกลับเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งทำได้โดย

  • เปิดโปรแกรม Firefox ขึ้นมาแล้วไปที่ส่วนเสริม

รูปภาพ

  • ทำการปิด plugin ภาษาไทยของโปรแกรม

รูปภาพ

  • หลังจากปิดแล้วจะพบว่าเมนูของ Firefox เป็นภาษาอังกฤษ

รูปภาพ

หมายเหตุ: กรณีเมนูของ Firefox เป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วจะไม่เจอกับปัญหานี้