หลังจากได้ลองเล่น ArchLinux ARM บน Raspberry Pi 2 ดู kernel ก็พบว่าเป็น Kernel 3.10 แล้วก็เลยเอา Zyxel NWD2105 Wireless N-lite USB Adapter มาเสียบก็พบว่า Kernel มองเห็นเลย แต่ใช้ไม่ได้ต้องตั้งค่ากันก่อน วิธีตั้งค่า Wireless Lan ทำได้หลายวิธี ใช้เครื่องมือ wlan-menu, iw ก็ได้แต่ว่า ArchLinux ARM มี package ไม่ครบครับ ดังนั้นต้องติดตั้งเพิ่ม

ใช้ pacman ติดตั้ง package เหล่านี้เพิ่มดังนี้

pacman -S wireless_tools wpa_supplicant wpa_actiond dialog

จากนั้นมาสร้างไฟล์ config กัน เนื่องจาก ArchLinux ARM ใช้ systemd แล้ว ถ้าจะให้ดีเขียน unit file ให้ systemd จะดีกว่า แต่เราสามารถใช้ netctl แบบเดิมได้อยู่ แต่ในอนาคตคงโดนตัดออก ถ้าชินกับ netctl ให้คัดลอกไฟล์ /etc/netctl/example/ จะมีตัวอย่าง profile อยู่ให้คัดลอก ไฟล์ wireless-wpa ออกมาแล้วแก้ไขค่าตามที่ต้องการ

cp /etc/netctl/example/wireless-wpa /etc/netctl/wlan


Continue reading