โปรแกรม Avidemux ยังไม่มีความสามารถในการส่งออกไฟล์เพื่อไปใช้ในโปรแกรมอื่นต่อ หากต้องการนำงานไปตัดต่อยังโปรแกรมอื่นต่อ เราจำเป็นจะต้องเรนเดอร์ออกมาเป็นไฟล์ภาพยนตร์ เช่น avi ก่อน จึงจะนำไป Import เพื่อใช้ตัดต่อบนโปรแกรมอื่นต่อได้

การปรับโทนของไฟล์ video ที่เรามีอยู่ให้เป็นโทนขาวดำสามารถทำได้ดังขั้นตอนต่อไปนี้

1.ไปที่เมนู File เลือก Open แล้วทำการ load ไฟล์ video เข้ามาในโปรแกรม
2.ที่ side panel ในส่วนของ Video ให้เลือกรูปแบบของไฟล์ video ที่ต้องการใช้งาน

รูปภาพ

3.เลือกไปที่ Filters
4.ในส่วนของ Available Filters เลือก Colors > Luma only แล้วกดเครื่องหมายบวกเพื่อเพิ่ม filter แล้วเลือก close

รูปภาพ

5.กำหนดขอบเขตที่ต้องการปรับความสว่างโดย A คือจุดเริ่มต้น B คือจุดสิ้นสุด
6.ก่อนจะทำการแปลงไฟล์ให้กำหนดรูปแบบของ output ด้วย ในส่วนของ Format บริเวณ side panel ด้านซ้ายว่าเราต้องการกำหนดรูปแบบไฟล์ output ว่าจะเป็นรูปแบบไหน

รูปภาพ

7.เมื่อกำหนดครบหมดทุกอย่างให้ click ที่ไอคอน Save Video แล้วกำหนดตำแหน่งที่จะ save ไฟล์แล้ว Save

รูปภาพ

หากไฟล์วิดีโอที่มีนั้นมืดเกินไป เราสามารถใช้โปรแกรม Avidemux ในการปรับสีหรือความสว่างได้ ซึ่งสามารถทำได้ดังนี้

1.ไปที่เมนู File เลือก Open แล้วทำการ load ไฟล์ video เข้ามาในโปรแกรม
2.ที่ side panel ในส่วนของ Video ให้เลือกรูปแบบของไฟล์ video ที่ต้องการใช้งาน

รูปภาพ

3.เลือกไปที่ Filters
4.ในส่วนของ Available Filters เลือก Colors > Contrast แล้วกดเครื่องหมายบวกเพื่อเพิ่ม filter

รูปภาพ

5.ทำการปรับ Brightness และ Contrast ให้เหมาะสม เลือก OK แล้ว Close

รูปภาพ

6.ก่อนจะทำการแปลงไฟล์ให้กำหนดรูปแบบของ output ด้วย ในส่วนของ Format บริเวณ side panel ด้านซ้ายว่าเราต้องการกำหนดรูปแบบไฟล์ output ว่าจะเป็นรูปแบบไหน
7.กำหนดขอบเขตที่ต้องการปรับความสว่างโดย A คือจุดเริ่มต้น B คือจุดสิ้นสุด

รูปภาพ

8.เมื่อกำหนดครบหมดทุกอย่างให้ click ที่ไอคอน Save Video แล้วกำหนดตำแหน่งที่จะ save ไฟล์แล้ว Save

รูปภาพ

สามารถทำได้โดยการ export filter ดังนี้

วิธีการ export filter
1.ไปที่เมนู File เลือก Open แล้วทำการ load ไฟล์เข้ามาในโปรแกรม
2.ที่ side panel ให้เลือกรูปแบบของไฟล์ input ที่ต้องการใช้งาน
3.เลือกไปที่ Filters

รูปภาพ

4.เพิ่ม Filters และทำการปรับแต่ง Filters ตามต้องการ

รูปภาพ

5.ถ้าต้อง save filter ให้ทำการ click ไปที่ไอคอน Save Script As ใต้ส่วน Active Filters แล้วเลือกตำแหน่งที่จะ save รูปแบบ Filters

รูปภาพ

วิธีการ import filter
1.ไปที่เมนู File เลือก Open แล้วทำการ load ไฟล์เข้ามาในโปรแกรม
2.ที่ side panel ให้เลือกรูปแบบของไฟล์ input ที่ต้องการใช้งาน
3.เลือกไปที่ Filters
4.เลือก Open Script แล้วทำการ load ไฟล์ Filters ที่เราได้ save เอาไว้ในขั้นตอนก่อนหน้า แล้วเลือก Open จะสามารถ load Filters ที่ save เอาไว้เข้ามาใช้งานได้

รูปภาพ

การแยกไฟล์เสียงออกมาจากไฟล์ video ที่มีอยู่สามารถทำได้ดังนี้
1.ไปที่เมนู File เลือก Open แล้วทำการ load ไฟล์ video เข้ามาในโปรแกรม
2.กำหนดขอบเขตที่ต้องการ save ไฟล์เสียงออกมา

รูปภาพ

3.ที่ side panel ในส่วนของ Audio ให้เลือกรูปแบบ audio codec ที่ต้องการใช้งาน

รูปภาพ

4.ถ้าต้องการกำหนดรายละเอียดของไฟล์เสียงที่จะ save ออกมาด้วยให้ click ไปที่ Configure เพื่อตั้งค่า เช่น กำหนด bit rate

รูปภาพ

5.ไปที่เมนู Audio ที่ main menu
6.เลือก Save

รูปภาพ

7.เลือกตำแหน่งที่จะ save ไฟล์ audio แล้ว Save