หลังจาก Freeze ในเรื่องของ package และ version กันไปแล้วซึ่งมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงในซอฟต์แวร์หลายๆ ตัว ซึ่งซอฟต์แวร์บางตัวยังมีปัญหาอยู่บ้าง แต่ได้รับการแก้ไขไปบางส่วนแล้ว สำหรับ Chantra 4.2 จะมีซอฟต์แวร์และเวอร์ชันดังต่อไปนี้

1. Audacity 1.2.6
2. Vlc 1.0.2
3. Celestia 1.6.0
4. Moodle 1.9.5+
5. Tuxmath 1.7.2
6. Tuxpaint 0.9.20b
7. Tuxtyping2 1.5.3
8. Drupal 6.14
9. Filezilla 3.2.7
10. Joomla 1.5.14
11. Kompozer 0.8a4
12. Smf 1.1.10
13. Xampp 1.7.1
14. Blender 2.49b
15. Gimp 2.6.7
16. Inkscape 0.46
17. Openclipart 0.14
18. Dia 0.97
19. Freemind 0.8.1
20. Ganttproject 2.0.9
21. Openoffice 3.1.1
22. Pdfcreator 0.9.8
23. Lbreakout2 2.4.1
24. Supertux 0.1.3
25. Firefox 3.5.3
26. Thunderbird 2.0.0.22
27. Pidgin 2.6.2
28. 7zip 4.65
29. Clamwin 0.95.2
30. Infrarecorder 0.50
31. Notepad++ 5.4.3
32. Putty 0.60
33. Subversion 1.6.5

ซึ่ง Freeze เรียบร้อยแล้วครับ รอการทดสอบในรายละเอียดคิดว่าคงไม่มีการเปลี่ยนเวอร์ชัน หรือมีซอฟต์แวร์เพิ่มเติม สำหรับ Chantra 4.2 Beta สามารถดาวน์โหลดไปทดสอบได้แล้วที่ http://dp.thaiopensource.org/chantra-release ครับ :)

 

   ระบบปฎิบัติการ PCLinuxOS 2009 Beta 3 พร้อมให้ผู้สนใจใช้งานทดสอบแล้ว เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2552
ตามเวลาท้องถิ่นในประเทศไทย ทางทีมงาน Texstar และ Ripper Gang ได้ปล่อย PCLinuxOS 2009 รุ่นทดสอบ Beta 3 ให้ผู้สนใจได้ Download ไปทดสอบกัน โดยในเวอร์ชั่นทดสอบนี้ได้มีการนำ Driver ต่าง ๆ รวมเข้าไปใน Kernel เพื่อให้ผู้ใช้งาน Linux ใช่งานร่วมกับ Hardware ได้ง่ายขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุให้ PCLinuxOS 2009 Beta 3 รู้จัก Hardware มากขึ้น อาทิเช่น Wireless Card VGA Nvidia 3D & ATI เป็นต้น และได้มีการอัพเดทโปรแกรมต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น
      – kernel 2.6.26.8                                 – Frostwire
      – KDE 3.5.10                                      – KTorrent
      – OpenOffice.org 3.0                           – Amarok
      – Firefox 3.0.6                                    – Flash 
      – Thunderbird 2.0.0.17                         – Java JRE
      – Compiz Fusion 3D a                          – Gimp และอื่น ๆ อีกมากมาย


                              รูปแสดงหน้าจอตัวอย่าง PCLinuxOS 2009 Beta 3
 
   ผู้สนใจสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทดสอบ PCLinuxOS 2009 Beta 3 ได้โดยสามารถ Download ไฟล์ ISO เพื่อใช้ในการทดสอบได้ โดยไม่จำเป็นต้องลงใน Harddisk ได้เนื่องจาก PCLinuxOS 2009 ออกแบบมาในรูปแบบ Live CD โดยผู้สนใจสามารถ Download และทดลองใช้ผ่าน CD ได้ และหากพอใจและมั่นใจผู้ร่วมทดสอบก็สามารถติดตั้ง PCLinuxOS 2009 ลงสู่ Harddrive ได้
 

สำหรับคนไทยผู้สนใจคุณสามารถ Download PCLinuxOS 2009 Beta2 ได้จาก mirror.in.th (มิเรอร์แห่งชาติ)
หรือ PCLinuxClub Mirror (ชุมชนผู้ใช้ PCLinuxOS ในประเทศไทย)

PCLinuxOS-N1PTT-TR6.iso
(690MB, MD5). mirror แห่งชาติ
PCLinuxOS-N1PTT-TR6.iso (690MB, MD5). mirror PCLinuxClub

หากท่านสนใจที่จะ Download PCLinuxOS 2009 Beta3 เพื่อทดสอบสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Mirror ที่ให้บริการ Download และหาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมใด้ที่ release announcement

   ระบบปฎิบัติการ PCLinuxOS 2009 Beta2 พร้อมให้ผู้สนใจใช้งานทดสอบแล้ว เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2551
ตามเวลาท้องถิ่นในประเทศไทย ทางทีมงาน Texstar และ Ripper Gang ได้ปล่อย PCLinuxOS 2009 รุ่นทดสอบ Beta2 ให้ผู้สนใจได้ Download ไปทดสอบกัน โดยในเวอร์ชั่นทดสอบนี้ได้มีการนำ Driver ต่าง ๆ รวมเข้าไปใน Kernel เพื่อให้ผู้ใช้งาน Linux ง่ายขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุให้ PCLinuxOS 2009 Beta2 รู้จัก Hardware มากขึ้น
อาทิเช่น Wireless Card VGA Nvidia 3D & ATI เป็นต้น และได้มีการอัพเดทโปรแกรมต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น
      – kernel 2.6.26.8                                 – Frostwire
      – KDE 3.5.10                                      – KTorrent
      – OpenOffice.org 2.4.1                         – Amarok
      – Firefox 3.0.4                                    – Flash 
      – Thunderbird 2.0.0.17                         – Java JRE
      – Compiz Fusion 3D a                          – Gimp และอื่น ๆ อีกมากมาย


                              รูปแสดงหน้าจอตัวอย่าง PCLinuxOS 2009 Beta2
 
   ผู้สนใจสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทดสอบ PCLinuxOS 2009 Beta 2 ได้โดยสามารถ Download ไฟล์ ISO เพื่อใช้ในการทดสอบได้ โดยไม่จำเป็นต้องลงใน Harddisk ได้เนื่องจาก PCLinuxOS 2009 ออกแบบมาในรูปแบบ Live CD โดยผู้สนใจสามารถ Download และทดลองใช้ผ่าน CD ได้ และหากพอใจและมั่นใจผู้ร่วมทดสอบก็สามารถติดตั้ง PCLinuxOS 2009 ลงสู่ Harddrive ได้
 

สำหรับคนไทยผู้สนใจคุณสามารถ Download PCLinuxOS 2009 Beta2 ได้จาก mirror.in.th (มิเรอร์แห่งชาติ)
หรือ PCLinuxClub Mirror (ชุมชนผู้ใช้ PCLinuxOS ในประเทศไทย)

PCLinuxOS-N1PTT-TR5.iso
(690MB, MD5). mirror แห่งชาติ
PCLinuxOS-N1PTT-TR5.iso (690MB, MD5). mirror PCLinuxClub

หากท่านสนใจที่จะ Download PCLinuxOS 2009 เพื่อทดสอบสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Mirror ที่ให้บริการ Download และหาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมใด้ที่ release announcement