Yeoman เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คุณเริ่มต้น project ได้ง่ายและรวดเร็วมากขึ้น ด้วยการใช้งานจาก generator plugin ทำให้คุณสามารถเลือกได้ว่าคุณอยากสร้าง project เกี่ยวกับอะไร และไม่ต้องคำนึงถึง component ต่างๆ ที่ต้องใช้เพราะ yeoman จะจัดการให้คุณทั้งหมด yeoman มี generator หลายแบบให้คุณเลือกใช้ ไม่ว่าคุณจะทำงาน website, chrome app หรือแม้กระทั่ง wordpress ก็มีให้เรีกใช้งาน เพียงแค่ใช้คำสั่ง yo ตามด้วย generator ที่คุณต้องการใช้ง่ายๆ แค่นี้เอง


Continue reading