วิธีการสร้าง Host Template เลือกที่ Host Template จะปรากฏรายชื่อของ Host Template เดิมที่ Cacti ได้สร้างไว้เป็นค่าพื้นฐานกด Add เพื่อเพิ่ม Host Template

เมื่อกด Add แล้วจะปรากฏหน้าจอให้ใส่ชื่อของ Host Template ใส่ชื่อ Host Template ที่ต้องการจากนั้นกดปุ่ม Create


Continue reading

การสร้างบัญชีผู้ใช้และการกำหนดสิทธิ์ให้ Cacti เลือก User Management จะปรากฏหน้าตัวจัดการบัญชีผู้ใช้โดยที่ Cacti จะมีบัญชีผู้ใช้มาตราฐานอยู่ 2 บัญชีคือ Admin และ guest กด Add เพื่อทำการเพิ่มบัญชีผู้ใช้

การเพิ่มบัญชีผู้ใช้นั้นจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

1. User Management [new] ใช้สหรับการใส่ข้อมูลและรายละเอียดของผู้ใช้งานดังนี้

 • User Name : ชื่อเข้าระบบของผ็ใช้งาน
 • Full Name : ชื่อ-นามสกุลของผู้ใช้งาน
 • Password : รหัสผ่านต้องใส่ทั้งสองช่องให้เหมือนกัน
 • Enabled : เปิดใช้งานให้ผู้ใช้สามารถเข้าใช้งานได้
  – ติ๊กเพื่อเปิด
  – เว้นว่างเพื่อปิด
 • Account Option :
  – User Must Change Password. : กำหนดให้ผู้ใช้เปลี่ยนรหัสผ่านในการเข้าใช้งานครั้งแรก
  – Allow this User to Keep Custom Graph Setting. : อนุญาตให้ผ็ใช้สามารถตั้งค่าการดูกราฟและจดจำการตั้งค่านั้น
 • Graph Options
  – User Has Rights to Tree View. : ผู้ใช้งานสามารถเรียกดูกราฟจาก TreeView  ได้
  – User Has Rights to List View. : ผู้ใช้งานสามารถเรียกดูกราฟจาก List View ได้
  – User Has Rights to Previews View. : ผู้ใช้งานสามารถเรียกดูกราฟจาก Previews View  ได้
 • Login Option
  – Show the page that user pointed their browser to. : กำหนดหน้าแรกของ Cacti ตามที่ผ็ใช้งานเรียกใช้จากเว็บเบราว์เซอร์
  – Show the default console screen. : กำหนดหน้าแรกของ Cacti เป็นหน้า Console
  – Show the default graph screen. : กำหนดหน้าแรกของ Cacti เป็นหน้า Graph
 • Authentication Realm : กำหนดค่ามาตราฐานในการเข้าใช้งาน


Continue reading

เนื่องจากจำไม่ได้ว่าเคยเขียน How to เรื่อง Cacti ไปหรือยังและพยายามค้นดูแล้วหาไม่เจอ ก็เลยเอามาเขียนใหม่อีกรอบครับ Cacti เป็น Performance Monitoring System ตัวหนึ่งที่ใช้งานง่าย เน้นการจับข้อมูลจาก SNMP เป็นหลัก ทำให้การตั้งค่าการใช้งาน Cacti ง่ายตามไปด้วย อีกอย่างมี Plugin เสริมน่าที่สนใจหลายตัว มาลงมือกันเลย

apt-get update

apt-get install snmpd cacti cacti-spine

ตัวติดตั้งเริ่มให้คุณตั้งค่ารหัสผ่านให้กับ MySQL และ Config Cacti :) ง่ายป่าว จากนั้นเรามา config เจ้า SNMP เพิ่มอีกนิดหน่อย แก้ไขที่ไฟล์ /etc/snmp/snmpd.conf แก้ให้ snmpd listen connection on all interfaces

#agentAddress udp:127.0.0.1:161

agentAddress udp:161,udp6:[::1]:161

แก้ไข ACCESS CONTROL uncomment ตรง rocommunity แก้ ip address ให้เป็น ip address ของ Cacti

rocommunity secret Cacti-IP-Address

แก้ไขข้อมูล SYSTEM INFORMATION ให้สื่อความให้สักหน่อย

sysLocation Some Sererver

sysContact some@example.org

จากนั้น restart service ของ snmpd ดังนี้

service snmpd restart

จากนั้นมาตั้งค่า Cacti กัน เปิด browser ไปที่ http://your-cacti-server/cacti ล็อกอินด้วยผู้ใช้ admin รหัสผ่าน admin

จากนั้นโปรแกรมจะให้ตั้งรหัสผ่านใหม่

เมื่อตั้งรหัสผ่านเสร็จก็จะเข้าหน้า Cacti โล่งๆ แบบนี้

เปิดหน้า setting ที่ Configuration > Settings ตั้งค่า SNMP Version เป็น 2 และ SNMP Community เป็น secret

คลิกไปที่ Tab Poller เลือก Poller Type เป็น spine กำหนด Poller Inteval เป็น Every Minute กด Save

เพิ่ม Host ของเราเข้าไป ไปที่ Management > Devices กด Add ใส่ข้อมูล ระบุชื่อ hostname หรือ ip address เลือก Template เป็น Local Linux Machine กด Save

เพิ่ม Template เพิ่มเติม Unix – Ping Latency, SNMP – Get Mounted Partitions, SNMP – Get Processor Information, SNMP – Interface Statistics กด Save

กด Create Graphs for this Host เลือกกราฟทั้งหมด กด Create

นั่งรอไปสักพัก เลือก Tab Graphs ก็จะพบกราฟที่ดึงมาจาก SNMP สวยงาม :)

ถ้าต้องการทำ report โดยเลือกเฉพาะบางกราฟ ให้ไปที่ Console > Management > Graph Trees เลือกสร้างรายงานที่คุณต้องการได้ ;)