กลับมาอีกครั้งครับ กับการแนะนำทางเลือกของซอฟต์แวร์ Proprietary ด้วย Software Open Source วันนี้ขอหยิบโจทย์ของ AutoCAD บ้างครับ ก็ โปรแกรม AutoCAD เป็นซอฟต์แวร์ CAD ที่เป็นที่เป็นที่รู้จักมากที่สุด มีความสามารถในการทำงานทั้งงานออกแบบ 2มิติ และ 3มิติ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ในงานออกแบบสถาปัตย์ เครื่องกล หรืออุปกรณ์ต่างๆ

ทางเลือกของ AutoCAD
Archimedes
Available for: windows mac linux
ซอฟต์แวร์ CAD ที่เน้นการใช้งานด้านการออกแบบงานสถาปัตย์โดยเฉพาะ สามารถ Export งานออกมาเป็น SVG เพื่อนำไปใช้งานต่อได้
เว็บไซต์ http://archimedes.incubadora.fapesp.br
ภาพหน้าจอ http://archimedes.incubadora.fapesp.br/portal/screenshots-2

QCad Community Edition
Available for: linux
QCad เป็นซอฟต์แวร์ออกแบบงาน CAD 2มิติ การใช้งานค่อนข้างง่าย แต่ต้องอาศัยเวลาเรียนรู้สักพัก รองรับการใช้งานไฟล์ร่วมกับ AutoCAD โดยฟอร์แมทของไฟล์ที่จัดเก็บ QCad จะใช้ dxf เป็นหลัก ซึ่งสามารถเปิดใช้กับ AutoCAD ได้ทันที
เว็บไซต์ http://www.ribbonsoft.com/qcad.html
ภาพหน้าจอ http://www.ribbonsoft.com/qcad_screenshots.html

BRL-CAD
Available for: windows mac linux
BRL-CAD เป็นอีกหนึ่งซอฟต์แวร์ CAD ที่เป็นโอเพนซอร์ส มีความสามารถในการสร้างโมเดลที่เป็น 3มิติ
เว็บไซต์ http://brlcad.org
ภาพหน้าจอ http://brlcad.org/gallery/s/screenshots/

ที่มา: http://ubuntuclub.com/node/1315