เราใส่ใจเรื่องสัญญาอนุญาตกันแค่ไหนครับ เราเคยรู้ไหม ว่าปุ่ม I Agree นั้นมีไว้เพื่ออะไร นอกเหนือจากกดแล้วมันสามารถติดตั้งโปรแกรมได้ แล้วเรารู้จักสิทธิ์ของการใช้งานผลงานผู้อื่น และการสงวนสิทธิ์ของเรามากน้อยสักแค่ไหน นอกเหนือไปกว่า สงวนสิทธิ์ทุกประการ วันนี้จะพามาดูวิดีโอแนะนำ Creative Commons อีกหนึ่งทางเลือกของการกำหนดสิทธิ์ด้วย Concept ที่ว่า Someright reserve

อีกประการหนึ่งคือ เว็บเราใช้ License ของเนื้อหาเป็น Creative Commons เช่นกันครับ เคยสังเกตุกันบ้างไหมเอ่ย

ที่มา: http://snappy.nytes.net/node/88

    ศูนย์ประสานงานการรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ ประเทศไทย (ThaiCERT) ภายใต้ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ได้จัดงานสัมมนาภายใต้หัวข้อ "การพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยภาษา C/C++ อย่างปลอดภัย (C/C++ Secure Coding Essential)" ขึ้น ในวันที่ 3 กันยายน 2552
ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย  จ.ปทุมธานี เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ และสร้างความตระหนักในการพัฒนา

ซอฟต์แวร์อย่างปลอดภัย โดยผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา ซอฟต์แวร์ภาษาอื่นๆ อย่างปลอดภัย เนื่องจากภาษา C/C++ เป็นภาษาพื้นฐานของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ และเป็นภาษาที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจ โดยการสัมมนาครั้งนี้ ได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก Japanese Computer Emergency Response Team Coordination Center (JPCERT/CC) มาเป็นวิทยากรเพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมการสัมมนา

     การจัดงานสัมมนาครั้งนี้ถือเป็นการจัดงานเพื่อสร้างความตระหนักด้านการ พัฒนาซอฟต์แวร์อย่างปลอดภัยเป็นครั้งแรกของประเทศไทย โดยศูนย์ประสานงานการรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ ประเทศไทย มีความคาดหวังว่าผู้เข้ารับการสัมมนาในครั้งนี้จะได้รับความรู้จากวิทยากร และสามารถออกแบบซอฟต์แวร์อย่างปลอดภัยเพื่อลดโอกาสที่ผู้บุกรุกจะใช้ช่อง โหว่จากซอฟต์แวร์ที่พัฒนาสร้างความเสียหายให้กับระบบสารสนเทศขององค์กร ท่านใดที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนา ได้ที่  http://www.thaicert.org/event/securecode.php

ข่าวการสัมมนาหรือข่าวเทคโนโลยีอื่นๆ ติดตามอ่านได้เพิ่มเติมที่ http://www.opensource2day.com

ข่าวจาก cc.in.th – ขอเชิญชวนทุกท่านที่สนใจ ร่วมกันอ่านตรวจทาน ร่างฉบับสุดท้าย ของข้อกฎหมาย (legal codes) ของสัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ 3.0 ประเทศไทย ทั้ง 6 ฉบับโดยการอ่านตรวจทานนี้ ให้อ่านตรวจทานทุกส่วน ทั้งใจความ คำ ตัวสะกด เครื่องหมายวรรคตอน การเว้นวรรค การเว้นบรรทัด การขึ้นย่อหน้าใหม่ รูปแบบ ความต้องตรงกันระหว่างฉบับในข้อสัญญาที่เหมือนกัน ฯลฯ — เมื่อพ้นขั้นตอนนี้ไปแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขใด ๆ ได้อีกแล้ว สำหรับเนื้อหาต้นฉบับร่างสุดท้ายนี้ สามารถดูที่ http://cc.in.th/wiki/ ได้ เพื่อการเปรียบเทียบ

ทาง Creative Commons International แนะนำว่า ในขั้นตอนนี้ ควรจะมีผู้ที่ไม่เคยอ่านสัญญาอนุญาตมาก่อน (”fresh eyes”) มาช่วยตรวจทานด้วย ดังนั้นถ้าใครยังไม่เคยอ่าน หรือมีเพื่อน ๆ ที่น่าจะสนใจ ก็ขอเชิญมาช่วยกันอ่านตรวจทานนะครับ โดยไปที่ :

และสามารถแจ้งที่ผิด หรือเสนอแนะต่าง ๆ ได้ที่เมลกลุ่ม ccthailand@googlegroups.com

หรือตอบเป็นความเห็นท้ายโพสต์นี้ก็ได้เช่นกันครับ ตามความสะดวก

ทีมงานซีซีไทยขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยสละเวลาช่วยตรวจทาน

(หมายเหตุ: กำหนดเส้นตายวันสุดท้ายในการแก้ไขนั้นยังไม่ได้กำหนด แต่แนะนำว่า ท่านใดเห็นจุดไหนที่ควรแก้ ก็ควรแจ้งโดยทันทีครับ โดยแผนงานแล้ว ทั้งการแจ้งและการแก้ไขทั้งหมด ไม่ควรจะเกินสัปดาห์ที่สามของเดือนกุมภาพันธ์นี้ คือวันศุกร์ที่ 20 ครับ สำหรับวันเวลาที่แน่นอนจะแจ้งให้ทราบต่อไป)

ที่มา – cc.in.th