Celestia อ้างอิงข้อมูลและแสดงผลจากข้อมูลจริงของดวงดาวในอวกาศ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วดาวบางดวงหมุนช้ามากในระดับหยุดนิ่ง ดังนั้นเมื่อปรับเวลาแล้วจึงไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงใดๆ ไม่ใช่ความผิดพลาดของโปรแกรมแต่อย่างใด

โดยปกติแล้ว Celestia จะจำค่าล่าสุดก่อนที่จะปิดโปรแกรมไป ดังนั้นแล้วเมื่อเปิดโปรแกรมในครั้งถัดจึงไม่ได้แสดงผลเป็นดาวโลกเหมือนการเปิดโปรแกรมในครั้งแรก แต่หากต้องการไปรแกรมกลับไปที่ดาวโลกก็สามารถทำได้โดยไปที่

เมนู Navigation > Go to Object จะปรากฏกล่องโต้ตอบสำหรับรับค่าดาวขึ้นมา ให้พิมพ์ Earth (หรือชื่อดวงดาวอื่นกรณีต้องการไปที่ดาวดวงนั้นโดยตรง) จากนั้นโปรแกรมจะวิ่งกลับไปที่ดาวโลกอีกครั้ง

รูปภาพ

โปรแกรม Celestia สามารถปรับความเร็วการโคจรและการหมุนของดาวให้เร็วขึ้นหรือช้าลงได้ ในกรณีที่ดวงดาวหมุนเร็วเกินไป เราสามารถปรับเวลาให้ช้าลงได้ เพื่อให้ดาวหมุนช้าลง ซึ่งสามารถทำได้ด้วยการปรับเวลาให้ช้าลง โดยเลือก

เมนู Time > 10x Slower หรือกดปุ่ม K

รูปภาพ

การแสดงผลของโปรแกรม Celestia จะต้องใช้ความสามารถด้าน OpenGL ของการ์ดจอ ซึ่งหากว่าการ์ดนั้นไม่รองรับอย่างสมบูรณ์ก็จะทำให้ภาพมีปัญหา อาจแก้ไขได้โดยดาวน์โหลดไดรว์เวอร์การ์ดจอรุ่นล่าสุดมาติดตั้งเพื่อให้โปรแกรมสามารถแสดงผลได้อย่างถูกต้อง

โปรแกรม Celestia ไม่ได้บริโภคทรัพยากรโดยรวมของระบบมากนัก ดังนั้นจึงสามารถรันได้กับคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าปานกลางขึ้นไปทุกเครื่อง อย่างไรก็ตามหากต้องการให้โปรแกรมแสดงภาพสวยที่สุดควรจะใช้การ์ดจอ NVIDIA GeForce รุ่น 5000 หรือเทียบเท่า ขึ้นไป

เส้นวงโคจรบน Celestia นั้นเกิดจากการคำนวนจากประมาณ 100 จุด แล้วลากเส้นตรงต่อกันไป ทำให้บางครั้งอาจจะหลุดออกไปจากเส้นวงโคจร สามารถแก้ไขได้โดยเปิดไฟล์ celestia.cfg (แนะนำให้ใช้โปรแกรม WordPad ที่แถมมากับ Windows หรือโปรแกรม Notepad++ ในชุด Chantra) แล้วแก้ไขบรรทัด OrbitPathSamplePoints 100 ให้มีตัวเลขมากขึ้น แต่โปรแกรมก็จะต้องใช้ทรัพยากรที่เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน

รูปภาพ

โปรแกรม Cerlestia นั้นจะมีฐานข้อมูลดวงดาวมาให้มากพอสมควรแล้ว แต่ก็ไม่ได้ละเอียดมากเท่ากับที่มีอยู่จริงในจักรวาล หากต้องการฐานข้อมูลดวงดาวที่ละเอียดกว่าที่โปรแกรมมีมาให้ เราสามารถหาดาวน์โหลดดาวต่างๆ เพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ http://celestiamotherlode.net

โดยปกติหากเราต้องการจับภาพจากโปรแกรม Celestia เราสามารถจับภาพด้วยวิธีปกติได้ หรือหากต้องการจับภาพเป็นวิดีโอ โปรแกรม Celestia สามารถบันทึกวิดีโอได้ โดยเลือก

เมนู File > Capture Movie…

รูปภาพ

ซึ่งภาพที่ได้จะมีคุณภาพที่ดีกว่าการบันทึกวิดีโอจากโปรแกรมภายนอก