แนะนำว่าควรเป็นนามสกุล .7z แต่ข้อควรระวังคือหากส่งไฟล์ไปยังผู้อื่นนั้นผู้รับไฟล์จำเป็นต้องมีโปรแกรมที่สามารถแตกไฟล์ .7z ได้ ซึ่งโดยปรกติแล้วโปรแกรม Winzip ก็สามารถแตกไฟล์ .7z ได้

รูปภาพ

Chantra เป็นแผ่นซีดีรวมโปรแกรมสำหรับติดตั้งบน Windows แต่โปรแกรมส่วนใหญ่ในแผ่น Chantra จะมีรุ่นสำหรับ Suriyan อยู่แล้ว สามารถดูชื่อโปรแกรมในแผ่น Chantra เพื่อนำไปค้นหาและติดตั้งใน Suriyan ได้

รูปภาพ

Chantra เป็นโปรแกรมที่ใช้ติดตั้งใน Windows อยู่แล้ว คือต้องมี Windows อยู่ในเครื่องก่อน จึงจะสามารถติดตั้ง Chantra ลงไปได้ แต่หากต้องการใช้แต่ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สอย่างเดียว เพื่อให้ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ทั้งระบบ เราสามารถใช้ Suriyan ทดแทน Windows ได้เช่นกัน

ส่วนมากปัญหานี้จะเจาะจงถามเกี่ยวกับโปรแกรม OpenOffice.org ซึ่งเป็นโปรแกรมชุดสำนักงาน เช่นเดียวกับโปรแกรม Microsoft Office จึกมักมีความเข้าใจผิดว่า โปรแกรมอาจจะทำงานซ้อนทับกัน ทำให้เกิดปัญหา ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว Chantra เป็นแผ่นซีดีรวมซอฟต์แวร์ ซึ่งใน Chantra ประกอบไปด้วยซอฟต์แวร์หลายๆ ตัว โดยซอฟต์แวร์ทั้งหมดสามารถติดตั้งลงไปได้โดยไม่สร้างปัญหาหรือผลกระทบต่อโปรแกรมอื่นๆ แต่อย่างใด

รูปภาพ

ปกติเราจะเลือก ปกติ แต่หากเลือก “เก็บเฉยๆ” ก็จะไม่บีบอัดเลยแค่เปลี่ยนนามสกุลและรวมไฟล์เท่านั้น แต่หากเลือก “ดีที่สุด” ก็จะบีบอัดไฟล์ให้เล็กมากแต่ก็ต้องแลกด้วยความช้าและต้องใช้ memory มากด้วย

รูปภาพ

Chantra ไม่สามารถอัพเกรดได้โดยตรง เพราะในชุดของ Chantra ประกอบไปด้วยโปรแกรมหลายๆ ตัวด้วยกัน การจะอัพเกรดต้องตรวจสอบไล่เป็นรายโปรแกรมไป

สามารถตัดเสียงรบกวนได้ ที่เมนู Effect > Noise Removal โดยให้กดปุ่ม “Get Noise Profile” ก่อน จากนั้นปรับตั้งค่าด้านล่างตามต้องการ

รูปภาพ