Chantra เป็นโปรแกรมที่ใช้ติดตั้งใน Windows อยู่แล้ว คือต้องมี Windows อยู่ในเครื่องก่อน จึงจะสามารถติดตั้ง Chantra ลงไปได้ แต่หากต้องการใช้แต่ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สอย่างเดียว เพื่อให้ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ทั้งระบบ เราสามารถใช้ Suriyan ทดแทน Windows ได้เช่นกัน

ส่วนมากปัญหานี้จะเจาะจงถามเกี่ยวกับโปรแกรม OpenOffice.org ซึ่งเป็นโปรแกรมชุดสำนักงาน เช่นเดียวกับโปรแกรม Microsoft Office จึกมักมีความเข้าใจผิดว่า โปรแกรมอาจจะทำงานซ้อนทับกัน ทำให้เกิดปัญหา ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว Chantra เป็นแผ่นซีดีรวมซอฟต์แวร์ ซึ่งใน Chantra ประกอบไปด้วยซอฟต์แวร์หลายๆ ตัว โดยซอฟต์แวร์ทั้งหมดสามารถติดตั้งลงไปได้โดยไม่สร้างปัญหาหรือผลกระทบต่อโปรแกรมอื่นๆ แต่อย่างใด

รูปภาพ

ปกติเราจะเลือก ปกติ แต่หากเลือก “เก็บเฉยๆ” ก็จะไม่บีบอัดเลยแค่เปลี่ยนนามสกุลและรวมไฟล์เท่านั้น แต่หากเลือก “ดีที่สุด” ก็จะบีบอัดไฟล์ให้เล็กมากแต่ก็ต้องแลกด้วยความช้าและต้องใช้ memory มากด้วย

รูปภาพ

Chantra ไม่สามารถอัพเกรดได้โดยตรง เพราะในชุดของ Chantra ประกอบไปด้วยโปรแกรมหลายๆ ตัวด้วยกัน การจะอัพเกรดต้องตรวจสอบไล่เป็นรายโปรแกรมไป

สามารถตัดเสียงรบกวนได้ ที่เมนู Effect > Noise Removal โดยให้กดปุ่ม “Get Noise Profile” ก่อน จากนั้นปรับตั้งค่าด้านล่างตามต้องการ

รูปภาพ

หากต้องการนำ Chantra ไปพัฒนาต่อยอด หรือต้องการร่วมพัฒนาโครงการ Chantra ก็สามารถทำได้ โดยโครงการ Chantra นี้มีการจัดเก็บไฟล์และข้อมูลทั้งหมดไว้ที่ Google code อยู่ที่ http://code.google.com/p/chantra

รูปภาพ

Audacity จะส่งออกไฟล์เป็นนามสกุล wav, ogg, mp3, midi ได้เท่านั้น หากต้องการให้ไฟล์อยู่ในรูปแบบของ wma จำเป็นต้องใช้เครื่องมือแปลงไฟล์ในการช่วย โดยแนะนำในส่งออกไฟล์เป็น wav แล้วจึงนำไปแปลงเป็น wma ในภายหลัง

เส้นวงโคจรบน Celestia นั้นเกิดจากการคำนวนจากประมาณ 100 จุด แล้วลากเส้นตรงต่อกันไป ทำให้บางครั้งอาจจะหลุดออกไปจากเส้นวงโคจร สามารถแก้ไขได้โดยเปิดไฟล์ celestia.cfg (แนะนำให้ใช้โปรแกรม WordPad ที่แถมมากับ Windows หรือโปรแกรม Notepad++ ในชุด Chantra) แล้วแก้ไขบรรทัด OrbitPathSamplePoints 100 ให้มีตัวเลขมากขึ้น แต่โปรแกรมก็จะต้องใช้ทรัพยากรที่เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน

รูปภาพ