ปกติเราจะเลือก ปกติ แต่หากเลือก “เก็บเฉยๆ” ก็จะไม่บีบอัดเลยแค่เปลี่ยนนามสกุลและรวมไฟล์เท่านั้น แต่หากเลือก “ดีที่สุด” ก็จะบีบอัดไฟล์ให้เล็กมากแต่ก็ต้องแลกด้วยความช้าและต้องใช้ memory มากด้วย

รูปภาพ

Chantra ไม่สามารถอัพเกรดได้โดยตรง เพราะในชุดของ Chantra ประกอบไปด้วยโปรแกรมหลายๆ ตัวด้วยกัน การจะอัพเกรดต้องตรวจสอบไล่เป็นรายโปรแกรมไป

สามารถตัดเสียงรบกวนได้ ที่เมนู Effect > Noise Removal โดยให้กดปุ่ม “Get Noise Profile” ก่อน จากนั้นปรับตั้งค่าด้านล่างตามต้องการ

รูปภาพ

หากต้องการนำ Chantra ไปพัฒนาต่อยอด หรือต้องการร่วมพัฒนาโครงการ Chantra ก็สามารถทำได้ โดยโครงการ Chantra นี้มีการจัดเก็บไฟล์และข้อมูลทั้งหมดไว้ที่ Google code อยู่ที่ http://code.google.com/p/chantra

รูปภาพ

Audacity จะส่งออกไฟล์เป็นนามสกุล wav, ogg, mp3, midi ได้เท่านั้น หากต้องการให้ไฟล์อยู่ในรูปแบบของ wma จำเป็นต้องใช้เครื่องมือแปลงไฟล์ในการช่วย โดยแนะนำในส่งออกไฟล์เป็น wav แล้วจึงนำไปแปลงเป็น wma ในภายหลัง

โปรแกรมในชุดซีดี Chantra เป็นโปรแกรมโอเพนซอร์ส ที่ให้อิสระอย่างเต็มที่กับผู้ใช้ สามารถใช้งานนานเท่าใดก็ได้ โดยไม่มีการจำกัดระยะเวลา หรือความสามารถใดๆ ของตัวโปรแกรม หากต้องการทราบข้อมูลโดยละเอียดแนะนำให้ศึกษาแนวคิดของซอฟต์แวร์เสรีและโอเพนซอร์ส

ไม่สามารถกู้งานได้ แต่สามารถติดตั้งโปรแกรมที่ชื่อ Audacity Recovery Utility เพื่อช่วย โดยเมื่อโปรแกรมมีปัญหาในครั้งถัดไปจะทำให้สามารถกู้ไฟล์ได้ สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมดังกล่าวได้ที่ http://www.mesw.de/audacity/recovery/ หรืออัพเกรดโปรแกรม Audacity เป็นรุ่น 1.3 ขึ้นไป

หากพบข้อผิดพลาดในส่วนใดๆ ของแผ่น หรือโปรแกรมใน Chantra สามารถแจ้งได้ที่ระบบ ISSUE ของโครงการการพัฒนา ที่ http://code.google.com/p/chantra หรือแจ้งที่ส่วน Contact ของหน้าเว็บ Chantra ที่ http://www.chantra.in.th/contact หรือจะแจ้งที่สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติก็ได้เช่นกัน

รูปภาพ

ปกติแล้ว Audacity จะเก็บไฟล์โดยจะมีให้เลือกแค่ WAV และไม่สามารถบันทึกเป็น MP3 ได้ ซึ่งจะต้องไปดาวน์โหลดเอ็นโค้ดเดอร์ที่ชื่อว่า LAME MP3 Encoder (lame_enc.dll) http://lame.buanzo.com.ar/
รูปภาพ

จากนั้นให้แตกไฟล์และเก็บโฟลเดอร์ไว้ที่ใดที่หนึ่งที่จะไม่ปะปนกับแฟ้มหรือโฟลเดอร์อื่นเช่น C:LAME ให้เปิดโปรแกรม Audacity แล้วเลือกเมนู File > Preferences แล้วไปยังแท็บ “Libraries” สังเกตในกรอบ MP3 Export Library ให้กดปุ่ม Download

รูปภาพ

จากนั้นโปรแกรม Audacity จะแจ้งเตือน กดปุ่ม “Yes” แล้วเลือกโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ lame_enc.dll แล้วกดปุ่ม “Open” ตามด้วยปุ่ม “OK”

โดยปกติหากเราต้องการจับภาพจากโปรแกรม Celestia เราสามารถจับภาพด้วยวิธีปกติได้ หรือหากต้องการจับภาพเป็นวิดีโอ โปรแกรม Celestia สามารถบันทึกวิดีโอได้ โดยเลือก

เมนู File > Capture Movie…

รูปภาพ

ซึ่งภาพที่ได้จะมีคุณภาพที่ดีกว่าการบันทึกวิดีโอจากโปรแกรมภายนอก