ในบางกรณีอาจเป็นไปได้ที่ diagram ที่ต้องการนั้นอยู่คนละ layer กับที่กำลังทำงานอยู่ ดังนั้นวิธีแก้ไข ให้เข้าไปเปิด layer ทั้งหมด ซึ่งสามารถทำได้โดย

ไปที่เมนู View > Show layer จากนั้นชิ้นงานจะปรากฏขึ้นหากว่าปัญหาเกิดจาก layer จริง

รูปภาพ

หากต้องการบันทึกค่าของ Channel Alpha เพื่อนำไปใช้ในโปรแกรมอื่นต่อ สามารถทำได้ดังนี้ ให้เรนเดอร์ภาพตามปกติ จากนั้นกด F10 > พาเนล Format > RGBA จากนั้นให้บันทึก จะได้ค่าของ Channel Alpha เพื่อนำไปใช้งานอื่นต่อได้

รูปภาพ

รูปภาพ

หลังจากติดตั้ง Drupal แล้ว เราสามารถเข้าใช้งานหน้าเว็บไซต์ได้ทันที ที่ http://localhost/drupal โดยสามารถเรียกใงานผ่านโปรแกรมเว็บเบราเซอร์ได้ทุกตัว

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

Celestia อ้างอิงข้อมูลและแสดงผลจากข้อมูลจริงของดวงดาวในอวกาศ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วดาวบางดวงหมุนช้ามากในระดับหยุดนิ่ง ดังนั้นเมื่อปรับเวลาแล้วจึงไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงใดๆ ไม่ใช่ความผิดพลาดของโปรแกรมแต่อย่างใด

สามารถทำได้โดยเข้าไปปรับที่

Administer > Site configuration > Clean URLs โดยเลือกเป็น Enabled

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

ทั้งนี้จะต้องเปิดโมดูล rewrite ใน Apache ด้วย ซึ่งทั้งใน Suriyan และ XAMPP ของ Chantra จะเปิดมาให้อยู่แล้ว

โดยปกติแล้ว Celestia จะจำค่าล่าสุดก่อนที่จะปิดโปรแกรมไป ดังนั้นแล้วเมื่อเปิดโปรแกรมในครั้งถัดจึงไม่ได้แสดงผลเป็นดาวโลกเหมือนการเปิดโปรแกรมในครั้งแรก แต่หากต้องการไปรแกรมกลับไปที่ดาวโลกก็สามารถทำได้โดยไปที่

เมนู Navigation > Go to Object จะปรากฏกล่องโต้ตอบสำหรับรับค่าดาวขึ้นมา ให้พิมพ์ Earth (หรือชื่อดวงดาวอื่นกรณีต้องการไปที่ดาวดวงนั้นโดยตรง) จากนั้นโปรแกรมจะวิ่งกลับไปที่ดาวโลกอีกครั้ง

รูปภาพ

โปรแกรม Celestia สามารถปรับความเร็วการโคจรและการหมุนของดาวให้เร็วขึ้นหรือช้าลงได้ ในกรณีที่ดวงดาวหมุนเร็วเกินไป เราสามารถปรับเวลาให้ช้าลงได้ เพื่อให้ดาวหมุนช้าลง ซึ่งสามารถทำได้ด้วยการปรับเวลาให้ช้าลง โดยเลือก

เมนู Time > 10x Slower หรือกดปุ่ม K

รูปภาพ

การแสดงผลของโปรแกรม Celestia จะต้องใช้ความสามารถด้าน OpenGL ของการ์ดจอ ซึ่งหากว่าการ์ดนั้นไม่รองรับอย่างสมบูรณ์ก็จะทำให้ภาพมีปัญหา อาจแก้ไขได้โดยดาวน์โหลดไดรว์เวอร์การ์ดจอรุ่นล่าสุดมาติดตั้งเพื่อให้โปรแกรมสามารถแสดงผลได้อย่างถูกต้อง

โปรแกรม Celestia ไม่ได้บริโภคทรัพยากรโดยรวมของระบบมากนัก ดังนั้นจึงสามารถรันได้กับคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าปานกลางขึ้นไปทุกเครื่อง อย่างไรก็ตามหากต้องการให้โปรแกรมแสดงภาพสวยที่สุดควรจะใช้การ์ดจอ NVIDIA GeForce รุ่น 5000 หรือเทียบเท่า ขึ้นไป