เส้นวงโคจรบน Celestia นั้นเกิดจากการคำนวนจากประมาณ 100 จุด แล้วลากเส้นตรงต่อกันไป ทำให้บางครั้งอาจจะหลุดออกไปจากเส้นวงโคจร สามารถแก้ไขได้โดยเปิดไฟล์ celestia.cfg (แนะนำให้ใช้โปรแกรม WordPad ที่แถมมากับ Windows หรือโปรแกรม Notepad++ ในชุด Chantra) แล้วแก้ไขบรรทัด OrbitPathSamplePoints 100 ให้มีตัวเลขมากขึ้น แต่โปรแกรมก็จะต้องใช้ทรัพยากรที่เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน

รูปภาพ

โปรแกรม Cerlestia นั้นจะมีฐานข้อมูลดวงดาวมาให้มากพอสมควรแล้ว แต่ก็ไม่ได้ละเอียดมากเท่ากับที่มีอยู่จริงในจักรวาล หากต้องการฐานข้อมูลดวงดาวที่ละเอียดกว่าที่โปรแกรมมีมาให้ เราสามารถหาดาวน์โหลดดาวต่างๆ เพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ http://celestiamotherlode.net

โดยปกติหากเราต้องการจับภาพจากโปรแกรม Celestia เราสามารถจับภาพด้วยวิธีปกติได้ หรือหากต้องการจับภาพเป็นวิดีโอ โปรแกรม Celestia สามารถบันทึกวิดีโอได้ โดยเลือก

เมนู File > Capture Movie…

รูปภาพ

ซึ่งภาพที่ได้จะมีคุณภาพที่ดีกว่าการบันทึกวิดีโอจากโปรแกรมภายนอก

ไม่มี ถ้างานที่ผู้ใช้สร้างขึ้นเองด้วย Blender ไม่ได้ไปใช้ต้นแบบหรือบางส่วนของงานที่มีลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ผู้ใช้สามารถเลือกลิขสิทธิ์ที่ผู้ใช้ต้องการให้กับงานที่ทำขึ้นตามความต้องการ

ในกรณีนี้เป็นเพราะในเครื่องดังกล่าวมีโปรแกรม AppServ ติดตั้งอยู่ก่อนแล้ว วิธีแก้ไขคือ สั่งปิด Service ของ AppServ ก่อน จากนั้นจึงเปิด Service ของ XAMPP แล้วค่อยเข้าใช้งานเว็บไซต์อีกครั้ง หรือถ้าไม่ได้ใช้งาน AppServ แล้ว อาจถอนการติดตั้งออกก่อนได้ เพื่อไม่ให้โปรแกรมทำงานซ้ำซ้อนกัน

การสร้างโมเดลใน Blender ก็มีลักษณะคล้ายโลกจริง คือการจะมองเห็นวัตถุใดๆ ได้ จะต้องมีแสงสว่างกระทบ การที่เรนเดอร์แล้วมองไม่เห็นอะไรอาจเป็นเพราะลืมใส่วัตถุให้แสงสว่าง หรือที่ในโปรแกรม Blender เรียกว่า Lamp วิธีเพิ่ม Lamp ใน Blender สามารถทำได้ดังนี้

  1. ที่โปรแกรม Blender ในหน้าสร้างวัตถุ

รูปภาพ

  1. กด Spacebar จะปรากฏเมนูขึ้น เลือก Lamp แล้วเลือกรูปแบบแสงที่ต้องการ

รูปภาพ

  1. จะได้วัตถุ Lamp เพื่อเป็นตัวสร้างแสงสว่าง

รูปภาพ

หากต้องการติดตั้ง Drupal/Joomla ที่อยู่ในชุดซีดี Chantra จำเป็นที่จะต้องติดตั้ง XAMPP ไว้ก่อน เพราะตัวติดตั้ง Drupal/Joomla ในชุดซีดี Chantra สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการติดตั้งกับ XAMPP รุ่น Windows เท่านั้น

การเรนเดอร์ภาพใน Blender จะขึ้นอยู่กับมุมมองของกล้องว่าหันไปในทิศใด (ไม่เกี่ยวกับมุมมองที่เราเห็นในการทำงาน) การตรวจสอบมุมมองของกล้องก่อนการเรนเดอร์ สามารถทำได้โดยกดที่เมนู View > Camera หรือปุ่ม 0 ที่ Numpad

  1. คลิกที่เมนู View > Camera

รูปภาพ

  1. มุมมองจะเปลี่ยนเป็นมุมเดียวกับที่มองจากมุมกล้อง ซึ่งจะเป็นมุมมองที่เห็นเมื่อ Render นั่นเอง ถ้ามองเห็นวัตุในกรอบนี้แสดงว่าจัดวางวัตถุได้ถูกต้องแล้ว

รูปภาพ

โปรแกรม Dia รองรับการนำเข้าไฟล์จากภายนอกได้ในตัวแล้ว ในกรณีที่ต้องการนำเข้าไฟล์จากโปรแกรม Visio ไฟล์ที่จะนำเข้าจะต้องเป็นนามสกุล .vdx จึงจะเป็นรุ่นที่ Dia รองรับ