บอร์ด Arduino ทั่วไปจะใช้ CPU ประมวลผลของ AVR ซึ่งทางผู้เขียนรีวิวต้องการบอร์ดที่มีหน่วยประมวลผลสูงกว่าไปค้นคว้าก็มีบอร์ดรุ่น Arduino DUE ที่ใช้  32-bit ARM Cortex-M3

ภาพ Arduino DUE

      ซึ่งบางโปรเจคต้องการบอร์ดที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับ Arduino DUE แต่มีขนาดเล็ก ไปค้นหาและเจอบอร์ด STM8 โมเดล STM8S103F3P6 ผลการใช้งานบอร์ด STM8S103F3P6 คือกว่าจะติดตั้งให้ใช้งานด้วย Arduino ค่อนข้างยากและต้องมี ST-Link เพื่อ upload code

ภาพ STM8S103F3P6

        ล่าสุดทาง Seed Studio ได้ผลิตบอร์ดชื่อ Seeeduino XIAO ได้ผลิตบอร์ดที่ใช้ ARM  Cortex-M0 32bit ซึ่งต่างกับ Arduino DUE ซึ่งเป็น ARM  Cortex-M3 32bit โดยมีความตั้งใจนำมาพัฒนาโครงการที่มีขนาดเล็ก เช่น wareable project ที่มีหน่วยประมวลผลที่มีความเร็วและหน่วยความจำที่สูงกว่า Arduino ที่ใช้ CPU ของ AVR 

ตาราง interface ของ Seeeduino XIAO

                  item

                                           Value

CPU

ARM Cortex-M0+ CPU(SAMD21G18) running at up to 48MHz

Flash memory

256KB

SRAM

32KB

digital I/O

11

analog I/O

11

I2C

1

SP

1

UART

1

Power supply and downloading interface

Type-C

Power

3.3V/5V

Dimensions

20×17.5×3.5mm

 

การใช้งาน Seeeduino XIAO สำหรับ Arduino

1. นำบอร์ด Seeeduino XIAO มาเสียบ breadboard เพื่อทดลอง

ภาพ Seeeduino XIAO

 2. การใช้งานจะมี 3 โหมดที่ใช้งานโดยทำการเปลี่ยนด้วยการ shot ขา reset ที่อยู่ข้างๆ USB ในที่นี้จะเน้นการใช้ Arduino สังเกตุดูจะมี drive ปรากฎขึ้น

ภาพการ shot เปลี่ยนโหมด

สังเกตุดูจะมี drive ปรากฎขึ้น

3. จากนั้นทำการเพิ่ม profile Seeeduino XIAO 

3.1 File  > Preference  กรอกที่  https://files.seeedstudio.com/arduino/package_seeeduino_boards_index.json ที่ Additional Boards Manager URLs

ตั้งค่าบอร์ด

      3.2 ไปที่ Tools-> Board-> Boards Manager…, พิมพ์ keyword ว่า “Seeeduino XIAO” จะเจอ Seeeduino XIAO จากนั้นทำการติดตั้ง

3.3 ไปที่ Tools-> Board, หา “Seeeduino XIAO” จะอยู่ที่ SEEED SAMD

 

4. port ให้ทำการติดตั้ง driver คือ  FTDI จาก link นี้ โดยเลือกติดตั้งตาม  OS ของเรา

5. ทำการเลือก Port ที่ มีคำว่า Seeeduino XIAO เป็นอันเสร็จสิ้น

 

 

การทดลอง Seeeduino XIAO

  1. เดิมที Seeeduino XIAO มาจากโรงงานผลิตเมื่อจ่ายไฟจะมีไฟกระพริบไปมาทีล่ะ 1 วินาที
  2. ทดลองอย่างง่ายด้วยการใช้โค้ดตัวอย่างทดลองการส่ง serial

3. ทำการ upload ถ้าสำเร็จจะขึ้นภาพดังนี้

 

4. ผลการทำงานจาก Seeed XIAO ทำงานได้แล้ว

 

ผู้เขียนได้ซื้อ Seeed XIAO จาก website Thaieasyelec  ราคาไม่รวมภาษี 240 บาทมาทำโครงงานกันสนุกๆครับ

หากสนใจต้องการอบรมการเขียนโปรแกรม IoT จะจัดให้สำหรับหน่วยงานที่ต้องการอบรมขั้นต่ำ 2 คนขึ้นไป

ติดต่อได้ที่  http://www.facebook.com/IAETC หรือติดต่อตรงที่  https://www.facebook.com/arkomt ของผม