หากมีโปรแกรมที่เกิดอาการค้างไม่สามารถปิดได้ ใน Suriyan มีเครื่องมือสำหรับปิดการทำงานของโปรแกรมที่ค้าง มีชื่อว่า xkill วิธีการเรียกใช้ xkill

  • ให้กด Alt + F2
  • แล้วพิมพ์ xkill ลงในช่องที่ปรากฏขึ้น

รูปภาพ

  • จากนั้นคลิก เรียกใช้ 3. จากนั้นคลิก เรียกใช้
  • เคอร์เซอร์จะเป็นรูปกากบาท
  • ให้คลิกลงบนหน้าต่างของโปรแกรมที่ค้าง

รูปภาพ

  • โปรแกรมที่ถูกคลิกจะปิดตัวลง

เป็นความสามารถหนึ่งของ Linux ที่สามารถใช้เมาส์ปุ่มกลางในการคัดลอกข้อความ โดยวิธีใช้งานคือให้ไฮไลท์ ข้อความที่ต้องการคัดลอก จากนั้นให้นำเมาส์ไปวางในช่องข้อความที่ต้องการจะวางข้อความ จากนั้นจึงคลิกเมาส์ปุ่มกลาง ข้อความที่ได้ไฮไลท์ไว้จะถูกวางลงบริเวณที่เลือก

ในกรณีที่ความละเอียดหน้าจอเล็กจนแสดงปุ่มต่างๆ ได้ไม่หมด (ปุ่มต่างๆ อยู่นอกพื้นที่การแสดงผล) คุณสามารถย้ายหน้าต่างเพื่อเลื่อนให้บริเวณที่ต้องการเข้ามาอยู่ในพื้นที่ ที่สามารถแสดงผลได้ โดยการ กดปุ่ม Alt ค้างไว้ แล้วคลิกค้างบนหน้าต่างที่ต้องการย้ายตำแหน่ง แล้วเลื่อนหน้าต่างตามต้องการ เพื่อเลื่อนส่วนที่มองไม่เห็นให้เข้ามาปรากฏในหน้าจอ

รูปภาพ
รูปภาพ

การจำลองไดรว์ซีดีรอมบน Suriyan เพื่อเปิดเรียกดูข้อมูล สามารถทำได้โดยคลิกขวาแล้วเลือก “เปิดด้วยตัวเมาท์แฟ้มจัดเก็บ”
สำหรับแฟ้มภาพยนตร์ต่างๆ สามารถเปิดในโปรแกรม Movie Player ได้เลย

รูปภาพ

รูปภาพ

เครื่องมือสำหรับการจัดการดิสก์ เช่น ฟอร์แมต ลบพาร์ทิชั่น หรือเช็ค SMART มืชื่อว่า “เครื่องมือดิสก์” สามารถเรียกใช้เพื่อ Format Flash drive ได้โดยให้เสียบอุปกรณ์ Flash drive ให้เรียบร้อยก่อนแล้ว

ไปยังเมนู > ระบบ > ดูแลระบบ > เครื่องมือดิสก์

รูปภาพ

เลือกอุปกรณ์ Flash drive ที่ต้องการฟอร์แมต
กดปุ่ม “ฟอร์แมตไดว์” เพื่อทำการ Format

รูปภาพ

จะต้องสร้างใหม่ขึ้นมาเองทั้งหมด

วิธีการ

  • ให้คลิกขวาบนพาเนลที่เหลืออยู่ (ระบบจะไม่อนุญาตให้ลบพาเนลจนหมด)
  • เลือก “พาเนลใหม่” จากนั้นกด Alt ค้างไว้ ลากไปยังตำแหน่งที่ต้องการ
  • คลิกขวาบนพาเนลนั้น เลือก “เพิ่มลงในพาเนล” แล้วลากแอพเพล็ตที่ต้องการใช้ไปวางบนตำแหน่งที่ต้องการ

รูปภาพ

คือระบบ Virtual Desktop ซึ่งคล้ายกับระบบ Expose บน Mac OS X โดยจะทำเสมือนมีหน้าจอต่อกันตั้งแต่ 1 จอขึ้นไปจนถึง 32 หน้าจอ เพื่อทำให้ Taskbar ของแต่ละหน้าจอไม่รก สามารถเปลี่ยนสลับจอได้ โดยใช้ปุ่มลัด Ctrl+ลูกศรทิศทาง

รูปภาพ

รูปภาพ

Suriyan นั้นมีปุ่มลัดสำหรับรีบูทเครื่องคือปุ่ม ctrl+alt+PrtSc+b ทั้งนี้หากโปรแกรมตัวเดียวค้าง เมื่อรอไปสักพักหนึ่งระบบจะปิดให้เอง หรือสามารถเพิ่ม applet “บังคับออก” ได้ โดยการคลิกขวาที่ที่ว่างบนแถบด้านบนสุดของจอ แล้วเลือก “เพิ่มลงในพาเนล” จากนั้นลาก “บังคับออก” มาวางที่ตำแหน่งที่ต้องการ เมื่อโปรแกรมค้าง ให้กดที่ปุ่มที่สร้างขึ้นใหม่นี้ แล้วคลิกที่โปรแกรมที่ค้างก็จะถูกปิดทันที

รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
อ้างอิง xkill

อาจต้องตรวจสอบว่าลำโพงทุกตัวเปิดขึ้นสุดแล้วหรือยังด้วยเครื่องมือที่ชื่อว่า alsamixer สามารถเรียกใช้โดย

ไปยังเมนู เครื่องมือเครื่องใช้ > เทอร์มินัล

รูปภาพ

จากนั้นพิมพ์คำสั่ง

alsamixer

แล้ว enter จะปรากฏตัวคอนโทรลปรับแต่งเสียงขึ้นมา

รูปภาพ

สามารถปรับระดับเสียงและเปิดปิดเสียงของแต่ละช่องลำโพงโดยปุ่มซ้ายขวา ขึ้นลง
ออกจากโปรแกรมโดยการกด esc และปิดหน้าต่าง terminal ออกไป

รูปภาพ

จากอาการดังกล่าวสาเหตุอาจเกิดจาก sound server ของ Suriyan มีปัญหา ให้ลองทำการแก้ไขโดย

ไปที่เมนู > เครื่องมือเครื่องใช้ > เทอร์มินัล

รูปภาพ

จากนั้นพิมพ์คำสั่ง

rm -rf ~/.pulse

แล้วกดเอนเทอร์

รูปภาพ

จากนั้นให้ล๊อคเอาท์/ล๊อคอินเข้ามาใหม่และทดสอบเสียงจากลำโพงอีกครั้ง