ความสามารถพิเศษใน Suriyan ที่สามารถใช้เมาส์ปุ่มกลางในการคัดลอกข้อความนี้ เราสามารถใช้การกดเมาส์สองปุ่มคู่ (กดเมาส์ปุ่มซ้าย/ขวาพร้อมกัน) แทนการกดเมาส์ปุ่มกลางได้

หากหน้าจอไม่มีปุ่มปิดเครื่องเนื่องจากการปรับแต่งหน้าจอ หรือปัญหาบางอย่าง เราสามารถปิดเครื่องได้โดยการกดปุ่มปิดเครื่อง 1 ครั้ง (ปุ่มเปิดเครื่องที่ตัวเครื่อง) เพื่อส่งสัญญาณขอปิดเครื่องไป จากนั้น Suriyan จะแสดงหน้าต่างขึ้นมาถามว่าจะปิดเครื่องหรือไม่

รูปภาพ

ใน Suriyan มีเครื่องมือที่ใช้ในการจับภาพหน้าจออยู่แล้ว โดยสามารถเรียกโดย

ไปที่เมนู > เครื่องมือเครื่องใช้ > บันทึกภาพหน้าจอ

รูปภาพ

ซึ่งโปรแกรมนี้เราสามารถตั้งค่าเหลื่อมเวลาในการจับภาพได้ แต่ถ้าหากต้องการจับภาพด้วนสามารถกดปุ่ม Printscreen บนแป้นพิมพ์ได้ทันที จะปรากฏหน้าต่างขึ้นมาให้บันทึกภาพ พร้อมจับภาพให้เราในขณะที่กดปุ่ม

รูปภาพ

ให้ติดตั้งโดยเปิดโปรแกรม

ไปที่เมนู > เครื่องมือเครื่องใช้ > เทอร์มินัล

รูปภาพ

 • พิมพ์ในเทอร์มินัลว่า

sudo chmod +x แล้วเคาะเว้นวรรค 1 ครั้ง

รูปภาพ

 • ใช้เมาส์ลากไฟล์โปรแกรมที่มีนามสกุล .bin ไปวางใส่เทอร์มินัล แล้ว enter

รูปภาพ

ผลลัพธ์:

รูปภาพ

 • ให้กด Enter แล้วโปรแกรมจะถาม password ของเราเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการดำเนินการกับไฟล์ดังกล่าว

รูปภาพ

เมื่อจบขั้นตอนนี้โปรแกรม .bin ของเราก็จะพร้อมสำหรับการติดตั้งเนื่องจากได้รับการเปลี่ยนสิทธิ์ไฟล์ให้สามารถ execute ได้เรียบร้อยแล้ว

เริ่มการติดตั้ง:

 • พิมพ์ในเทอร์มินัลว่า

sudo แล้วเคาะเว้นวรรค 1 ครั้ง

หลังจากนั้นให้ลากโปรแกรมไปวางใน terminal เหมือนในขั้นตอนที่ 2

รูปภาพ

 • ให้กด Enter เพื่อเริ่มการติดตั้งโปรแกรม ระบบก็จะถาม password ของเราเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการติดตั้งโปรแกรม เมื่อกรอก password ถูกต้อง ระบบก็จะดำเนินการติดตั้งโปรแกรมให้จนสำเร็จ

รูปภาพ

หากมีโปรแกรมที่เกิดอาการค้างไม่สามารถปิดได้ ใน Suriyan มีเครื่องมือสำหรับปิดการทำงานของโปรแกรมที่ค้าง มีชื่อว่า xkill วิธีการเรียกใช้ xkill

 • ให้กด Alt + F2
 • แล้วพิมพ์ xkill ลงในช่องที่ปรากฏขึ้น

รูปภาพ

 • จากนั้นคลิก เรียกใช้ 3. จากนั้นคลิก เรียกใช้
 • เคอร์เซอร์จะเป็นรูปกากบาท
 • ให้คลิกลงบนหน้าต่างของโปรแกรมที่ค้าง

รูปภาพ

 • โปรแกรมที่ถูกคลิกจะปิดตัวลง

เป็นความสามารถหนึ่งของ Linux ที่สามารถใช้เมาส์ปุ่มกลางในการคัดลอกข้อความ โดยวิธีใช้งานคือให้ไฮไลท์ ข้อความที่ต้องการคัดลอก จากนั้นให้นำเมาส์ไปวางในช่องข้อความที่ต้องการจะวางข้อความ จากนั้นจึงคลิกเมาส์ปุ่มกลาง ข้อความที่ได้ไฮไลท์ไว้จะถูกวางลงบริเวณที่เลือก

ในกรณีที่ความละเอียดหน้าจอเล็กจนแสดงปุ่มต่างๆ ได้ไม่หมด (ปุ่มต่างๆ อยู่นอกพื้นที่การแสดงผล) คุณสามารถย้ายหน้าต่างเพื่อเลื่อนให้บริเวณที่ต้องการเข้ามาอยู่ในพื้นที่ ที่สามารถแสดงผลได้ โดยการ กดปุ่ม Alt ค้างไว้ แล้วคลิกค้างบนหน้าต่างที่ต้องการย้ายตำแหน่ง แล้วเลื่อนหน้าต่างตามต้องการ เพื่อเลื่อนส่วนที่มองไม่เห็นให้เข้ามาปรากฏในหน้าจอ

รูปภาพ
รูปภาพ

การจำลองไดรว์ซีดีรอมบน Suriyan เพื่อเปิดเรียกดูข้อมูล สามารถทำได้โดยคลิกขวาแล้วเลือก “เปิดด้วยตัวเมาท์แฟ้มจัดเก็บ”
สำหรับแฟ้มภาพยนตร์ต่างๆ สามารถเปิดในโปรแกรม Movie Player ได้เลย

รูปภาพ

รูปภาพ

เครื่องมือสำหรับการจัดการดิสก์ เช่น ฟอร์แมต ลบพาร์ทิชั่น หรือเช็ค SMART มืชื่อว่า “เครื่องมือดิสก์” สามารถเรียกใช้เพื่อ Format Flash drive ได้โดยให้เสียบอุปกรณ์ Flash drive ให้เรียบร้อยก่อนแล้ว

ไปยังเมนู > ระบบ > ดูแลระบบ > เครื่องมือดิสก์

รูปภาพ

เลือกอุปกรณ์ Flash drive ที่ต้องการฟอร์แมต
กดปุ่ม “ฟอร์แมตไดว์” เพื่อทำการ Format

รูปภาพ

จะต้องสร้างใหม่ขึ้นมาเองทั้งหมด

วิธีการ

 • ให้คลิกขวาบนพาเนลที่เหลืออยู่ (ระบบจะไม่อนุญาตให้ลบพาเนลจนหมด)
 • เลือก “พาเนลใหม่” จากนั้นกด Alt ค้างไว้ ลากไปยังตำแหน่งที่ต้องการ
 • คลิกขวาบนพาเนลนั้น เลือก “เพิ่มลงในพาเนล” แล้วลากแอพเพล็ตที่ต้องการใช้ไปวางบนตำแหน่งที่ต้องการ

รูปภาพ