การเชื่อมต่อมือถือ Android กับ suriyan สามารถทำได้ดังนี้

 • ให้นำสาย datalink เชื่อมต่อเข้ากับมือถือ Android และพอร์ต USB ของเครื่อง computer

 • เมื่อเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว ที่เครื่อง Android จะมีข้อความแจ้งว่ามีอุปกรณ์ USB มาเชื่อมต่อ ให้เราทำการคลิกไปที่ข้อความที่แจ้งดังกล่าว

รูปภาพ

 • หลังจากนั้นให้คลิกไปที่ Mount เพื่อเปิดการเชื่อมต่อ

รูปภาพ

 • หลังจากเปิดการเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราจะมี popup แจ้งขึ้นมาดังรูป ให้เราคลิกไปที่ OK

รูปภาพ

 • เมื่อเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วจะเป็นดังนี้

รูปภาพ

การบันทึกภาพหน้าจอเป็นวิดีโอใน Suriyan เราสามารถใช้โปรแกรมที่มีชื่อว่า gtk-recordmydesktop ในการบันทึกได้ ซึ่งโปรแกรมนี้สามารถติดตั้งได้ทางโปรแกรมศูนย์ซอฟต์แวร์ เมื่อติดตั้งโปรแกรมแล้วสามารถเรียกใช้งานโปรแกรมได้โดย

ไปที่เมนู เสียงและวิดีโอ > gtk-recordMyDesktop

รูปภาพ

ตัวอย่างหน้าจอการทำงานของโปรแกรม

รูปภาพ

ความสามารถพิเศษใน Suriyan ที่สามารถใช้เมาส์ปุ่มกลางในการคัดลอกข้อความนี้ เราสามารถใช้การกดเมาส์สองปุ่มคู่ (กดเมาส์ปุ่มซ้าย/ขวาพร้อมกัน) แทนการกดเมาส์ปุ่มกลางได้

หากหน้าจอไม่มีปุ่มปิดเครื่องเนื่องจากการปรับแต่งหน้าจอ หรือปัญหาบางอย่าง เราสามารถปิดเครื่องได้โดยการกดปุ่มปิดเครื่อง 1 ครั้ง (ปุ่มเปิดเครื่องที่ตัวเครื่อง) เพื่อส่งสัญญาณขอปิดเครื่องไป จากนั้น Suriyan จะแสดงหน้าต่างขึ้นมาถามว่าจะปิดเครื่องหรือไม่

รูปภาพ

ใน Suriyan มีเครื่องมือที่ใช้ในการจับภาพหน้าจออยู่แล้ว โดยสามารถเรียกโดย

ไปที่เมนู > เครื่องมือเครื่องใช้ > บันทึกภาพหน้าจอ

รูปภาพ

ซึ่งโปรแกรมนี้เราสามารถตั้งค่าเหลื่อมเวลาในการจับภาพได้ แต่ถ้าหากต้องการจับภาพด้วนสามารถกดปุ่ม Printscreen บนแป้นพิมพ์ได้ทันที จะปรากฏหน้าต่างขึ้นมาให้บันทึกภาพ พร้อมจับภาพให้เราในขณะที่กดปุ่ม

รูปภาพ

ให้ติดตั้งโดยเปิดโปรแกรม

ไปที่เมนู > เครื่องมือเครื่องใช้ > เทอร์มินัล

รูปภาพ

 • พิมพ์ในเทอร์มินัลว่า

sudo chmod +x แล้วเคาะเว้นวรรค 1 ครั้ง

รูปภาพ

 • ใช้เมาส์ลากไฟล์โปรแกรมที่มีนามสกุล .bin ไปวางใส่เทอร์มินัล แล้ว enter

รูปภาพ

ผลลัพธ์:

รูปภาพ

 • ให้กด Enter แล้วโปรแกรมจะถาม password ของเราเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการดำเนินการกับไฟล์ดังกล่าว

รูปภาพ

เมื่อจบขั้นตอนนี้โปรแกรม .bin ของเราก็จะพร้อมสำหรับการติดตั้งเนื่องจากได้รับการเปลี่ยนสิทธิ์ไฟล์ให้สามารถ execute ได้เรียบร้อยแล้ว

เริ่มการติดตั้ง:

 • พิมพ์ในเทอร์มินัลว่า

sudo แล้วเคาะเว้นวรรค 1 ครั้ง

หลังจากนั้นให้ลากโปรแกรมไปวางใน terminal เหมือนในขั้นตอนที่ 2

รูปภาพ

 • ให้กด Enter เพื่อเริ่มการติดตั้งโปรแกรม ระบบก็จะถาม password ของเราเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการติดตั้งโปรแกรม เมื่อกรอก password ถูกต้อง ระบบก็จะดำเนินการติดตั้งโปรแกรมให้จนสำเร็จ

รูปภาพ

หากมีโปรแกรมที่เกิดอาการค้างไม่สามารถปิดได้ ใน Suriyan มีเครื่องมือสำหรับปิดการทำงานของโปรแกรมที่ค้าง มีชื่อว่า xkill วิธีการเรียกใช้ xkill

 • ให้กด Alt + F2
 • แล้วพิมพ์ xkill ลงในช่องที่ปรากฏขึ้น

รูปภาพ

 • จากนั้นคลิก เรียกใช้ 3. จากนั้นคลิก เรียกใช้
 • เคอร์เซอร์จะเป็นรูปกากบาท
 • ให้คลิกลงบนหน้าต่างของโปรแกรมที่ค้าง

รูปภาพ

 • โปรแกรมที่ถูกคลิกจะปิดตัวลง

เป็นความสามารถหนึ่งของ Linux ที่สามารถใช้เมาส์ปุ่มกลางในการคัดลอกข้อความ โดยวิธีใช้งานคือให้ไฮไลท์ ข้อความที่ต้องการคัดลอก จากนั้นให้นำเมาส์ไปวางในช่องข้อความที่ต้องการจะวางข้อความ จากนั้นจึงคลิกเมาส์ปุ่มกลาง ข้อความที่ได้ไฮไลท์ไว้จะถูกวางลงบริเวณที่เลือก

ในกรณีที่ความละเอียดหน้าจอเล็กจนแสดงปุ่มต่างๆ ได้ไม่หมด (ปุ่มต่างๆ อยู่นอกพื้นที่การแสดงผล) คุณสามารถย้ายหน้าต่างเพื่อเลื่อนให้บริเวณที่ต้องการเข้ามาอยู่ในพื้นที่ ที่สามารถแสดงผลได้ โดยการ กดปุ่ม Alt ค้างไว้ แล้วคลิกค้างบนหน้าต่างที่ต้องการย้ายตำแหน่ง แล้วเลื่อนหน้าต่างตามต้องการ เพื่อเลื่อนส่วนที่มองไม่เห็นให้เข้ามาปรากฏในหน้าจอ

รูปภาพ
รูปภาพ

การจำลองไดรว์ซีดีรอมบน Suriyan เพื่อเปิดเรียกดูข้อมูล สามารถทำได้โดยคลิกขวาแล้วเลือก “เปิดด้วยตัวเมาท์แฟ้มจัดเก็บ”
สำหรับแฟ้มภาพยนตร์ต่างๆ สามารถเปิดในโปรแกรม Movie Player ได้เลย

รูปภาพ

รูปภาพ