คือระบบ Virtual Desktop ซึ่งคล้ายกับระบบ Expose บน Mac OS X โดยจะทำเสมือนมีหน้าจอต่อกันตั้งแต่ 1 จอขึ้นไปจนถึง 32 หน้าจอ เพื่อทำให้ Taskbar ของแต่ละหน้าจอไม่รก สามารถเปลี่ยนสลับจอได้ โดยใช้ปุ่มลัด Ctrl+ลูกศรทิศทาง

รูปภาพ

รูปภาพ

Suriyan นั้นมีปุ่มลัดสำหรับรีบูทเครื่องคือปุ่ม ctrl+alt+PrtSc+b ทั้งนี้หากโปรแกรมตัวเดียวค้าง เมื่อรอไปสักพักหนึ่งระบบจะปิดให้เอง หรือสามารถเพิ่ม applet “บังคับออก” ได้ โดยการคลิกขวาที่ที่ว่างบนแถบด้านบนสุดของจอ แล้วเลือก “เพิ่มลงในพาเนล” จากนั้นลาก “บังคับออก” มาวางที่ตำแหน่งที่ต้องการ เมื่อโปรแกรมค้าง ให้กดที่ปุ่มที่สร้างขึ้นใหม่นี้ แล้วคลิกที่โปรแกรมที่ค้างก็จะถูกปิดทันที

รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
อ้างอิง xkill

อาจต้องตรวจสอบว่าลำโพงทุกตัวเปิดขึ้นสุดแล้วหรือยังด้วยเครื่องมือที่ชื่อว่า alsamixer สามารถเรียกใช้โดย

ไปยังเมนู เครื่องมือเครื่องใช้ > เทอร์มินัล

รูปภาพ

จากนั้นพิมพ์คำสั่ง

alsamixer

แล้ว enter จะปรากฏตัวคอนโทรลปรับแต่งเสียงขึ้นมา

รูปภาพ

สามารถปรับระดับเสียงและเปิดปิดเสียงของแต่ละช่องลำโพงโดยปุ่มซ้ายขวา ขึ้นลง
ออกจากโปรแกรมโดยการกด esc และปิดหน้าต่าง terminal ออกไป

รูปภาพ

จากอาการดังกล่าวสาเหตุอาจเกิดจาก sound server ของ Suriyan มีปัญหา ให้ลองทำการแก้ไขโดย

ไปที่เมนู > เครื่องมือเครื่องใช้ > เทอร์มินัล

รูปภาพ

จากนั้นพิมพ์คำสั่ง

rm -rf ~/.pulse

แล้วกดเอนเทอร์

รูปภาพ

จากนั้นให้ล๊อคเอาท์/ล๊อคอินเข้ามาใหม่และทดสอบเสียงจากลำโพงอีกครั้ง

เนื่องจาก Suriyan มีพื้นที่ทำงานมากกว่าหนึ่งพื้นที่ทำงาน (Virtual desktop) ซึ่งมีบ่อยครั้งที่ผู้ใช้กดพลาดไปโดนปุ่มสลับพื้นที่ทำงาน โปรแกรมจคงสลับไปที่พื้นที่ทำงานที่ว่างอยู่ จึงคล้ายกับโปรแกรมทั้งหมดปิดตัวเองลงไป (มองไม่เห็น) แต่ Suriyan ก็ก็ยังทำงานได้ตามปกติ วิธีแก้ไขสามารถทำได้โดยกดปุ่มสลับพื้นที่ทำงานเพื่อกลับมาที่พื้นที่ทำงานเดิม

รูปภาพ

การเชื่อมต่อมือถือ Android กับ suriyan สามารถทำได้ดังนี้

  • ให้นำสาย datalink เชื่อมต่อเข้ากับมือถือ Android และพอร์ต USB ของเครื่อง computer

  • เมื่อเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว ที่เครื่อง Android จะมีข้อความแจ้งว่ามีอุปกรณ์ USB มาเชื่อมต่อ ให้เราทำการคลิกไปที่ข้อความที่แจ้งดังกล่าว

รูปภาพ

  • หลังจากนั้นให้คลิกไปที่ Mount เพื่อเปิดการเชื่อมต่อ

รูปภาพ

  • หลังจากเปิดการเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราจะมี popup แจ้งขึ้นมาดังรูป ให้เราคลิกไปที่ OK

รูปภาพ

  • เมื่อเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วจะเป็นดังนี้

รูปภาพ

การบันทึกภาพหน้าจอเป็นวิดีโอใน Suriyan เราสามารถใช้โปรแกรมที่มีชื่อว่า gtk-recordmydesktop ในการบันทึกได้ ซึ่งโปรแกรมนี้สามารถติดตั้งได้ทางโปรแกรมศูนย์ซอฟต์แวร์ เมื่อติดตั้งโปรแกรมแล้วสามารถเรียกใช้งานโปรแกรมได้โดย

ไปที่เมนู เสียงและวิดีโอ > gtk-recordMyDesktop

รูปภาพ

ตัวอย่างหน้าจอการทำงานของโปรแกรม

รูปภาพ

ความสามารถพิเศษใน Suriyan ที่สามารถใช้เมาส์ปุ่มกลางในการคัดลอกข้อความนี้ เราสามารถใช้การกดเมาส์สองปุ่มคู่ (กดเมาส์ปุ่มซ้าย/ขวาพร้อมกัน) แทนการกดเมาส์ปุ่มกลางได้

หากหน้าจอไม่มีปุ่มปิดเครื่องเนื่องจากการปรับแต่งหน้าจอ หรือปัญหาบางอย่าง เราสามารถปิดเครื่องได้โดยการกดปุ่มปิดเครื่อง 1 ครั้ง (ปุ่มเปิดเครื่องที่ตัวเครื่อง) เพื่อส่งสัญญาณขอปิดเครื่องไป จากนั้น Suriyan จะแสดงหน้าต่างขึ้นมาถามว่าจะปิดเครื่องหรือไม่

รูปภาพ

ใน Suriyan มีเครื่องมือที่ใช้ในการจับภาพหน้าจออยู่แล้ว โดยสามารถเรียกโดย

ไปที่เมนู > เครื่องมือเครื่องใช้ > บันทึกภาพหน้าจอ

รูปภาพ

ซึ่งโปรแกรมนี้เราสามารถตั้งค่าเหลื่อมเวลาในการจับภาพได้ แต่ถ้าหากต้องการจับภาพด้วนสามารถกดปุ่ม Printscreen บนแป้นพิมพ์ได้ทันที จะปรากฏหน้าต่างขึ้นมาให้บันทึกภาพ พร้อมจับภาพให้เราในขณะที่กดปุ่ม

รูปภาพ