สามารถดาวน์โหลดธีม Drupal ได้จาก http://drupal.org/project/Themes จากนั้นให้นำ folder ที่ได้จากไฟล์ .tar.gz ไปใส่ไว้ที่โฟล์เดอร์ themes หรือ sites/all/themes (ต้องสร้างใหม่)

รูปภาพ

รูปภาพ

โดยหลังจากวางไฟล์ในตำแหน่งดังกล่าวแล้ว สามารถเปิดใช้ธีมใหม่ได้ที่ Administor > Site Building > Theme

รูปภาพ

ในการกำหนดค่า Blocks ที่เมนู Administer > Site Building > Blocks

เมื่อเลือก Block ที่ต้องการแล้ว ในช่อง Block title ให้ใส่ชื่อตามที่ต้องการ หรือหากไม่ต้องการให้แสดงผลชื่ออะไรเลยให้ใส่ แทน จากนั้นกด Save Block

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

สามารถกลับเข้าไปหน้าผู้ดูแลระบบได้โดย พิมพ์ url website ของท่าน ตามด้วย ?q=user/login เช่น http://example.com/?q=user/login แล้วล๊อคอินด้วยบัญชีผู้ดูแลระบบ

รูปภาพ

Module Forum ใน Drupal นั้น เมื่อเปิดใช้งานแล้ว เราต้องสร้างห้องสนทนาขึ้นมาก่อน จึงจะใช้โพสกระทู้ได้ โดยหลังจากเปิดใช้งาน Module แล้ว เราสามารถสร้างห้องสนทนาได้ที่หน้า Admin > Content > Forum

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

การปรับเปลี่ยนการแสดงผลข้อมูลใน Drupal เราสามารถปรับแต่งได้ โดยใช้ Module view ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของ Drupal เอง โดยการปรับการแสดงผลให้แสดงเฉพาะหัวเรื่องสามารถปรับแต่งได้ดังภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

โดยค่าปริยายของ Drupal การจัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นในแต่ละ Content Type นั้น Drupal จะจัดเก็บแค่ หัวเรื่อง และ เนื้อหา (Title and Body) หากเราต้องการ Field เพิ่มในการเก็บข้อมูลอื่น เราสามารถทำได้ด้วย Module ที่มีชื่อว่า CCK (Content Construction Kit) ซึ่งสามารถเพิ่ม Field ต่างๆ ได้ เช่น Text field, URL field, E-mail field เป็นต้น

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

สำหรับการติดตั้งขั้นตอนการติดตั้งโมดูล สามารถดูได้จากหัวข้อ “ต้องการติดตั้ง Module ใน Drupal จะทำอย่างไร”

ให้ใช้ Module ที่ชื่อ Capcha เพื่อช่วยกลั่นกรองป้องกันการโพสต์ข้อความที่มีลักษณะ Spam โดยบอทหรือโปรแกรมอัตโนมัติ
หรืออาจใช้บริการจาก Module พิเศษ ซึ่งมีแบบทั้งใช้ฟรีและเสียค่าบริการ เช่น Mollom, Antispam, Akismet

รูปภาพ

รูปภาพ

สำหรับการติดตั้งขั้นตอนการติดตั้งโมดูล สามารถดูได้จากหัวข้อ “ต้องการติดตั้ง Module ใน Drupal จะทำอย่างไร”

ให้เข้าไปเปิดการอัพโหลดรูปที่ Administer>User management>User settings ในส่วนของ Picture support

รูปภาพ

รูปภาพ

จากนั้นในหน้า My accounts>Edit ของผู้ใช้ทุกคนจะมีกรอบ Picture ให้อัพโหลดภาพประจำตัว

รูปภาพ

หากจะให้แสดงภาพในเนื้อหาและ/หรือ comment ให้ไปเปิดที่ Administer>Site building>Themes>Configure

รูปภาพ

รูปภาพ

ให้ติดตั้งมอดูล wysiwyg (http://drupal.org/project/wysiwyg) จากนั้นให้เปิดมอดูล และเข้าไปที่

Administer>Site configuration>WYSIWYG

**เพิ่มเติมขั้นตอนการติดตั้ง WYSIWYG โดยยกตัวอย่าง Editor สักตัว

จากนั้นทำตามขั้นตอนที่ปรากฎในกรอบ Installation instructions โดยให้เลือกลงตัวใดตัวหนึ่ง เช่น tinymce โดยกดที่ลิงก์ Download

รูปภาพ

เลือก Main package

รูปภาพ

แตกไฟล์ที่ได้ไปที่ sites/all/libraries (ต้องสร้างใหม่)

รูปภาพ

จากนั้นกลับไปที่หน้า WYSIWYG ให้ทำการ refresh และเลือก editor เป็น TinyMCE

รูปภาพ