สามารถทำได้โดยแก้ไขที่

Administer > Site configuration > Site information

จากนั้นป้อนชื่อเว็บไซต์ที่ต้องการในช่อง Site name โดยที่ Drupal นั้นจะรองรับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สามารถป้อนชื่อตามที่ต้องการได้ทันที

รูปภาพ

ให้ติดตั้งโมดูล Nice Menus http://drupal.org/project/nice_menus และเปิดใช้งาน แล้วเพิ่มลงไปในเมนู Administer>Site building>Blocks

รูปภาพ

จากนั้นกดที่ configure เพื่อปรับตั้งค่า แก้ไข source menu tree เป็นเมนูที่ต้องการ

รูปภาพ

สามารถอัพเกรดรุ่น Drupal ได้ โดยดาวน์โหลดรุ่นใหม่จาก drupal.org จากนั้นให้แตกไฟล์ทับลงไปทั้งหมด จากนั้นเข้าไปที่ update.php โดยจะต้อง Login เป็น User ที่สร้างตอนติดตั้ง Drupal ก่อน จากนั้นทำตามขั้นตอนที่โปรแกรมแนะนำ

ผู้ดูแลระบบอาจพบความยากลำบากในการสำรองฐานข้อมูลเว็บไซต์ซึ่งต้องเกี่ยวข้องกับการจัดการฐานข้อมูล MySQL โดยตรงผ่านระบบคำสั่ง หรือผ่านโปรแกรม phpMyAdmin
แต่มีอีกวิธีที่สามารถสำรองฐานข้อมูลเว็บไซต์ได้ง่ายๆ โดยอาศัย module ที่ชื่อ backup and migrate http://drupal.org/project/backup_migrate ซึ่งมีเครื่องมือในการนำเข้าหรือส่งออกฐานข้อมูลสำหรับเว็บไซต์

หลังเปิดใช้มอดูลแล้ว ให้เข้าไปที่ Administer>Content management>Backup and Migrate กดปุ่ม Backup now ก็จะได้ไฟล์สำรองออกมา

รูปภาพ

สำหรับการกู้คืน ให้เข้าไปที่หน้าของมอดูล แท็บ Restore อัพโหลดไฟล์ขึ้นไปแล้วกด Restore now

รูปภาพ

สามารถทำได้ โดยติดตั้ง WordPress แล้วทำตามขั้นตอนดังนี้ http://socialcmsbuzz.com/convert-import-a-drupal-6-based-website-to-wordpress-v27-20052009/ โดยจะอธิบายขั้นตอนเพื่อย้ายข้อมูลอย่างละเอียด

ข้อความที่แสดงผลในส่วนต่างๆ ของ Drupal มีการเก็บค่าไว้เป็น string ข้อความ หากต้องการเปลี่ยนข้อความให้แสดงข้อความตามที่ต้องการนั้น จะต้องทำการเปลี่ยน string ข้อความเหล่านั้น ซึ่งสามารถเปลี่ยนได้ใน sites/default/settings.php ด้านล่างสุดจะมีคำแนะนำให้ใช้ หรือใช้โมดูล String Overrides http://drupal.org/project/stringoverrides

การสร้างธีมใน Drupal เริ่มต้นได้โดยการนำธีมแม่แบบมาขึ้นรูป โดยธีมแม่แบบที่แนะนำให้ใช้ได้แก่ Fusion และ Zen โดยดาวน์โหลดได้ที่ http://drupal.org/project/fusion http://drupal.org/project/zen ตามลำดับ จากนั้นให้แตกไฟล์ไปที่ตำแหน่ง sites/all/themes (ถ้าไม่มีให้สร้างใหม่) ซึ่งข้างใน folder ที่แตกมานั้น จะมีโฟล์เดอร์ starterkit ให้คัดลอกออกมาวางไว้ที่ sites/all/themes เปลี่ยนชื่อตามต้องการ แล้วแก้ไข css ได้