สามารถอัพเกรดได้เลย โดยสามารถตรวจสอบรุ่นของ Drupal รุ่นใหม่ได้จาก

Administer > Reports > Available Updates

ซึ่งจะบอกถึงว่ามี Drupal รุ่นใหม่ออกมาให้อัพเดทแล้วหรือไม่ รวมถึง Module ที่สามารถอัพเกรดได้ด้วย

รูปภาพ

หมายเหตุ: การตรวจสอบด้วยวิธีนี้ จำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วย

ให้เปิดมอดูล Upload จากนั้นจะมีช่องอัพโหลดไฟล์ปรากฎขึ้นด้านล่างของหน้าเขียนเนื้อหา ให้อัพโหลดไฟล์ลงไป (ได้ไม่จำกัดจำนวน) จะปรากฎ URL ขึ้นมา ให้นำ URL นี้ไปเขียนเนื้อหา ตาม Input Filters ที่ใช้ โดยปกติจะใช้ HTML ก็เขียนว่า <img src=”URL” /> จากนั้นที่ช่อง input format ให้เลือกเป็น Full HTML เพื่อให้ Drupal ประมวลผล Tag img

รูปภาพ

การจัดเก็บสถิติเราสามารถใช้บริการของ Google ที่ชื่อ Google Analytic ได้ แต่ข้อมูลต่างๆ ก็จะอยู่ที่ Google หากต้องการถือข้อมูลทั้งหมดไว้เองเราอาจใช้โมดูลของ Drupal ได้ ซึ่งสามารถแสดงสถิติต่างๆ ของเว็บ เช่นจำนวนสมาชิก จำนวนคนเข้าได้โดยใช้มอดูล counter http://drupal.org/project/counter

รูปภาพ

Drupal นั้นใช้ระบบสิทธิเช่นเดียวกับ Linux นั่นหมายถึงว่า จะมี admin ได้เพียงผู้เดียว อย่างไรก็ดีเราสามารถใช้ระบบ roles และ permission มาสร้าง admin เพิ่มได้ โดยสร้าง role ขึ้นมาใหม่ในส่วน

Administer>Users>Roles

จากนั้นกำหนด Permission ให้ทุกตำแหน่ง โดยจะมี module ที่ช่วยในส่วนนี้คือ admin role http://drupal.org/project/adminrole โดยสามารถปรับแต่งได้ที่

Administer>User management>User settings

ส่วน Administrator role อย่างไรก็ตาม การอัพเกรด Drupal นั้นจำเป็นต้องใช้ admin คนแรกสุดที่สร้างขึ้นตอนสมัครเท่านั้น

รูปภาพ

เมนูใน Drupal นั้น เมื่อแสดงผล จะถูกแสดงผลเป็นรูปแบบของ Block ดังนั้นการกำหนดค่าดังกล่าวจึงต้องกำหนดที่ Block โดยให้ไปที่หน้า Admin ของ Drupal จากนั้นคลิกเลือกที่ Blocks เพื่อเข้าสู่การตั้งค่า Block

จากนั้น Drupal จะแสดงรายการ Block ทั้งหมดขึ้นมา ให้คลิกที่ Config หลังชื่อ Block ของเมนูที่ต้องการกำหนดค่า สำหรับในหน้าการตั้งค่า Block ที่ส่วนของ Page specific visibility settings ให้คลิกเลือกที่ช่อง

Show on every page except the listed pages.
หมายถึง “ให้แสดง Block ทุกหน้ายกเว้นหน้าที่กำหนด”

รูปภาพ

และที่ช่องข้อความด้านล่าง ให้ใส่คำว่า <front> ซึ่งหมายถึงหน้าแรก เสร็จแล้วให้บันทึก หลังจากนั้นเมนูดังกล่าวจะไม่ถูกแสดงในหน้าแรกของ Drupal อีก

รูปภาพ

สามารถรัน Drupal ได้ โดยไม่มี cron แต่ระบบอัตโนมัติหลายๆ ส่วนจะไม่ทำงาน เช่น การล้าง cache, การดึง feed อย่างไรก็ตาม สามารถลงโมดูล Poormanscron http://drupal.org/project/poormanscron เพื่อจำลองความสามารถของ cron ได้ โดยจะรันเมื่อมีผู้เข้าชมเปิดเว็บเข้ามา

ได้ โดยทำเช่นเดียวกับการอัพเกรด Drupal ปกติ คือแตกไฟล์รุ่นใหม่ทับลงไปได้เลย จากนั้นให้เข้าระบบด้วยผู้ใช้งานที่ได้กำหนดไว้ตอนติดตั้ง แล้วเปิดไปที่ update.php (เช่น http://localhost/drupal/update.php) จากนั้นกด Next ไปจนหมดขั้นตอน

รูปภาพ

รูปภาพ

หากเคยใช้หรือเคยเห็นเว็บไซต์ที่สร้างด้วย Joomla มาก่อน จะเห็นว่า ที่หน้าบทความหรือหน้าข่าวนั้น จะมีไอคอนรูปเครื่องพิมพ์และไอคอน PDF เพื่อสั่งพิมพ์และดาวน์โหลดเนื้อหาเป็นไฟล์ PDF หากต้องการความสามารถเดียวกันนี้ใน Drupal สามารถทำได้ โดยติดตั้งโมดูล print http://drupal.org/project/print แล้วเปิดใช้งาน จากนั้นที่เนื้อหาจะมีไอคอนเช่นเดียวกับใน Joomla

รูปภาพ

รูปภาพ