ข้อความที่แสดงผลในส่วนต่างๆ ของ Drupal มีการเก็บค่าไว้เป็น string ข้อความ หากต้องการเปลี่ยนข้อความให้แสดงข้อความตามที่ต้องการนั้น จะต้องทำการเปลี่ยน string ข้อความเหล่านั้น ซึ่งสามารถเปลี่ยนได้ใน sites/default/settings.php ด้านล่างสุดจะมีคำแนะนำให้ใช้ หรือใช้โมดูล String Overrides http://drupal.org/project/stringoverrides

การสร้างธีมใน Drupal เริ่มต้นได้โดยการนำธีมแม่แบบมาขึ้นรูป โดยธีมแม่แบบที่แนะนำให้ใช้ได้แก่ Fusion และ Zen โดยดาวน์โหลดได้ที่ http://drupal.org/project/fusion http://drupal.org/project/zen ตามลำดับ จากนั้นให้แตกไฟล์ไปที่ตำแหน่ง sites/all/themes (ถ้าไม่มีให้สร้างใหม่) ซึ่งข้างใน folder ที่แตกมานั้น จะมีโฟล์เดอร์ starterkit ให้คัดลอกออกมาวางไว้ที่ sites/all/themes เปลี่ยนชื่อตามต้องการ แล้วแก้ไข css ได้

Tag บางตัว Filtered HTML ไม่อนุญาตให้ใช้ เช่น <img> ทำให้ไม่สามารถใส่ Tag ดังกล่าวในเนื้อหา Filtered HTML ได้ ต้องใช้โมดูลที่ชื่อ HTML Purifier http://drupal.org/project/htmlpurifier โดยจะต้องดาวน์โหลด HTML Purifier จาก http://htmlpurifier.org/ มาแตกเฉพาะ folder libraries ลงไปเป็นโฟล์เดอร์ย่อยของมอดูล HTML Purifier

Drupal 6 นั้นยังไม่มีระบบสร้าง URL อัตโนมัติเหมือน WordPress แต่สามารถติดตั้งเพิ่มได้ โดยติดตั้ง module Token http://drupal.org/project/token และ Pathauto http://drupal.org/project/pathauto โดยสามารถปรับแต่งการสร้าง URL ได้ที่

Administer>Site building>URL aliases>Automated alias settings

รูปภาพ

รูปภาพ

ระบบ Karma บน Drupal นั้นจะใช้โมดูล User Points http://drupal.org/project/userpoints และ Karma http://drupal.org/project/karma

โดยเมื่อเปิดใช้แล้ว ให้ไปปรับแต่งที่

Administer>Site configuration>Kudos

และ Administer>Content management>Kudos

จากนั้นจะปรากฎปุ่ม Karma บน node และ comment (ถ้าเลือกไว้)

รูปภาพ

การจัดเก็บสถิติเราสามารถใช้บริการของ Google ที่ชื่อ Google Analytic ได้ แต่ข้อมูลต่างๆ ก็จะอยู่ที่ Google หากต้องการถือข้อมูลทั้งหมดไว้เองเราอาจใช้โมดูลของ Drupal ได้ ซึ่งสามารถแสดงสถิติต่างๆ ของเว็บ เช่นจำนวนสมาชิก จำนวนคนเข้าได้โดยใช้มอดูล counter http://drupal.org/project/counter

รูปภาพ

Drupal นั้นใช้ระบบสิทธิเช่นเดียวกับ Linux นั่นหมายถึงว่า จะมี admin ได้เพียงผู้เดียว อย่างไรก็ดีเราสามารถใช้ระบบ roles และ permission มาสร้าง admin เพิ่มได้ โดยสร้าง role ขึ้นมาใหม่ในส่วน

Administer>Users>Roles

จากนั้นกำหนด Permission ให้ทุกตำแหน่ง โดยจะมี module ที่ช่วยในส่วนนี้คือ admin role http://drupal.org/project/adminrole โดยสามารถปรับแต่งได้ที่

Administer>User management>User settings

ส่วน Administrator role อย่างไรก็ตาม การอัพเกรด Drupal นั้นจำเป็นต้องใช้ admin คนแรกสุดที่สร้างขึ้นตอนสมัครเท่านั้น

รูปภาพ

เมนูใน Drupal นั้น เมื่อแสดงผล จะถูกแสดงผลเป็นรูปแบบของ Block ดังนั้นการกำหนดค่าดังกล่าวจึงต้องกำหนดที่ Block โดยให้ไปที่หน้า Admin ของ Drupal จากนั้นคลิกเลือกที่ Blocks เพื่อเข้าสู่การตั้งค่า Block

จากนั้น Drupal จะแสดงรายการ Block ทั้งหมดขึ้นมา ให้คลิกที่ Config หลังชื่อ Block ของเมนูที่ต้องการกำหนดค่า สำหรับในหน้าการตั้งค่า Block ที่ส่วนของ Page specific visibility settings ให้คลิกเลือกที่ช่อง

Show on every page except the listed pages.
หมายถึง “ให้แสดง Block ทุกหน้ายกเว้นหน้าที่กำหนด”

รูปภาพ

และที่ช่องข้อความด้านล่าง ให้ใส่คำว่า <front> ซึ่งหมายถึงหน้าแรก เสร็จแล้วให้บันทึก หลังจากนั้นเมนูดังกล่าวจะไม่ถูกแสดงในหน้าแรกของ Drupal อีก

รูปภาพ

สามารถรัน Drupal ได้ โดยไม่มี cron แต่ระบบอัตโนมัติหลายๆ ส่วนจะไม่ทำงาน เช่น การล้าง cache, การดึง feed อย่างไรก็ตาม สามารถลงโมดูล Poormanscron http://drupal.org/project/poormanscron เพื่อจำลองความสามารถของ cron ได้ โดยจะรันเมื่อมีผู้เข้าชมเปิดเว็บเข้ามา