สามารถทำได้โดยใช้โมดูล notifications http://drupal.org/project/notifications ซึ่งจะต้องใช้กับ messaging http://drupal.org/project/messaging และ token http://drupal.org/project/token เมื่อเสร็จแล้วให้เข้าไปตั้งค่าที่

Administer>Messaging & Notifications>Messaging settings

รูปภาพ

เมื่อเราติดตั้ง Drupal แล้ว เมื่อเข้าใช้งานครั้งแรกจะพบกับเนื้อหาที่เป็นคำแนะนำการใช้งาน ซึ่งเนื้อหานี้จะหายไปเองโดยอัตโนมัติ เมื่อเราเพิ่มข่าวหรือบทความลงใน Drupal

สามารถทำได้โดยใช้โมดูล smfforum http://drupal.org/project/smfforum ซึ่งหลังจากติดตั้งแล้วในโฟล์เดอร์ของมอดูลนั้นจะมีโฟล์เดอร์ include ให้แตกไฟล์ http://vgb.org.ru/files/smfapi2.zip ลงไป จากนั้นเปิดใช้มอดูลตามปกติ และเข้าไปตั้งค่าที่

Administer>Site configuration>SMFforum settings

ให้ระบุตำแหน่งของ SMF ลงไป จะทำให้ Drupal ใช้ฐานข้อมูลร่วมกับ SMF โดยค่ามาตรฐานจะทำให้ SMF ใช้บัญชีของ Drupal แต่สามารถสลับได้ในหน้าดังกล่าว หัวข้อ Select master registration system

รูปภาพ
รูปภาพ

การใช้งาน Drupal ให้ได้ผลดีที่สุดควรจะตั้งค่า cron ด้วย โดยตั้งให้รันไฟล์ cron.php ทุกห้านาที เช่นในระบบลินุกซ์ ให้ใช้คำสั่ง crontab -e กด insert แล้วพิมพ์ว่า */5 * * * * wget http://example.com/cron.php (โดย example.com คือเว็บของเรา) แล้วกด esc พิมพ์ :wq กด enter เพื่อบันทึก

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

ผู้ให้บริการโฮสติ้งบางรายอาจจะมีให้ปรับตั้งค่าใน Control Panell หรือจะต้องติดต่อกับโฮสต์ที่ใช้งานอยู่ด้วยตนเอง
ในกรณีที่ระบบที่ใช้ไม่รองรับ Cron สามารถติดตั้งมอดูล poormanscron ได้ โดยจะรันเมื่อมีผู้เข้าชมเว็บเท่านั้น

ให้ติดตั้งโมดูล Nice Menus http://drupal.org/project/nice_menus และเปิดใช้งาน แล้วเพิ่มลงไปในเมนู Administer>Site building>Blocks

รูปภาพ

จากนั้นกดที่ configure เพื่อปรับตั้งค่า แก้ไข source menu tree เป็นเมนูที่ต้องการ

รูปภาพ

สามารถอัพเกรดรุ่น Drupal ได้ โดยดาวน์โหลดรุ่นใหม่จาก drupal.org จากนั้นให้แตกไฟล์ทับลงไปทั้งหมด จากนั้นเข้าไปที่ update.php โดยจะต้อง Login เป็น User ที่สร้างตอนติดตั้ง Drupal ก่อน จากนั้นทำตามขั้นตอนที่โปรแกรมแนะนำ

ผู้ดูแลระบบอาจพบความยากลำบากในการสำรองฐานข้อมูลเว็บไซต์ซึ่งต้องเกี่ยวข้องกับการจัดการฐานข้อมูล MySQL โดยตรงผ่านระบบคำสั่ง หรือผ่านโปรแกรม phpMyAdmin
แต่มีอีกวิธีที่สามารถสำรองฐานข้อมูลเว็บไซต์ได้ง่ายๆ โดยอาศัย module ที่ชื่อ backup and migrate http://drupal.org/project/backup_migrate ซึ่งมีเครื่องมือในการนำเข้าหรือส่งออกฐานข้อมูลสำหรับเว็บไซต์

หลังเปิดใช้มอดูลแล้ว ให้เข้าไปที่ Administer>Content management>Backup and Migrate กดปุ่ม Backup now ก็จะได้ไฟล์สำรองออกมา

รูปภาพ

สำหรับการกู้คืน ให้เข้าไปที่หน้าของมอดูล แท็บ Restore อัพโหลดไฟล์ขึ้นไปแล้วกด Restore now

รูปภาพ

สามารถทำได้ โดยติดตั้ง WordPress แล้วทำตามขั้นตอนดังนี้ http://socialcmsbuzz.com/convert-import-a-drupal-6-based-website-to-wordpress-v27-20052009/ โดยจะอธิบายขั้นตอนเพื่อย้ายข้อมูลอย่างละเอียด