Tag บางตัว Filtered HTML ไม่อนุญาตให้ใช้ เช่น <img> ทำให้ไม่สามารถใส่ Tag ดังกล่าวในเนื้อหา Filtered HTML ได้ ต้องใช้โมดูลที่ชื่อ HTML Purifier http://drupal.org/project/htmlpurifier โดยจะต้องดาวน์โหลด HTML Purifier จาก http://htmlpurifier.org/ มาแตกเฉพาะ folder libraries ลงไปเป็นโฟล์เดอร์ย่อยของมอดูล HTML Purifier

Drupal 6 นั้นยังไม่มีระบบสร้าง URL อัตโนมัติเหมือน WordPress แต่สามารถติดตั้งเพิ่มได้ โดยติดตั้ง module Token http://drupal.org/project/token และ Pathauto http://drupal.org/project/pathauto โดยสามารถปรับแต่งการสร้าง URL ได้ที่

Administer>Site building>URL aliases>Automated alias settings

รูปภาพ

รูปภาพ

ระบบ Karma บน Drupal นั้นจะใช้โมดูล User Points http://drupal.org/project/userpoints และ Karma http://drupal.org/project/karma

โดยเมื่อเปิดใช้แล้ว ให้ไปปรับแต่งที่

Administer>Site configuration>Kudos

และ Administer>Content management>Kudos

จากนั้นจะปรากฎปุ่ม Karma บน node และ comment (ถ้าเลือกไว้)

รูปภาพ

การจัดเก็บสถิติเราสามารถใช้บริการของ Google ที่ชื่อ Google Analytic ได้ แต่ข้อมูลต่างๆ ก็จะอยู่ที่ Google หากต้องการถือข้อมูลทั้งหมดไว้เองเราอาจใช้โมดูลของ Drupal ได้ ซึ่งสามารถแสดงสถิติต่างๆ ของเว็บ เช่นจำนวนสมาชิก จำนวนคนเข้าได้โดยใช้มอดูล counter http://drupal.org/project/counter

รูปภาพ

Drupal นั้นใช้ระบบสิทธิเช่นเดียวกับ Linux นั่นหมายถึงว่า จะมี admin ได้เพียงผู้เดียว อย่างไรก็ดีเราสามารถใช้ระบบ roles และ permission มาสร้าง admin เพิ่มได้ โดยสร้าง role ขึ้นมาใหม่ในส่วน

Administer>Users>Roles

จากนั้นกำหนด Permission ให้ทุกตำแหน่ง โดยจะมี module ที่ช่วยในส่วนนี้คือ admin role http://drupal.org/project/adminrole โดยสามารถปรับแต่งได้ที่

Administer>User management>User settings

ส่วน Administrator role อย่างไรก็ตาม การอัพเกรด Drupal นั้นจำเป็นต้องใช้ admin คนแรกสุดที่สร้างขึ้นตอนสมัครเท่านั้น

รูปภาพ

เมนูใน Drupal นั้น เมื่อแสดงผล จะถูกแสดงผลเป็นรูปแบบของ Block ดังนั้นการกำหนดค่าดังกล่าวจึงต้องกำหนดที่ Block โดยให้ไปที่หน้า Admin ของ Drupal จากนั้นคลิกเลือกที่ Blocks เพื่อเข้าสู่การตั้งค่า Block

จากนั้น Drupal จะแสดงรายการ Block ทั้งหมดขึ้นมา ให้คลิกที่ Config หลังชื่อ Block ของเมนูที่ต้องการกำหนดค่า สำหรับในหน้าการตั้งค่า Block ที่ส่วนของ Page specific visibility settings ให้คลิกเลือกที่ช่อง

Show on every page except the listed pages.
หมายถึง “ให้แสดง Block ทุกหน้ายกเว้นหน้าที่กำหนด”

รูปภาพ

และที่ช่องข้อความด้านล่าง ให้ใส่คำว่า <front> ซึ่งหมายถึงหน้าแรก เสร็จแล้วให้บันทึก หลังจากนั้นเมนูดังกล่าวจะไม่ถูกแสดงในหน้าแรกของ Drupal อีก

รูปภาพ

สามารถรัน Drupal ได้ โดยไม่มี cron แต่ระบบอัตโนมัติหลายๆ ส่วนจะไม่ทำงาน เช่น การล้าง cache, การดึง feed อย่างไรก็ตาม สามารถลงโมดูล Poormanscron http://drupal.org/project/poormanscron เพื่อจำลองความสามารถของ cron ได้ โดยจะรันเมื่อมีผู้เข้าชมเปิดเว็บเข้ามา

ได้ โดยทำเช่นเดียวกับการอัพเกรด Drupal ปกติ คือแตกไฟล์รุ่นใหม่ทับลงไปได้เลย จากนั้นให้เข้าระบบด้วยผู้ใช้งานที่ได้กำหนดไว้ตอนติดตั้ง แล้วเปิดไปที่ update.php (เช่น http://localhost/drupal/update.php) จากนั้นกด Next ไปจนหมดขั้นตอน

รูปภาพ

รูปภาพ

หากเคยใช้หรือเคยเห็นเว็บไซต์ที่สร้างด้วย Joomla มาก่อน จะเห็นว่า ที่หน้าบทความหรือหน้าข่าวนั้น จะมีไอคอนรูปเครื่องพิมพ์และไอคอน PDF เพื่อสั่งพิมพ์และดาวน์โหลดเนื้อหาเป็นไฟล์ PDF หากต้องการความสามารถเดียวกันนี้ใน Drupal สามารถทำได้ โดยติดตั้งโมดูล print http://drupal.org/project/print แล้วเปิดใช้งาน จากนั้นที่เนื้อหาจะมีไอคอนเช่นเดียวกับใน Joomla

รูปภาพ

รูปภาพ