สามารถทำได้โดยติดตั้งโมดูล bbcode http://drupal.org/project/bbcode จากนั้นให้เปิดใช้มอดูล และเลือกเป็น Input Filter ที่เมนู

Administer>Site configuration>Input Formats

กดแท็บ Add input format โดยเลือก Filter ดังนี้ HTML Corrector, HTML filter, Line break converter, URL filter และ BBcode

รูปภาพ

Drupal มีโมดูล Advanced Forum http://drupal.org/project/advancedforum ซึ่งจะต้องติดตั้งกับมอดูล Author Pane http://drupal.org/project/authorpane โดยเมื่อเปิดใช้แล้ว จะทำให้ฟอรั่มมีระบบบุคคลออนไลน์, สถิติ, ปรับปรุงหน้ากระทู้ และหน้ารายการฟอรั่ม

รูปภาพ

สามารถทำได้โดยใช้โมดูล notifications http://drupal.org/project/notifications ซึ่งจะต้องใช้กับ messaging http://drupal.org/project/messaging และ token http://drupal.org/project/token เมื่อเสร็จแล้วให้เข้าไปตั้งค่าที่

Administer>Messaging & Notifications>Messaging settings

รูปภาพ

เมื่อเราติดตั้ง Drupal แล้ว เมื่อเข้าใช้งานครั้งแรกจะพบกับเนื้อหาที่เป็นคำแนะนำการใช้งาน ซึ่งเนื้อหานี้จะหายไปเองโดยอัตโนมัติ เมื่อเราเพิ่มข่าวหรือบทความลงใน Drupal

สามารถทำได้โดยใช้โมดูล smfforum http://drupal.org/project/smfforum ซึ่งหลังจากติดตั้งแล้วในโฟล์เดอร์ของมอดูลนั้นจะมีโฟล์เดอร์ include ให้แตกไฟล์ http://vgb.org.ru/files/smfapi2.zip ลงไป จากนั้นเปิดใช้มอดูลตามปกติ และเข้าไปตั้งค่าที่

Administer>Site configuration>SMFforum settings

ให้ระบุตำแหน่งของ SMF ลงไป จะทำให้ Drupal ใช้ฐานข้อมูลร่วมกับ SMF โดยค่ามาตรฐานจะทำให้ SMF ใช้บัญชีของ Drupal แต่สามารถสลับได้ในหน้าดังกล่าว หัวข้อ Select master registration system

รูปภาพ
รูปภาพ

การใช้งาน Drupal ให้ได้ผลดีที่สุดควรจะตั้งค่า cron ด้วย โดยตั้งให้รันไฟล์ cron.php ทุกห้านาที เช่นในระบบลินุกซ์ ให้ใช้คำสั่ง crontab -e กด insert แล้วพิมพ์ว่า */5 * * * * wget http://example.com/cron.php (โดย example.com คือเว็บของเรา) แล้วกด esc พิมพ์ :wq กด enter เพื่อบันทึก

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

ผู้ให้บริการโฮสติ้งบางรายอาจจะมีให้ปรับตั้งค่าใน Control Panell หรือจะต้องติดต่อกับโฮสต์ที่ใช้งานอยู่ด้วยตนเอง
ในกรณีที่ระบบที่ใช้ไม่รองรับ Cron สามารถติดตั้งมอดูล poormanscron ได้ โดยจะรันเมื่อมีผู้เข้าชมเว็บเท่านั้น

ให้ติดตั้งโมดูล Nice Menus http://drupal.org/project/nice_menus และเปิดใช้งาน แล้วเพิ่มลงไปในเมนู Administer>Site building>Blocks

รูปภาพ

จากนั้นกดที่ configure เพื่อปรับตั้งค่า แก้ไข source menu tree เป็นเมนูที่ต้องการ

รูปภาพ