การใช้งานโปรแกรม Windows ผ่าน WINE นั้นไม่สามารถใช้งานได้ทุกโปรแกรม โดยเฉพาะโปรแกรมที่มีความสามารถสูงมากๆ เช่น Game เป็นต้น ซึ่งคุณสามารถเลือกใช้โปรแกรมอื่นทดแทน WINE ได้ เช่น Cross over หรือ Play on linux ซึ่งมีความสามารถสูงกว่า WINE โดยโปรแกรมทั้งสองสามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.codeweavers.com และ http://www.playonlinux.com

รูปภาพ

รูปภาพ

หรือถ้าหากมีความจำเป็นต้องใช้ Windows จริงๆ การซื้อ License Windows เพื่อใช้งานก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสม

เราสามารถใช้งานโปรแกรมสำหรับ Dos บน Suriyan ได้โดยการติดตั้ง Dos Emulator ลงไปก่อน เพื่อจำลองสภาพแวดล้อมให้โปรแกรมบน Dos สามารถทำงานได้ โดยโปรแกรม Dos Emulator นี้มีชื่อว่า dosbox

การติดตั้ง สามารถใช้โปรแกรม ศูนย์ซอฟตแวร์ Suriyan ในการติดตั้งได้ทันที

รูปภาพ

รูปภาพ

โปรแกรมที่ติดตั้งผ่าน WINE นั้น จะอยู่ในโฟลเดอร์บ้านของผู้ที่ติดตั้งโปรแกรมเอง โดยจะอยู่ในโฟลเดอร์ซ่อนภายใต้โฟลเดอร์บ้านของตนเอง โดยจะอยู่ที่ /home/user/.wine/drive_c/Program Files

รูปภาพ

โปรแกรม WINE จะสามารถตั้งค่าได้ว่าจะให้สภาพแวดล้อมในเครื่องของเราตรงกับ Windows รุ่นใด ซึ่งสามารถทำได้ด้วยวิธีการดังนี้

ในโปรแกรม WINE ให้ไปที่เมนู Wine เลือก Configure Wine จะมีหน้าต่างการตั้งค่าเปิดขึ้นมา ที่ช่องด้านล่าง Windows Version ให้เลือกเป็น Windows7 จากนั้นจึงติดตั้งโปรแกรมที่ต้องการ

รูปภาพ

รูปภาพ

หลังจากติดตั้ง Dosbox แล้ว ตำแหน่งของ Drive C ของ dosbox จะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของโปรแกรมเอง ซึ่งสามารถดูได้โดยสั่ง intro และ intro mount ในหน้าโปรแกรม dosbox จะบอกการกำหนด Drive C ให้กับ dosbox

รูปภาพ

ก็วันนี้วันดี เอาของดีๆมาแนะนำกันครับ ก็ เป็นโปรแกรม Open Source ชื่อ Q kju ครับ โปรแกรมตัวนี้ก็ไม่ใช่โปรแกรมอื่นไกลที่ไหนครับ มันคือ QEMU เวอร์ชั่น OS X นั่นเอง ซึ่งยังคงซัพพอร์ท CPU PPC อยู่ ในขณะที่โปรแกรม VM ตัวอื่นๆ ขยับย้ายหนีหายกันไปหมดแล้ว

Q kju ยังคงความเป็นซอฟต์แวร์ฟรีอยู่ เช่นเดียวกับ QEMU เวอร์ชั่นล่าสุดของ Q kju ในขณะที่เขียนข่าวนี้เป็นเวอร์ชั่น 0.9.0a89 หน้าตาของ Q kju ก็สวยงามตามสไตล์ Mac ครับ

ใครสนใจสามารถหาดาวน์โหลดมาเล่นกันได้ที่ http://www.kju-app.org/

ส่วนวิธีการใช้งานเดี๋ยวจะนำมาเสนอในโอกาสถัดไปครับ