หากต้องการดูวิดีโอจาก Youtube แต่ติดปัญหาในด้านต่างๆ ที่ทำให้ไม่สามารถติดตั้ง Flash ได้ ใน Suriyan จะมีโปรแกรมที่รองรับการดูวิดีโอจาก Youtube โดยไม่ต้องติดตั้ง Flash ในระบบ โปรแกรมดังกล่าวมีชื่อว่า minitube

โปรแกรม minitube สามารถติดตั้งได้ผ่านทางโปรแกรมศูนย์ซอฟต์แวร์

รูปภาพ

รูปภาพ

อ้างอิงไปการติดตั้งด้วยศูนย์ซอฟต์แวร์

ไฟล์วิดีโอที่มีนามสกุลเป็น wmv จะเป็นไฟล์ที่ใช้บน Windows เป็นหลัก (WMV = Windows Media Video) ซึ่งการจะเล่นไฟล์ดังกล่าวบน Suriyan จะต้องติดตั้งแพกเกจเพิ่มเติม ที่มีชื่อว่า ubuntu restricted extras ซึ่งสามารถค้นหาได้ในโปรแกรมศูนย์ซอฟต์แวร์ เมื่อติดตั้งแล้วจะสามารถเล่นไฟล์วิดีโอ wmv ได้ทันที

รูปภาพ

หากประสบปัญหาภาพมืด(หรือสว่าง)เกินไป สามารถปรับแต่งเพิ่มลดความสว่าง ความต่างระดับ หรือความสดของสีได้โดย

จากโปรแกรมเล่นภาพยนตร์ ไปที่เมนู แก้ไข > ปรับแต่ง

รูปภาพ

ในแท็ป “การแสดงผล” ตัวเลือก “ความสมดุลของสี” สามารถปรับสีและความสว่างตามต้องการ

รูปภาพ