ไฟล์วิดีโอที่มีนามสกุลเป็น wmv จะเป็นไฟล์ที่ใช้บน Windows เป็นหลัก (WMV = Windows Media Video) ซึ่งการจะเล่นไฟล์ดังกล่าวบน Suriyan จะต้องติดตั้งแพกเกจเพิ่มเติม ที่มีชื่อว่า ubuntu restricted extras ซึ่งสามารถค้นหาได้ในโปรแกรมศูนย์ซอฟต์แวร์ เมื่อติดตั้งแล้วจะสามารถเล่นไฟล์วิดีโอ wmv ได้ทันที

รูปภาพ

หากต้องการดูวิดีโอจาก Youtube แต่ติดปัญหาในด้านต่างๆ ที่ทำให้ไม่สามารถติดตั้ง Flash ได้ ใน Suriyan จะมีโปรแกรมที่รองรับการดูวิดีโอจาก Youtube โดยไม่ต้องติดตั้ง Flash ในระบบ โปรแกรมดังกล่าวมีชื่อว่า minitube

โปรแกรม minitube สามารถติดตั้งได้ผ่านทางโปรแกรมศูนย์ซอฟต์แวร์

รูปภาพ

รูปภาพ

อ้างอิงไปการติดตั้งด้วยศูนย์ซอฟต์แวร์

หากประสบปัญหาภาพมืด(หรือสว่าง)เกินไป สามารถปรับแต่งเพิ่มลดความสว่าง ความต่างระดับ หรือความสดของสีได้โดย

จากโปรแกรมเล่นภาพยนตร์ ไปที่เมนู แก้ไข > ปรับแต่ง

รูปภาพ

ในแท็ป “การแสดงผล” ตัวเลือก “ความสมดุลของสี” สามารถปรับสีและความสว่างตามต้องการ

รูปภาพ