มี addon ที่ใช้สำหรับการพิมพ์หน้าเว็บเก็บไว้ในรูปแบบ pdf ที่ชื่อว่า Printpdf ซึ่งสามารถใช้กับ firefox ที่ติดตั้งข้าม OS ได้ด้วย

สามารถดาวน์โหลดและติดตั้ง addon Printpdf ได้จาก
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/5971/

รูปภาพ

กดปุ่ม download เลือก Install Now

รูปภาพ

กดปุ่ม Restart Firefox

รูปภาพ

เมื่อเข้ามาใหม่จะทำให้เมนูจากเดิม

รูปภาพ

จะมีคำสั่ง print to pdf เพิ่มขึ้นมา

รูปภาพ

เมื่อจะทำการแปลงเป็น pdf ก็ให้ใช้เมนูข้างต้น โปรแกรมก็จะให้ save ไฟล์

รูปภาพ

ก็จะได้ไฟล์ pdf เพื่อมาเปิดดูได้ภายหลัง

โดยมากความต้องการในลักษณะนี้มักถูกใช้กับโปรแกรมที่ออกแบบมาในลักษณะของโปรแกรมลูกข่ายที่อยู่ในรูปแบบเว็บ ซึ่งความสามารถดังกล่าวสามารถทำได้ด้วยโปรแกรม Prism ของโครงการ Mozilla ซึ่งปัจจุบันยังไม่ออกตัวเต็ม แต่ก็สามารถดาวน์โหลดมาใช้ก่อนได้แล้ว ที่ http://prism.mozillalabs.com/

รูปภาพ

สำหรับผู้ที่ต้องการใช้ Firefox เป็นเว็บเบราเซอร์หลักในการท่องเว็บ อาจพบว่าบางครั้งจำเป็นต้องใช้ IE สำหรับบางเว็บไซต์ อาจไม่เป็นการสะดวกที่ต้องเปิดโปรแกรม IE แล้วทำการคัดลอกที่อยู่ url เพื่อเปิดลิงก์อีกครั้ง Firefox ก็มีส่วนเสริมที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการดึง IE มาท่องเว็บกรณีนี้ โดยให้ติดตั้งส่วนเสริมที่ชื่อ

IE View

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/35/

รูปภาพ

หรือ IE Tab

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/1419/

รูปภาพ

ก็จะช่วยให้การเรียก IE ขึ้นมาใช้สะดวกขึ้น

เราสามารถตั้งค่าหน้าเว็บที่ต้องการให้ Firefox เปิดโดยอัตโนมัติได้ โดยไปที่

เมนูเครื่องมือ > ตัวเลือก > ทั่วไป ที่ช่องหน้าแรก ให้ป้อน URL ที่ต้องการลงไป

รูปภาพ

รูปภาพ

หากเคยใช้โปรแกรมช่วยดาวน์โหลดประเภท Flash get หรือ DAP คุณสามารถติดตั้งโปรแกรมที่มีลักษณะเดียวกันได้ คือโปรแกรม DownThemAll ซึ่งเป็นส่วนเสริมของ Firefox สามารถทำงานร่วมกับ Firefox ได้ทันที มีความสามารถเช่นเดียวกับโปรแกรมประเภท Flash get แต่มีขนาดที่เล็กกว่ามาก

สามารถติดตั้งโปรแกรมดังกล่าวได้ โดยการใช้ Firefox เปิดเข้าไปที่ https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/201/

รูปภาพ

เมื่อ download มาแล้วเมื่อใดที่จะ download ไฟล์จะมีเมนู downthemall เพิ่มขึ้นมา

รูปภาพ

ซึ่งจะสามารถใช้งานได้เหมือนโปรแกรมช่วยดาวน์โหลดอื่นๆ

เราสามารถตั้งค่าหน้าเว็บที่ต้องการให้ Firefox เปิดโดยอัตโนมัติได้ โดยไปที่เมนู

เครื่องมือ > ตัวเลือก > ทั่วไป

ที่ช่องหน้าแรก ให้ป้อน URL ที่ต้องการลงไป แล้วใส่สัญลักษณ์ | (กด shift+ โดยแป้นส่วนมาก อยู่บน Enter) คั่นระหว่างแต่ละ URL ที่ต้องการให้เปิดในรูปแบบแท็บ

รูปภาพ

จะต้องติดตั้ง Media Player Firefox Plugin ซึ่งจะทำงานเป็นตัวเชื่อมนำความสามารถของ Windows Media Player เชื่อมเข้ากับ Firefox สำหรับตัว addon สามารถดาวน์โหลดและติดตั้งได้จาก http://port25.technet.com/videos/downloads/wmpfirefoxplugin.exe
เมื่อ download มาแล้วให้ทำการติดตั้ง

รูปภาพ

ผลการใช้งานเปรียบเทียบ

รูปภาพ

ระหว่างติดตั้ง Firefox โปรแกรมจะถามว่าให้ Firefox เป็นเว็บเบราเซอร์ปริยายหรือไม่
แต่ถ้าหากต้องการเปลี่ยนคืนกลับเป็น Internet Explorer ได้โดย

เปิด Internet Explorer แล้วเลือก Tools > Internet Options…
ไปยังแท็บ Programs และเลือก Reset Web Settings… แล้วตอบตกลง

รูปภาพ

ค่าปริยายเว็บเบราเซอร์จะเปลี่ยนกลับเป็น Internet Explorer
แต่เมื่อเปิด Firefox อีกครั้ง โปรแกรมจะถามว่าต้องการให้เป็นเว็บเบราเซอร์ปริยายหรือไม่ ให้ตอบไม่ตกลง

การที่ Firefox เกิดปัญหาเมื่อใช้งาน ส่วนหนึ่งอาจเกิดขึ้นจากส่วนเสริมภายนอกที่เราติดตั้งให้กับ Firefox วิธีตรวจสอบอย่างง่ายคือ สั่งปิดการทำงานของส่วนเสริมทั้งหมด แล้วค่อยๆ ไล่เปิดส่วนเสริมทีละตัว ว่าตัวใดที่ทำให้เกิดปัญหา ส่วนการปิดส่วนเสริมสามารถเข้าไปได้ที่เมนูเครื่องมือ > ส่วนเสริม

รูปภาพ

รูปภาพ

สามารถปรับการจัดวางปุ่มแถบเครื่องมือของ Firefox ได้ โดยคลิกขวาที่แถบเครื่องมือ และเลือก “กำหนดเอง” ซึ่งปรับเปลี่ยนโดยการลากปุ่มไปยังแถบเครื่องมือหรือลากเพื่อปรับเปลี่ยนตำแหน่ง หากต้องการลบปุ่มเครื่องมือตัวใดให้ลากกลับมายังกล่องเครื่องมือ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ