ปัญหา memory leak ใน Firefox ซึ่งจะไม่คืนหน่วยความจำให้เครื่องเราทำให้ต้องปิดแล้วเปิดใหม่ สามารถจัดการได้โดยการ config ดังนี้

1.ไปที่ address bar ใน Firefoxแล้วพิมพ์ about:config

Firefox จะแสดงหน้า config ให้คลิกขวา ตรงส่วนไหนก็ได้บนเนื้อที่

2.เลือก “ใหม่” > “ค่าตรรกะ” ให้พิมพ์ค่าตามด้านล่าง แล้วเคาะ enter

รูปภาพ

ป้อนคำว่า config.trimonminimize

รูปภาพ

3.ดับเบิ้ลclick หรือ clickขวา และเลือก Toggle เพื่อที่จะ Set value ให้เป็น True

รูปภาพ

จากนั้น restart Firefox การกำหนดค่านี้เป็นการคืนหน่วยความจำเมื่อทำการลดหน้าต่าง Firefox ลง

ปัญหามาจากค่าปริยายของการเก็บ Session restore ใน Firefox ทุกๆ 10 วินาทีซึ่งจะทำให้ Firefox กระตุกเป็นระยะๆ โดยเฉพาะเวลาดู Flash video พร้อมกับเปิดแท็บเยอะๆ

ดังนั้นการแก้ไขจึงจะต้องไปแก้ที่การกำหนดค่าคอนฟิค about:config (พิมพ์ about:config ตรง address bar แล้ว Enter)

รูปภาพ

จากนั้นพิมพ์ browser.sessionstore.interval ในช่อง Filter จากนั้นก็แก้ค่าตัวเลขเดิม 10000 เป็นตัวเลขอะไรก็ได้หน่วยเป็น millisecond เช่น 120000 ก็หมายถึงให้เก็บ Session restore ทุกๆ 2 นาที เป็นต้น

รูปภาพ

เราสามารถสั่งยกเลิกการจำรหัสผ่านที่สั่งให้ Firefox จำไว้ได้ ด้วยวิธีการดังนี้

  • ที่โปรแกรม Firefox ไปที่เมนูเครื่องมือ > ตัวเลือก

รูปภาพ

  • ไปที่แท็บ ความปลอดภัย
  • ที่ส่วนของ รหัสผ่าน คลิกที่ รหัสผ่านที่บันทึกไว้…
  • จะปรากฏกล่องโต้ตอบ รหัสผ่านที่บันทึก
  • ที่กล่องนี้จะมีรายการรหัสผ่านของเว็บไซต์ต่างๆ ที่บันทึกไว้
  • คลิกที่เว็บไซต์ที่ต้องการยกเลิกการจำรหัสผ่าน จากนั้นคลิก ลบ เพื่อลบการจำรหัสผ่าน หรือคลิก ลบทั้งหมด เพื่อลบการจำรหัสผ่านทั้งหมด

รูปภาพ

มี addon สำหรับการดาวน์โหลดวิดีโอหลายตัว ตัวหนึ่งที่แนะนำ Video download helper เป็น addon ที่น่าสนใจเพราะใช้งานง่าย ซึ่งนอกจากดาวน์โหลดวิดีโอจาก youtube ได้แล้วยังสามารถดาวน์โหลดวิดีโอจากเว็บไซต์ยอดนิยมต่างๆ อาทิเช่น

MySpace, Google videos, DailyMotion, Porkolt, iFilm, DreamHost ได้อีกด้วย

สามารถติดตั้ง addon ได้จาก
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/3006/

รูปภาพ

เมือทำการติดตั้งแล้ว เมื่อเปิดเวป youtube จะสามารถเลือกได้ว่าจะ download มาเก็บไว้ใน format ใด

รูปภาพ

หากต้องการเข้าเว็บไซต์ที่เคยเข้าแล้ว โปรแกรม Firefox จะมีความสามารถในการจัดเก็บประวัติการเข้าชมเว็บไซต์ของเราไว้ ซึ่งเราสามารถเข้าถึงข้อมูลประวัติได้ โดยกดปุ่ม Ctrl+h เพื่อเปิดแถบข้างแสดงประวัติการเข้าเว็บของเรา

รูปภาพ

มี addon ที่ใช้สำหรับการพิมพ์หน้าเว็บเก็บไว้ในรูปแบบ pdf ที่ชื่อว่า Printpdf ซึ่งสามารถใช้กับ firefox ที่ติดตั้งข้าม OS ได้ด้วย

สามารถดาวน์โหลดและติดตั้ง addon Printpdf ได้จาก
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/5971/

รูปภาพ

กดปุ่ม download เลือก Install Now

รูปภาพ

กดปุ่ม Restart Firefox

รูปภาพ

เมื่อเข้ามาใหม่จะทำให้เมนูจากเดิม

รูปภาพ

จะมีคำสั่ง print to pdf เพิ่มขึ้นมา

รูปภาพ

เมื่อจะทำการแปลงเป็น pdf ก็ให้ใช้เมนูข้างต้น โปรแกรมก็จะให้ save ไฟล์

รูปภาพ

ก็จะได้ไฟล์ pdf เพื่อมาเปิดดูได้ภายหลัง

โดยมากความต้องการในลักษณะนี้มักถูกใช้กับโปรแกรมที่ออกแบบมาในลักษณะของโปรแกรมลูกข่ายที่อยู่ในรูปแบบเว็บ ซึ่งความสามารถดังกล่าวสามารถทำได้ด้วยโปรแกรม Prism ของโครงการ Mozilla ซึ่งปัจจุบันยังไม่ออกตัวเต็ม แต่ก็สามารถดาวน์โหลดมาใช้ก่อนได้แล้ว ที่ http://prism.mozillalabs.com/

รูปภาพ

สำหรับผู้ที่ต้องการใช้ Firefox เป็นเว็บเบราเซอร์หลักในการท่องเว็บ อาจพบว่าบางครั้งจำเป็นต้องใช้ IE สำหรับบางเว็บไซต์ อาจไม่เป็นการสะดวกที่ต้องเปิดโปรแกรม IE แล้วทำการคัดลอกที่อยู่ url เพื่อเปิดลิงก์อีกครั้ง Firefox ก็มีส่วนเสริมที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการดึง IE มาท่องเว็บกรณีนี้ โดยให้ติดตั้งส่วนเสริมที่ชื่อ

IE View

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/35/

รูปภาพ

หรือ IE Tab

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/1419/

รูปภาพ

ก็จะช่วยให้การเรียก IE ขึ้นมาใช้สะดวกขึ้น

เราสามารถตั้งค่าหน้าเว็บที่ต้องการให้ Firefox เปิดโดยอัตโนมัติได้ โดยไปที่

เมนูเครื่องมือ > ตัวเลือก > ทั่วไป ที่ช่องหน้าแรก ให้ป้อน URL ที่ต้องการลงไป

รูปภาพ

รูปภาพ

หากเคยใช้โปรแกรมช่วยดาวน์โหลดประเภท Flash get หรือ DAP คุณสามารถติดตั้งโปรแกรมที่มีลักษณะเดียวกันได้ คือโปรแกรม DownThemAll ซึ่งเป็นส่วนเสริมของ Firefox สามารถทำงานร่วมกับ Firefox ได้ทันที มีความสามารถเช่นเดียวกับโปรแกรมประเภท Flash get แต่มีขนาดที่เล็กกว่ามาก

สามารถติดตั้งโปรแกรมดังกล่าวได้ โดยการใช้ Firefox เปิดเข้าไปที่ https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/201/

รูปภาพ

เมื่อ download มาแล้วเมื่อใดที่จะ download ไฟล์จะมีเมนู downthemall เพิ่มขึ้นมา

รูปภาพ

ซึ่งจะสามารถใช้งานได้เหมือนโปรแกรมช่วยดาวน์โหลดอื่นๆ