ระหว่างติดตั้ง Firefox โปรแกรมจะถามว่าให้ Firefox เป็นเว็บเบราเซอร์ปริยายหรือไม่
แต่ถ้าหากต้องการเปลี่ยนคืนกลับเป็น Internet Explorer ได้โดย

เปิด Internet Explorer แล้วเลือก Tools > Internet Options…
ไปยังแท็บ Programs และเลือก Reset Web Settings… แล้วตอบตกลง

รูปภาพ

ค่าปริยายเว็บเบราเซอร์จะเปลี่ยนกลับเป็น Internet Explorer
แต่เมื่อเปิด Firefox อีกครั้ง โปรแกรมจะถามว่าต้องการให้เป็นเว็บเบราเซอร์ปริยายหรือไม่ ให้ตอบไม่ตกลง

การที่ Firefox เกิดปัญหาเมื่อใช้งาน ส่วนหนึ่งอาจเกิดขึ้นจากส่วนเสริมภายนอกที่เราติดตั้งให้กับ Firefox วิธีตรวจสอบอย่างง่ายคือ สั่งปิดการทำงานของส่วนเสริมทั้งหมด แล้วค่อยๆ ไล่เปิดส่วนเสริมทีละตัว ว่าตัวใดที่ทำให้เกิดปัญหา ส่วนการปิดส่วนเสริมสามารถเข้าไปได้ที่เมนูเครื่องมือ > ส่วนเสริม

รูปภาพ

รูปภาพ

สามารถปรับการจัดวางปุ่มแถบเครื่องมือของ Firefox ได้ โดยคลิกขวาที่แถบเครื่องมือ และเลือก “กำหนดเอง” ซึ่งปรับเปลี่ยนโดยการลากปุ่มไปยังแถบเครื่องมือหรือลากเพื่อปรับเปลี่ยนตำแหน่ง หากต้องการลบปุ่มเครื่องมือตัวใดให้ลากกลับมายังกล่องเครื่องมือ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

เว็บค้นหาหลักที่ใช้ในกล่องค้นหาด้านขวาบนของ Firefox สามารถเปลี่ยนได้ โดย Firefox มีตัวเลือกของเว็บค้นหาต่างๆ ไว้ให้เลือกอยู่แล้ว โดยสามารถคลิกเลือกได้ที่ปุ่มที่อยู่หน้าช่องค้นหา จากนั้นจะมีรายการให้เลือก ให้คลิกเลือกเว็บค้นหาที่ต้องการ

รูปภาพ

ผู้ใช้ Chrome เมื่อใส่ข้อมูลใดๆ ใน URL เบราเซอร์จะแสดงผลการค้นหาจากเว็บหรือประวัติ ซึ่งเรียกว่า Omnibar เป็นแถบที่อยู่ที่เอาช่องค้นหารวมกันเป็นอันเดียวกัน มีลักษณะเหมือนภาพตัวอย่าง

รูปภาพ

สำหรับ Firefox ก็มีส่วนขยายที่มีความสามารถนี้ ชื่อว่า Fastestfox ซึ่งผนวกเอาเว็บการค้นหาหลายตัวเข้าด้วยกัน ทำให้การค้นหาเว็บมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดาวน์โหลดส่วนเสริมและติดตั้งได้จาก https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/9825/

รูปภาพ

การใช้ตัวค้นหาของ Firefox จะไม่ปรากฏกล่องโต้ตอบการค้นหาขึ้นมา แต่จะปรากฏเป็นแถบค้นหาที่ด้านล่างของหน้าต่างแทน เพื่อให้ไม่บดบังหน้าเว็บไซต์

รูปภาพ

เราสามารถใช้บริการจัดเก็บ Bookmark ออนไลน์อย่าง delicious ได้ หรืออาจใช้บริการเชื่อมข้อมูล อย่าง Firefox sync ก็ได้เช่นกัน สามารถ download ได้จาก https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/10868/

รูปภาพ

โปรแกรมจะให้ทำการ restart firefox จากนั้นโปรแกรมจะให้กรอกข้อมูล

รูปภาพ

รูปภาพ

จากนั้นกรอกคำถามที่เป็นความลับ 2 ครั้ง (ความยาวไม่น้อยกว่า 12 ตัวอักษร)

รูปภาพ

สามารถเลือกได้ว่าต้องการให้ sync อะไรบ้าง

รูปภาพ

โปรแกรมจะให้ใส่ capcha เพื่อยืนยัน

รูปภาพ

เท่านี้ firefox ก็เสร็จ

รูปภาพ

เมื่อจะทำการเริ่ม sync เข้าไปที่หน้า Tool ก็จะสามารถเริ่ม sync ได้เลย

รูปภาพ

เมื่อติดตั้ง Firefox แล้วจะยังไม่สามารถเล่น Flash ได้ทันทีเนื่องจากยังไม่ได้ติดตั้ง Flash Player เมื่อท่องเว็บไซต์ที่ต้องใช้ Flash โปรแกรมจะทำการเรียกให้ดาวน์โหลด Flash Player หรือจะทำการติดตั้งโดยดาวน์โหลดชุดติดตั้งจาก

http://get.adobe.com/flashplayer/?promoid=BUIGP

รูปภาพ

กดปุ่ม Install now

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

เมื่อเรียบร้อยให้ทำการ restart firefox

รูปภาพ

เมื่อกลับมาจะเริ่มทำการติดตั้ง โดยติ๊กเลือก I have read..

รูปภาพ

ปุ่ม Install จะสามารถเลือกได้ ให้กดปุ่ม Install

รูปภาพ

เท่านี้ก็จะเสร็จการติดตั้ง

รูปภาพ

ในกรณีนี้เรามีตัวไฟล์เอ็กซ์เท็นชั่นหรือธีมที่เราต้องการอยู่แล้ว สามารถติดตั้งได้ 2 วิธี ได้แก่ วิธีลากแล้ววาง และวิธีเปิดไฟล์ addon หรือไฟล์ธีม

โดยให้เปิด firefox ขึ้นมาแล้วก็จัดการลากเอ็กซ์เท็นชั่นหรือธีมที่ต้องการจะติดตั้งเข้าไปในโปรแกรมได้เลย แต่จะทำได้เฉพาะไฟล์ในรูปแบบ .XPI เท่านั้น ส่วนไฟล์ธีมที่มีนามสกุลเป็น .JAR นั้น ต้องเปลี่ยนนามสกุลเป็น .XPI แล้วจึงสามารถทำการลากและวางเพื่อติดตั้งได้

อีกวิธีให้เลือกเมนู File > Open File…

รูปภาพ

แล้วหาเอ็กซ์เท็นชั่นหรือธีมที่ดาวน์โหลดมา เมื่อเลือกแล้วให้กดปุ่ม Open

รูปภาพ

แค่นี้ก็ติดตั้งได้แล้ว แต่ถ้าเป็นไฟล์ .JAR ก็ต้องเปลี่ยนนามสกุลไฟล์ให้เป็น .XPI ก่อนแล้วค่อยกดปุ่ม Open

บางครั้งการท่องเว็บก็แฝงไปด้วยอันตราย เพราะบางเว็บไซต์อาจจะฝังโปรแกรมหรือโค้ดที่ไม่ประสงค์ดีเข้ากับเนื้อหาเว็บไซต์ของตน การป้องกันนั้นนอกจากการระมัดระวังไม่เข้าสู่เว็บไซต์ที่มีการเตือนเรื่องความปลอดภัย หรือการติดตั้ง Antivirus ช่วยแล้วนั้น ใน Firefox ยังมี addon บางตัวที่จะช่วยให้การท่องเว็บปลอดภัยยิ่งขึ้น อาทิ

No Script – บล๊อคการรัน script ไม่พึงประสงค์หรือที่อาจเป็นอันตรายต่อเครื่องเรา
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/722/

รูปภาพ

WOT – ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์เพื่อลดความเสี่ยงในการท่องเว็บ
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/3456/

รูปภาพ

LinkExtend – ช่วยกรองเว็บเพื่อความปลอดภัย
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/10777/