ปัญหา flicker screen นี้พบมาระยะหนึ่งแล้วใน Ubuntu 10.04 Lucid Lynx และ Suriyan 53.04 Roronoa Zoro ซึ่งหน้าจอจะแสดงอาการกระพริบและภาพเพี้ยนซึ่งอาการจะแตกต่างกันไป ดูเหมือนการ์ดเสียหรือจอภาพเสีย นึกไม่ออกดูภาพข้างล่างครับ ปัญหานี้เกิดจาก xorg driver ของ intel ซึ่งได้รับการแก้ไขเมื่ออัพเดทในเวอร์ชันล่าสุด แต่วิธีการแก้ไขเบื้องต้นสำหรับผู้ที่ติดตั้งครั้งแรก ให้แก้ไข grub ขณะ boot โดยเพิ่ม option i915.powersave=0 ลงไป หากเชื่อมต่อ Internet ได้ upgrade เป็นรุ่นล่าสุด เท่านี้อาการก็หายขาดแล้วครับ

วิธีการแก้ไข

แก้ไขไฟล์ /etc/default/grub โดยใช้คำสั่ง

sudo nano /etc/default/grub

จากนั้นหาบรรทดที่มีคำว่า GRUBCMDLINELINUX “” แก้ไขบรรทัดนี้เป็น

GRUBCMDLINELINUX ” i915.powersave=0 ”

จากนั้น update grub ใหม่ โดยใช้คำสั่ง

sudo update-grub

กรณีที่เชื่อมต่อกับ internet เรียบร้อยแล้วให้คุณ upgrade แพคเกจ (รวมทั้ง security upgrade ด้วย) ดังนี้

sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade

เท่านี้ปัญหาก็จบแล้วครับ ; )