บล็อกของ Google Gears ได้ประกาศข่าวการหยุดพัฒนา Google Gears แล้ว เนื่องจาก Gears พัฒนาเป็น plug-in เพื่อเพิ่มคุณสมบัติพิเศษที่เบราเซอร์ในสมัยเมื่อ 4 ปีก่อนยังทำไม่ได้ ซึ่งปัจจุบันเบราเซอร์ใหม่ๆ สามารถทำได้แล้ว เช่น application cache, การทำงานแบบ offline, geolocation เป็นต้น ซึ่งความสามารถข้างต้นมีอยู่ใน HTML5 เรียบร้อยแล้ว ทีมพัฒนา Gears จึงหยุดการพัฒนา plug-in ชุดนี้ ซึ่งแน่นอนว่าจะไม่มี plug-in ให้ใช้กันในเบราเซอร์ใหม่ อย่าง Firefox 4, Internet Explorer 9 และ Chrome 12 สำหรับซอร์สโค้ดของ Gears เป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส ใช้สัญญาอนุญาติแบบ BSD License