เดิมทีมีโปรเจ็กต์คงค้างที่ จะเขียนเนื้อหา เกี่ยวกับเรื่อง Infrastructure พอดีมีโปรเจ็กต์  ที่สืบทอดมาจากความคิดที่ว่าอยากจะ Visualize network analysis  ไล่ลองหาโปรแกรมที่ใช้งาน ดูท่าจะขนาดใหญ่เกินไป  สำหรับโปรเจ็กต์ ที่เราต้องการที่จะทำ  อีกทั้งตัวผมเองช่วงปีใหม่ไม่ได้ไหน จึงมานั่งเล่นกับโปรแกรมนี้ดู ที่จริงแล้วผมควรจะนำเอาข้อมูลกราฟ Network มาแสดง เช่น Facebook หรือ Twitter แต่เนื่องจากว่าผมพบปัญหาเรื่องการ generate friends data จาก facebook และ เรื่องเวลาที่ไม่ค่อยมีประกอบกับต้องนั่งดูระบบ Network อยู่พอดีเลยเกิดความคิดที่ว่าเราจะ Analyze network data ออกมาเป็นกราฟได้ไหมจึงเป็นที่มาให้เขียนบทความนี้ เลยจะขอเขียนสั้นๆ แทน พอให้เห็นเป็น Idea

ก่อนอื่นในมาแนะนำ Gephi กันนิดนึง  Gephi  เป็น ซอฟต์แวร์ที่ใช้สำหรับ แสดงผล ความเชื่อมโยงของ ข้อมูลแบบกราฟ (graph network) เป็นซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส พัฒนาโดยอาศัย Netbeans เป็นฐานในการพัฒนา (build on top Netbeans)  ซึ่งซอฟต์แวร์ที่ทำงานคล้ายๆ กัน จะมีดังนี้  ซึ่งผมจะอิงตามที่ผม เคยใช้งานนะครับ


Continue reading