บางครั้งเราต้องการดูว่ามีการ Access ของ Client มากน้อยเพียงใดตัว Gluster ก็มี I/O Information ให้เราสามารถดูได้โดย สมมติเราใช้งาน GlusterFS โดยสร้างเป็น Replicated Volume ชื่อว่า data-replicated โดยมี Architecture ดังนี้

 1. node1 192.168.1.100
 2. node2 192.168.1.101
 3. node3 192.168.1.102

จากนั้นหากเราต้องการดู I/O ของ Volume ดังกล่าวสามารถทำได้โดยขั้นแรกให้ Start volume profile ก่อนโดยพิมพ์คำสั่ง
Continue reading

บน Alfresco เราสามารถเปลี่ยน Alfresco data เป็น path อื่นได้เช่น mount มาจาก SAN/NAS storage คราวนี้เรามาเปลี่ยน Alfresco data ให้ใช้ Gluster กัน

ขั้นแรกสมมติว่าเราติดตั้ง GlusterFS เสร็จเรียบร้อยแล้วโดยตัวอย่างนี้ติดตั้งแบบ replicated x3 โดยมี Architecture ดังนี้

 1. node1 192.168.1.100
 2. node2 192.168.1.101
 3. node3 192.168.1.102

บนเครื่อง Alfresco เมื่อเราติดตั้ง Alfresco เสร็จแล้วให้เราติดตั้ง glusterfs-client ก่อน
sudo apt-get install glusterfs-client
Continue reading

Distributed แปลตรงตัวคือ “แจกจ่าย” สำหรับ Distributed Volume ของ GlusterFS นั้นคือการแจกจ่ายไฟล์ไปยังแต่ละ Brick (Server) นั่นเอง โดยจุดประสงค์ของการทำ Distributed Volume นั้นคือการทำ Horizontal Scaling และ Distibuted ข้อมูลออก ทำให้ได้พื้นที่ของการเก็บข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้น เพียงแค่เพิ่ม Brick (Server)  นั่นเอง

ก่อนอื่นให้ติดตั้ง GlusterFS กันก่อนโดยหากใครติดตั้งเรียบร้อยแล้วสามารถข้ามไปในส่วนของ Distributed Volume ได้เลย  GlusterFS เป็น Clustered File System ดังนั้นการติดตั้งเราจะต้องติดตั้ง GlusterFS ลงบน OS ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไป การติดตั้ง GlusterFS โดยใช้ Ubuntu 14.04 Server นั้นสามารถทำได้ง่ายๆ โดยการติดตั้งผ่าน package manager แต่ก่อนที่จะลงมือติดตั้ง GlusterFS มาดูโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องใช้กันก่อน โดยเรามีเครื่อง Ubuntu Server 2 เครื่อง ดังนี้

 • node1 มี IP Address เป็น 192.168.1.100
 • node2 มี IP Address เป็น 192.168.1.101

ให้ติดตั้ง Gluster Server ทั้ง 2 เครื่องด้วยคำสั่ง

sudo apt-get install glusterfs-server


Continue reading

GlusterFS กล่าวสั้นๆ คือ Clustered File System (เอา File System ของหลายๆ เครื่องมา Cluster รวมกัน) โดยสามารถ Access ได้หลาย Protocol ด้วยกันเช่น

 1. Gluster Native
 2. NFS
 3. CIFS

ทั้งนี้ GlusterFS ยังสามารถทำ Distributed, Striped หรือ Replicated ได้อีกด้วย ซึ่งเราจะมาติดตั้ง GlusterFS กันบน Ubuntu 14.04 Server กันดูครับ


Continue reading

อาทิตย์นี้ยังอยู่ในช่วงย้อนอดีตครับ ผมได้เล่น Gluster Platform ตั้งแต่ผลิตภัณฑ์นี้ยังไม่ได้โดนซื้อจาก RedHat ซึ่ง Gluster Platform ทำ Distributed Storage ได้ง่ายมาก และไม่ได้มีความซับซ้อนมากมายนัก เครื่องมือที่ใช้ก็แสนจะธรรมดา แต่ได้ผลลัพท์ที่ดีเยี่ยม ประกอบกับการประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย ทำให้ Gluster Platform เป็นเครื่องมือสร้าง Distributed Storage ที่เพิ่มจำนวนและขนาดได้ตามที่เราต้องการได้ง่ายและผมก็ชอบมากๆ ตอนนี้ Gluster Platform รวมอยู่ในผลิตภัณฑ์ของ RedHat เรียบร้อยแล้วในชื่อ RedHat Storage สำหรับชุมชนโอเพนซอร์สอาจไม่ได้จับ Gluster Platform ตรงๆ นัก เพราะเป็น Commercial แต่จะได้จับ GlusterFS แทน ซึ่งมีความยุ่งยากมากกว่ากันพอสมควร ซึ่งในปัจจุบันก็ไม่ได้ยุ่งยากมากเท่าไรนัก อ้อเกือบลืมไปในประเทศไทยมีคนใช้ GlusterFS เพิ่มขึ้นด้วย (Tarad.com และ AIT) ดูได้จากแผนที่ผู้ใช้งานครับ (http://www.gluster.org/gluster-users/#formHtml)

สำหรับการใช้งาน GlusterFS ก็เหมือนเดิมคือจะต้องมี Node ทำหน้าที่เป็นชุด Storage หากต้องการเพิ่มพื้นที่เก็บข้อมูลก็เพิ่ม Node ให้มากขึ้น และจะต้องมีส่วน Gluster Client เพื่อเป็นจุดเชื่อมต่อกับ Node ต่างๆ ที่มีอยู่ในระบบ ขอไม่เขียนแผนภาพนะครับ :P วิธีการติดตั้งก็ง่ายมาก เราต้องเริ่มต้นที่ Node ก่อน Node จะต้องมีอย่างต่ำ 2 ตัว และ Gluster Client อีก 1 ตัว ดังนั้นเราจะมีเครื่องดังนี้

gluster1.redlinesoft.net มี IP Address เป็น 192.168.10.13
gluster2.redlinesoft.net มี IP Address เป็น 192.168.10.14
client.redlinesoft.net มี IP Address เป็น 192.168.10.15

สำหรับเครื่องทุกเครื่องติดตั้ง Ubuntu Server มีแค่ openssh-server ก็พอครับ อย่าลืมแบ่งพื้นที่ /data ให้มีขนาดเท่าๆ กัน ทั้ง 2 เครื่อง เพื่อเอาไว้เก็บข้อมูล หากในระบบเครือข่ายมี Local DNS อยู่แล้วก็ง่ายครับ แต่ถ้าไม่มีเราก็ไปใส่ไว้ในไฟล์ /etc/hosts ดังนี้

192.168.10.13 gluster1.redlinesoft.net gluster1
192.168.10.14 gluster2.redlinesoft.net gluster2
192.168.10.15 client.redlinesoft.net client

เครื่อง Gluster 1 แลพ Gluster 2 ติดตั้ง glusterfs-server โดยใช้คำสั่ง

sudo apt-get install glusterfs-server

จากนั้นเราต้องบอกให้ Gluster 1 รู้ว่า Gluster 2 เป็น trusted storage ดังนี้

gluster peer probe gluster1.redlinesoft.net

จากนั้นดูสถานะของ trusted storage ด้วยคำสั่ง

gluster peer status

เราจะพบว่ามี trusted storage เพิ่มเข้ามาแล้ว ทีนี้มาสร้าง Volumn กันครับ ใช้คำสั่ง

gluster volume create testvol replica 2 transport tcp gluster1.redlinesoft.net:/data gluster2.redlinesoft.net:/data

คำสั่งข้างต้นจะสร้าง volume ชื่อ testvol เป็นแบบ replicate เลข 2 คือจำนวนเครื่องที่เป็น Node เมื่อสร้าง volume ได้แล้วให้เริ่มการทำงานของ volume นี้โดยใช้คำสั่ง

gluster volume start testvol

ให้ตรวจสอบการทำงาน daemon ของ glusterfs ด้วยคำสั่ง netstat ของทั้ง 2 Node ว่า glusterfsd ทำงานอยู่ หากไม่พบ glusterfsd ทำงานให้ restart glsterfs daemon ใหม่ที่ /etc/init.d/glusterfs-server

กลับมาที่เครื่อง Gluster 1 ให้ดูสถานะของ volume ของเราด้วยคำสั่ง

gluster volume info

จะพบว่าเรามี testvol เป็น volume หลักและมี brick 2 node คือ gluster1.redlinesoft.net:/data และ gluster2.redlinesoft.net:/data ถือว่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อย

จากนั้นกำหนดสิทธิ์ให้เครื่อง client (192.168.10.15) เชื่อมต่อกับ volume ของเรากันครับ ใช้คำสั่ง

gluster volume set testvol auth.allow 192.168.10.15

ใช้คำสั่ง gluster volume info อีกรอบเราจะพบว่า เครื่อง client (192.168.10.15) ได้รับอนุญาติให้ใช้ volume ที่ชื่อ testvol นี้ได้แล้ว

กลับไปที่เครื่อง client ติดตั้ง glusterfs-client ดังนี้

sudo apt-get install glusterfs-client

สร้าง directory สำหรับเป็นจุด mount ที่ /mnt/glusterfs ให้ทดสอบ mount ดเวยคำสั่ง

mount -t glusterfs gluster1.redlinesoft.net:/testvol /mnt/glusterfs

ให้ใช้คำสั่ง mount เพื่อตรวจสอบว่าเครื่อง client ได้เชื่อมต่อไปยัง Gluster 1 เรียบร้อยแล้วหรือยัง และใช้คำสั่ง df เพื่อดูพื้นที่ที่สามารถใช้งานได้ สำหรับการ mount ไปที่ distributed storage ทุกครั้งที่ boot เครื่อง ให้แก้ไชไฟล์ /etc/fstab โดยเพิ่มข้อมูลลงไปดังนี้

gluster1.redlinesoft.net:/testvol /mnt/glusterfs glusterfs defaults,_netdev 0 0

เท่านี้เราก็ได้ Distributed Storage + HA เอาไว้ใช้งานแล้วครับ :)

จากคราวที่แล้วไดเขียนถึงเรื่องการสร้าง HA Storage ด้วย GlusterFS ไปแล้ว ในครั้งที่แล้วเรานำเอาพื้นที่จาก 2 Server มาทำ Replication กัน ซึ่งก็จะได้พื้นที่เท่าเดิมเพราะเสียพื้นที่ในการทำ Mirroring และ Replication ครั้งนี้จะมารวมพื้นที่จาก Server 4 เครื่องเพื่อสร้าง Distributed Storage กันในแบบจริงๆ จังๆ ครับ และที่สำคัญใน How-to นี้ไม่ได้ทำ HA หรือ fault tolerance นะครับ หากต้องการทำ HA และ Replication ให้อ่านจากบทความในตอนที่แล้ว ก่อนลงมือทำมาทำความเข้าใจกันก่อน ครั้งนี้จะเป็นการนำเอา พื้นที่ Storage ทั้ง 4 Server มารวมกัน โดยนัยคือการแบ่งไฟล์ออกเป็นส่วนๆ กระจายเก็บลงไปใน Server ในเครือข่าย ซึ่งถ้าเครื่องใดเครื่องหนึ่งตาย ข้อมูลก็จะมีไม่ครบครับ สำหรับงานจริงควรใช้เน็ตเวิร์คขนาด 10 GigE ขึ้นไป ใช้ฮาร์ดแวร์แบบ x86_64 servers พร้อม SATA-II RAID และ Infiniband HBA. จึงจะได้ประสิทธิภาพสูง :)

มาดูโครงสร้างกัน เรามีเครื่อง Server ทั้งหมด 4 เครื่อง และเครื่อง Client 1 เครื่องดังนี้

Server 1 IP Address : 172.16.16.10 Domain Name : server1.example.com
Server 2 IP Address : 172.16.16.11 Domain Name : server2.example.com
Server 3 IP Address : 172.16.16.12 Domain Name : server3.example.com
Server 4 IP Address : 172.16.16.13 Domain Name : server4.example.com
Client 1 IP Address : 172.16.16.14 Domain Name : client1.example.com

เครื่องทุกเครื่องเชื่อมต่อกันในเครือข่ายอ้างอิงผ่าน hostname/domain name ได้ถูกต้อง Linux Distribution ที่ใช้เป็น Ubuntu 10.10 ใครใช้ Debian ก็จะสามารถใช้วิธีการเดียวกันได้ครับ :) เมื่อเตรียมทุกอย่างครบแล้วลงมากันได้!

เครื่อง Server 1-4 ให้ติดตั้ง GlusterFS Server ดังนี้

แปลงร่างเป็น root กันก่อน

sudo -s

จากนั้นติดตั้ง glusterfs-server ดังนี้

aptitude install glusterfs-server

จากนั้นสร้างไดเรคทอรีสำหรับเก็บข้อมูลดังนี้

mkdir /data/export
mkdir /data/export-ns

กรณีที่แบ่งพาร์ทิชั่นสำหรับเก็บข้อมูลให้ mout เป็น /data แล้วสร้างไดเรคทอรี /export แบะ /export-ns ขึ้นมา จากนั้นแก้ไข config ในส่วน glusterfs deamon ในไฟล์ /etc/glusterfs/glusterfsd.vol ดังนี้

volume posix
type storage/posix
option directory /data/export
end-volume

volume locks
type features/locks
subvolumes posix
end-volume

volume brick
type performance/io-threads
option thread-count 8
subvolumes locks
end-volume

volume server
type protocol/server
option transport-type tcp/server
option auth.addr.brick.allow 172.16.*
subvolumes brick
end-volume

ในส่วน option auth.addr.brick.allow 172.16.* หมายถึงให้เครื่องที่อยู่ในเครือข่าย 172.16.* สามารถ mount มายังเครื่องนี้ได้ เมื่อตั้งค่าได้แล้วให้ start services ของ glusterfs ดังนี้

/etc/init.d/glusterfs-server start

เมื่อติดตั้ง GlusterFS ได้ครบทุกเครื่องแล้ว มาดูต่อที่เครื่อง Client เพื่อใช้ในการ mount ใช้งานพื้นที่ Storage กันครับ เริ่มต้นด้วการติดตั้ง glusterfs srever และ gluster client ดังนี้

แปลงร่างเป็น root ก่อน

sudo -s

จากนั้นติดตั้ง package ดังนี้

aptitude install glusterfs-client glusterfs-server

สร้างไดเรดทอรีที่กำหนดจุด mount ดังนี้

mkdir /mnt/glusterfs

แก้ไขไฟล์ /etc/glusterfs/glusterfs.vol เพื่อกำหนดรูปแบบในการทำงานของ glusterfs client ดังนี้

volume remote1
type protocol/client
option transport-type tcp/client
option remote-host server1.example.com
option remote-subvolume brick
end-volume

volume remote2
type protocol/client
option transport-type tcp/client
option remote-host server2.example.com
option remote-subvolume brick
end-volume

volume remote3
type protocol/client
option transport-type tcp/client
option remote-host server3.example.com
option remote-subvolume brick
end-volume

volume remote4
type protocol/client
option transport-type tcp/client
option remote-host server4.example.com
option remote-subvolume brick
end-volume

volume stripe
type cluster/stripe
option block-size 1MB
subvolumes remote1 remote2 remote3 remote4
end-volume

volume writebehind
type performance/write-behind
option window-size 1MB
subvolumes stripe
end-volume

volume cache
type performance/io-cache
option cache-size 512MB
subvolumes writebehind
end-volume

เมื่อได้ config แล้วเราสามารถ mount เจ้า GlusterFS ได้ 2 วิธีครับ คือ

glusterfs -f /etc/glusterfs/glusterfs.vol /mnt/glusterfs

หรือ

mount -t glusterfs /etc/glusterfs/glusterfs.vol /mnt/glusterfs

เมื่อ mount ได้แล้วจะพบว่า เรามีพื้นที่เพิ่มเข้ามาในระบบดังนี้

/etc/glusterfs/glusterfs.vol 103G 3.2G 95G 4% /mnt/glusterfs

จาก config ข้างต้นผมมีพื้นที่เอาไว้สำหรับ GlusterFS อยู่ 26GB ทั้ง 4 Server ดังนั้นผมลัพท์การรวมพื้นที่จึงเป็น 26GB x 4

ทีนี้ให้ลองทดสอบ สร้างไฟล์เปล่าๆ ขึ้นมาสัก 1 ไฟล์ใหญ่ๆ ดังนี้

dd if=/dev/zero of=/mnt/glusterfs/test.img bs=1024k count=1000

จากคำสั่งข้างต้นเราสร้างไฟล์ขนาด 1 GB ขึ้นมา ให้ดุที่เครื่อง Server 1, 2, 3 และ 4 จะพบว่ามีไฟล์ test.img ในทุกเครื่องแต่ขนาดไฟล์ไม่เท่ากัน ซึ่งขึ้นอยู่กับการ strip ของ GlusterFS เอง ในครั้งหน้าเราจะมาใช้งาน Gluster Platform กันครับ ;)

ผมได้มีโอกาสได้ไปเรียน Hadoop กับทีมงาน ThaiGird ที่ SiPA แต่ไม่ได้เรียนจบคอร์สเพราะมีเวลาน้อยมากในการเข้าฟังบรรยายและทำ lab สุดท้ายก็ได้เพียงแนวความคิดของ Hadoop ซึ่งมีบางอย่างที่น่าสนใจ ซึ่งไม่ใช่เครื่อง HPC ซะทีเดียว แต่เป็นเรื่อง Distributed Storage ที่ใช้ HDFS ซึ่งสร้างความประทับใจมากๆ แนวคิดของ HDFS ง่ายๆ คือการสร้าง Storage ขนาดใหญ่โดยใช้ Storage ที่ติดอยู่กับเครื่องโหนดหลายๆ เครื่อง เอามารวมกัน ซึ่งคุณสามารถสร้าง Storage ขนาด PetaByte ได้สบายๆ แต่ HDFS ใช้กับ Hadoop เท่านั้น! เอามาใช้งานแบบปกติๆ ไม่ได้ จากแนวคิดเรื่อง Distributed Storage ที่ได้มาจาก Hadoop File System ทำให้นึกขึ้นได้ว่า เราสามารถสร้าง Distributed Storage แบบ HDFS ได้ง่ายๆ เช่นกัน โดยใช้ GlusterFS เจ้า GlusterFS นี้ช่วยให้เราสร้าง Storage ผ่านจากเครือข่ายเน็ตเวิร์คได้ง่ายๆ และใช้แนวคิดเดียวกันกับ HDFS แต่เราสามารถเรียกใช้งานได้เหมือนกันการใช้งาน Storage ปกติ และนั่นก็หมายความว่าคุณสามารถเอาเครื่องคอมพิวเตอร์มาต่อๆ กันเพื่อสร้าง Stroage ขนาดใหญ่แบบ PetaByte ได้สบายๆ How-To นี้จะพูดถึงวิธีการติดตั้ง GlusterFS บนเครื่อง 2 เครื่องพร้อมทำ HA (High-Availability) โดยใช้คุณสมบัติ Automatic File Replication ของ GlusterFS เอง มาลงมือกันเลย

ก่อนลงมือทำมาทำความเข้าใจกันก่อน เราต้องมีเครื่อง Server อย่างน้อย 2 เครื่องในการทำ Replication หรือที่เรียกกันง่ายๆ ว่า Mirroring และเครื่อง Client อย่างน้อย 1 เครื่องสำหรับเรียกใช้งาน Storage สำหรับงานจริงควรใช้เน็ตเวิร์กขนาด 10 GigE ขึ้นไปจึงจะได้ประสิทธิภาพสูง เข้าใจกันแล้วมาลงมือทำกันเลย

Server 1 ของผมมี IP Address : 172.16.16.11 Domain Name : server1.example.com
Server 2 ของผมมี IP Address : 172.16.16.12 Domain Name : server2.example.com
Client 1 ของผมมี IP Address : 172.16.16.13 Domain Name : client1.example.com

เครื่องทุกเครื่องเชื่อมต่อกันในเครือข่ายอ้างอิงผ่าน hostname/domain name ได้ถูกต้อง Linux Distribution ที่ใช้เป็น Ubuntu 10.10 ใครใช้ Debian ก็จะสามารถใช้วิธีการเดียวกันได้ครับ :) เมื่อเตรียมทุกอย่างครบแล้วลงมากันได้!

ติดตั้ง GlusterFS Server ที่เครื่อง Server1 และ Server 2 ดังนี้

กระโดดเป็น root ก่อนครับ

sudo -s

จากนั้นติดตั้ง package ที่ชื่อ glusterfs-server ดังนี้

aptitude install glusterfs-server

จากนั้นสร้างไดเรคทอรีสำหรับเก็บข้อมูลผ่านเครือข่าย ดังนี้

mkdir -p /data/export
mkdir -p /data/export-ns

กรณีที่แบ่งพาร์ทิชั่นสำหรับเก็บข้อมูลให้ mout เป็น /data แล้วสร้างไดเรคทอรี /export แบะ /export-ns ขึ้นมา จากนั้นแก้ไข config ในส่วน glusterfs deamon ในไฟล์ /etc/glusterfs/glusterfsd.vol ดังนี้

volume posix
type storage/posix
option directory /data/export
end-volume

volume locks
type features/locks
subvolumes posix
end-volume

volume brick
type performance/io-threads
option thread-count 8
subvolumes locks
end-volume

volume server
type protocol/server
option transport-type tcp
option auth.addr.brick.allow 172.16.*
subvolumes brick
end-volume

ในส่วน option auth.addr.brick.allow 172.16.* หมายถึงให้เครื่องที่อยู่ในเครือข่าย 172.16.* สามารถ mount มายังเครื่องนี้ได้ เมื่อตั้งค่าได้แล้วให้ start services ของ glusterfs ดังนี้

/etc/init.d/glusterfs-server start

เมื่อติดตั้ง GlusterFS ทั้ง 2 เครื่องเรียบร้อยแล้ว ให้คุณกลับมาที่เครื่อง Client ของเราเพื่อทำการ mouth file system แบบ GlusterFS กัน เริ่มต้นด้วการติดตั้ง glusterfs srever และ gluster client ดังนี้

แปลงร่างเป็น root ก่อน

sudo -s

จากนั้นติดตั้ง package ดังนี้

aptitude install glusterfs-client glusterfs-server

สร้างไดเรดทอรีที่กำหนดจุด mount ดังนี้

mkdir /mnt/glusterfs

แก้ไขไฟล์ /etc/glusterfs/glusterfs.vol เพื่อกำหนดรูปแบบในการทำงานของ glusterfs client ดังนี้

volume remote1
type protocol/client
option transport-type tcp
option remote-host server1.example.com
option remote-subvolume brick
end-volume

volume remote2
type protocol/client
option transport-type tcp
option remote-host server2.example.com
option remote-subvolume brick
end-volume

volume replicate
type cluster/replicate
subvolumes remote1 remote2
end-volume

volume writebehind
type performance/write-behind
option window-size 1MB
subvolumes replicate
end-volume

volume cache
type performance/io-cache
option cache-size 512MB
subvolumes writebehind
end-volume

เมื่อได้ config แล้วเราสามารถ mount เจ้า GlusterFS ได้ 2 วิธีครับ คือ

glusterfs -f /etc/glusterfs/glusterfs.vol /mnt/glusterfs

หรือ

mount -t glusterfs /etc/glusterfs/glusterfs.vol /mnt/glusterfs

หากต้องการให้ mount ตั้งแต่ตอนเครื่อง boot ให้เพิ่มลงใน /etc/fstab ดังนี้

/etc/glusterfs/glusterfs.vol /mnt/glusterfs glusterfs defaults 0 0

เมื่อ mount ได้แล้วจะพบว่า เรามีพื้นที่เพิ่มเข้ามาในระบบดังนี้

/etc/glusterfs/glusterfs.vol 18G 848M 16G 5% /mnt/glusterfs

จาก config ข้างต้นผมมีพื้นที่เอาไว้สำหรับ GlusterFS อยู่ 18GB ทั้ง 2 Server แต่พื้นที่ที่เราจะได้นั้นไม่ได้เป็น 18GB x 2 แต่จะได้เพียง 18GB เท่านั้นเพราะเราทำ Mirroring พร้อม Replication ครับ :)

ทีนี้ให้ลองทดสอบ สร้างไฟล์เปล่าๆ ขึ้นมาสัก 3 ไฟล์ดังนี้

touch /mnt/glusterfs/test1
touch /mnt/glusterfs/test2
touch /mnt/glusterfs/test3

แล้วกลับไปดูที่เครื่อง Server 1 และ Server 2 เราจะพบไฟล์ test1, test2 และ test3 อยู่ใน /data/export ให้ทดสอบกรณี Replication เมื่อเครื่องใดเครื่องหนึ่งตาย ให้คุณปิดเครื่อง Server 2 แล้ว เขียนไฟล์เปล่าๆ ลงไปเพิ่ม

touch /mnt/glusterfs/test4
rm -rf /mnt/glusterfs/test1
rm -rf /mnt/glusterfs/test2

จากนั้นกลับไปดูเครื่อง Server 1 จะพบไฟล์ test3 และ test4 เท่านั้น จากนั้นให้ Start Server 2 ขึ้นมา แล้วดูไฟล์ไดเรคทอรี /data/export อีกรอบจะพบไฟล์เดิมอยู่ยังไม่มีการ replication ให้คุณเรียกดูไฟล์ใน /mnt/glusterfs อีกครั้ง แล้วกลับไปดูที่ Server 2 ก็จะพบว่ามีไฟล์เท่ากันแล้ว คือ test3 และ test4 :) ในครั้งหน้าเราจะมารวมพื้นที่ (Strip) เพื่อสร้าง Storage ขนาดใหญ่กันครับ :)