Gogs เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับการให้บริการ Git ภายในเครื่อง Server ส่วนตัวที่พัฒนาขึ้นมาจากภาษา Go สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://gogs.io/

ติดตั้งฐานข้อมูล MySQL ด้วยคำสั่ง

sudo apt-get -y install mysql-server

กำหนดรหัสผ่านและยืนยันรหัสผ่าน MySQL


Continue reading