กรณีต่อภาพออกสองจอให้เหมือนกัน (สำหรับงานนำเสนอ) โดยปกติ Suriyan สามารถใช้งานสองหน้าจอได้ทันที โดยกำหนดค่าดังนี้

ไปที่เมนู > ระบบ > ปรับแต่งพื้นโต๊ะ > Monitors

ซึ่งถ้าเราต่อจอภาพนอกไว้ Suriyan จะตรวจพบได้เองโดยอัตโนมัติ

รูปภาพ

ตัวอย่างการแสดงผลออกหน้าจอ 2 หน้าจอพร้อมกัน

รูปภาพ

ส่วนการใช้สองจอแบบเพิ่มพื้นที่การแสดงผลนั้น Suriyan รองรับระบบการ clone หน้าจอผ่านปุ่มลัดบนแป้นพิมพ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับการ extend หรือขยายต่อหน้าจอจำเป็นจะต้องใช้โปรแกรมพิเศษเข้ามาช่วย เช่นโปรแกรม NVIDIA Configuration Tool สำหรับการ์ดจอยี่ห้อ NVIDIA

Suriyan มาพร้อมกับ Driver อุปกรณ์เป็นจำนวนมาก ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์มากกว่า 85% สามารถใช้งานได้เลยทันทีโดยไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์เพิ่ม ทั้งนี้อุปกรณ์บางตัวนั้นอาจจะต้องติดตั้งซอฟต์แวร์เพิ่ม เช่น การ์ดจอ NVIDIA, ATi หรืออาจจะไม่รองรับ เช่น โมเด็มทุกชนิด

Suriyan จะมีการระบุฮาร์ดแวร์ต่างๆ ตรงตามที่ฮาร์ดแวร์นั้นๆ เป็น โดยค่าดังกล่างที่ Suriyan แสดงออกมานั้นมีความหมายดังนี้
ฮาร์ดดิสก์แบบ hda เป็นฮาร์ดดิสก์ที่มีการเชื่อมต่อแบบ IDE ซึ่งจะพบได้ในฮาร์ดดิสก์รุ่นเก่า ส่วน sda เป็นฮาร์ดดิสก์ที่มีการเชื่อมต่อแบบ SATA ใช้ทั่วไปในปัจจุบัน

Suriyan รองรับอุปกรณ์มากมายหลายชนิด รวมถึงฮาร์ดดิสก์ที่ใช้สายเชื่อมต่อ SATA ด้วยดังนั้นสามารถติดตั้งลงไปได้เลยทันที โดยไม่ต้องปรับค่าให้เป็น IDE

Suriyan มีระบบตรวจสอบแบตเตอรี่เสื่อม โดยดูจากแรงจ่ายไฟฟ้าของอุปกรณ์ และระบบตรวจสอบแบตเตอรี่เรียกคืน โดยดูจากเลขรหัสอุปกรณ์เทียบกับฐานข้อมูลของผู้ผลิต โดยการเตือนดังกล่าวเป็นการแนะนำให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ แต่ไม่ได้เป็นการบังคับใดๆ

Suriyan รองรับการตรวจสอบฮาร์ดดิสก์ด้วยระบบ SMART โดยระบบดังกล่าวสามารถปิดได้จากใน BIOS ของเครื่อง สำหรับข้อความเตือนนี้นั้นเป็นเพียงคำแนะนำไม่จำเป็นต้องแก้ไขใดๆ

อุปกรณ์ trackpoint ซึ่งมีอยู่ในโน๊ตบุ๊ค ThinkPad จะต้องติดตั้งโปรแกรม gpointing-device-settings เพื่อตั้งค่า สามารถติดตั้งโปรแกรมได้จากศูนย์ซอฟท์แวร์ แล้วเรียกใช้โดย

ไปที่เมนู > ปรับแต่งพื้นโต๊ะ > Pointing Devices

รูปภาพ

ตัวอย่างภาพหน้าจอของโปรแกรม Gpointing

รูปภาพ