Suriyan จะมีการระบุฮาร์ดแวร์ต่างๆ ตรงตามที่ฮาร์ดแวร์นั้นๆ เป็น โดยค่าดังกล่างที่ Suriyan แสดงออกมานั้นมีความหมายดังนี้
ฮาร์ดดิสก์แบบ hda เป็นฮาร์ดดิสก์ที่มีการเชื่อมต่อแบบ IDE ซึ่งจะพบได้ในฮาร์ดดิสก์รุ่นเก่า ส่วน sda เป็นฮาร์ดดิสก์ที่มีการเชื่อมต่อแบบ SATA ใช้ทั่วไปในปัจจุบัน

Suriyan รองรับอุปกรณ์มากมายหลายชนิด รวมถึงฮาร์ดดิสก์ที่ใช้สายเชื่อมต่อ SATA ด้วยดังนั้นสามารถติดตั้งลงไปได้เลยทันที โดยไม่ต้องปรับค่าให้เป็น IDE

Suriyan มีระบบตรวจสอบแบตเตอรี่เสื่อม โดยดูจากแรงจ่ายไฟฟ้าของอุปกรณ์ และระบบตรวจสอบแบตเตอรี่เรียกคืน โดยดูจากเลขรหัสอุปกรณ์เทียบกับฐานข้อมูลของผู้ผลิต โดยการเตือนดังกล่าวเป็นการแนะนำให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ แต่ไม่ได้เป็นการบังคับใดๆ

Suriyan รองรับการตรวจสอบฮาร์ดดิสก์ด้วยระบบ SMART โดยระบบดังกล่าวสามารถปิดได้จากใน BIOS ของเครื่อง สำหรับข้อความเตือนนี้นั้นเป็นเพียงคำแนะนำไม่จำเป็นต้องแก้ไขใดๆ

กรณีดังกล่าวจะต้องดาวน์โหลดไดร์เวอร์ wireless สำหรับ Windows ที่มีนามสกุล inf จากผู้ผลิต และติดตั้งไดรเวอร์ผ่านโปรแกรมที่ชื่อ ndisgtk ซึ่งสามารถติดตั้งผ่านศูนย์ซอฟท์แวร์ หลังการติดตั้งให้เรียกใช้งานโดย

ไปที่เมนู > ระบบ > ดูแลระบบ > Windows Wireless Drivers

รูปภาพ

และเลือก Install New Driver

รูปภาพ

Smolt เป็นโปรแกรมเก็บข้อมูลฮาร์ดแวร์ที่พัฒนาขึ้นโดย Fedora Project ที่ถูกเรียกใช้เองได้โดยข้อมูลฮาร์ดแวร์จะถูกเก็บเมื่อติดตั้ง Fedora และส่งไปเก็บเป็นฐานข้อมูลฮาร์ดแวร์อีกครั้งหนึ่ง Smolt เป็น PackageKit จาก Fedora ที่เป็นโปรแกรมเก็บสถิติการใช้งาน Fedora บนฮาร์ดแวร์ต่างๆ ที่ผู้ใช้นำไปติดตั้งโดยข้อมูลที่เก็บไปนั้นเป็นความลับอย่างแน่นอน ในขณะที่ openSUSE นำเอา Smolt เข้าไปอยู่ใน repository ของ Smolt เรียบร้อยแล้ว และข้อมูลฮาร์ดแวร์ของ openSUSE ก้อแสดงผลในสถิติฐานข้อมูลฮาร์ดแวร์แล้ว แสดงว่าในอนาคตข้างหน้า openSUSE จะมี Smolt มาพร้อมกับตัวติดตั้งอย่างแน่นอน และแน่นอน distribution อื่นๆ สามารถใช้งานและรับประโยชน์จากฐานข้อมูลนี้ได้เช่นกันดีกว่าที่จะมาเริ่มทำกันตั้งแต่ต้น "Smolt เป็นโครงการริเริ่มโดย Fedora เพื่อใช้เก็บข้อมูลฮาร์ดแวร์ที่ถูกใช้โดยคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Linux (open-)SUSE มองเห็นความต้องการนี้เหมือนๆ กับที่เรากำลังถกปัญหาเพื่อพัฒนาโซลูชั่นแบบนี้อยู่เหมือนกัน แต่มันก้อแสดงให้เห็นว่ามันไม่จำเป็นต้องมีข้อมูลเฉพาะบาง distro เท่านั้นที่ใช้มันได้ ถ้าหากเรายังต้องการสร้างแรงผลักของฐานข้อมูลฮาร์ดแวร์เราต้องใช้มัน" – Klaas กล่าวสรุปสั้นๆ แถมปิดท้ายเชิญชวนให้ใช้ smolt และส่งข้อมูลฮาร์ดแวร์เมื่อติดตั้ง openSUSE ด้วย หากเราดูในตารางสถิติ openSUSE กำลังไต่อันดับในหน้ารายการระบบปฏิบัติการ