Suriyan รองรับอุปกรณ์มากมายหลายชนิด รวมถึงฮาร์ดดิสก์ที่ใช้สายเชื่อมต่อ SATA ด้วยดังนั้นสามารถติดตั้งลงไปได้เลยทันที โดยไม่ต้องปรับค่าให้เป็น IDE

Suriyan มีระบบตรวจสอบแบตเตอรี่เสื่อม โดยดูจากแรงจ่ายไฟฟ้าของอุปกรณ์ และระบบตรวจสอบแบตเตอรี่เรียกคืน โดยดูจากเลขรหัสอุปกรณ์เทียบกับฐานข้อมูลของผู้ผลิต โดยการเตือนดังกล่าวเป็นการแนะนำให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ แต่ไม่ได้เป็นการบังคับใดๆ

Suriyan รองรับการตรวจสอบฮาร์ดดิสก์ด้วยระบบ SMART โดยระบบดังกล่าวสามารถปิดได้จากใน BIOS ของเครื่อง สำหรับข้อความเตือนนี้นั้นเป็นเพียงคำแนะนำไม่จำเป็นต้องแก้ไขใดๆ

กรณีดังกล่าวจะต้องดาวน์โหลดไดร์เวอร์ wireless สำหรับ Windows ที่มีนามสกุล inf จากผู้ผลิต และติดตั้งไดรเวอร์ผ่านโปรแกรมที่ชื่อ ndisgtk ซึ่งสามารถติดตั้งผ่านศูนย์ซอฟท์แวร์ หลังการติดตั้งให้เรียกใช้งานโดย

ไปที่เมนู > ระบบ > ดูแลระบบ > Windows Wireless Drivers

รูปภาพ

และเลือก Install New Driver

รูปภาพ

Smolt เป็นโปรแกรมเก็บข้อมูลฮาร์ดแวร์ที่พัฒนาขึ้นโดย Fedora Project ที่ถูกเรียกใช้เองได้โดยข้อมูลฮาร์ดแวร์จะถูกเก็บเมื่อติดตั้ง Fedora และส่งไปเก็บเป็นฐานข้อมูลฮาร์ดแวร์อีกครั้งหนึ่ง Smolt เป็น PackageKit จาก Fedora ที่เป็นโปรแกรมเก็บสถิติการใช้งาน Fedora บนฮาร์ดแวร์ต่างๆ ที่ผู้ใช้นำไปติดตั้งโดยข้อมูลที่เก็บไปนั้นเป็นความลับอย่างแน่นอน ในขณะที่ openSUSE นำเอา Smolt เข้าไปอยู่ใน repository ของ Smolt เรียบร้อยแล้ว และข้อมูลฮาร์ดแวร์ของ openSUSE ก้อแสดงผลในสถิติฐานข้อมูลฮาร์ดแวร์แล้ว แสดงว่าในอนาคตข้างหน้า openSUSE จะมี Smolt มาพร้อมกับตัวติดตั้งอย่างแน่นอน และแน่นอน distribution อื่นๆ สามารถใช้งานและรับประโยชน์จากฐานข้อมูลนี้ได้เช่นกันดีกว่าที่จะมาเริ่มทำกันตั้งแต่ต้น "Smolt เป็นโครงการริเริ่มโดย Fedora เพื่อใช้เก็บข้อมูลฮาร์ดแวร์ที่ถูกใช้โดยคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Linux (open-)SUSE มองเห็นความต้องการนี้เหมือนๆ กับที่เรากำลังถกปัญหาเพื่อพัฒนาโซลูชั่นแบบนี้อยู่เหมือนกัน แต่มันก้อแสดงให้เห็นว่ามันไม่จำเป็นต้องมีข้อมูลเฉพาะบาง distro เท่านั้นที่ใช้มันได้ ถ้าหากเรายังต้องการสร้างแรงผลักของฐานข้อมูลฮาร์ดแวร์เราต้องใช้มัน" – Klaas กล่าวสรุปสั้นๆ แถมปิดท้ายเชิญชวนให้ใช้ smolt และส่งข้อมูลฮาร์ดแวร์เมื่อติดตั้ง openSUSE ด้วย หากเราดูในตารางสถิติ openSUSE กำลังไต่อันดับในหน้ารายการระบบปฏิบัติการ