Hugo เป็น CMS ขนาดเล็กพัฒนาจากภาษา Go ไม่มีการเชื่อมต่อฐานข้อมูลใช้ไฟล์ TOML และ Markdown เป็นหลัก การเพิ่มหน้าเว็บหรือเนื้อหาในรูปแบบ post ต้องใช้ไฟล์ทั้งหมด และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง content ของเว็บไซต์ Hugo จะสร้างหน้าเว็บในรูปแบบ html ออกมาให้ ทำให้การแสดงผลเว็บไซต์ทำงานได้อย่างรวดเร็ว การติดตั้ง Hugo ต้องใช้ Go และไฟล์เนื้อหาของเว็บที่คุณต้องการ

เราสามารถลดความยุ่งยากในการติดตั้ง Go และ Hugo ได้ โดยใช้ Docker Image ชื่อ redlinemobi/docker-hugo วิธีการใช้งานก็สั่ง run ก็ง่ายๆ แบบนี้

docker run -d -P --name hugoblog redlinemobi/docker-hugo


Continue reading