Google วางหมากดึงผู้ใช้จาก IE

<

p>Google ถือว่าเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีด้านการบริการทั้ง seach engine, webmail และอื่นๆ ซึ่งมีผลให้ Google สามารถโน้มน้าวผู้ใช้ได้ง่าย ตัวอย่างเช่นการแนะนำผู้ใช้ Gmail ให้ใช้ Chrome หรือ Firefox แทน Internet Explorer ถ้าผู้ใช้ล็อกอินไปที่ Gmail โดยใช้ Internet Explorer ข้อคว

อนาคตที่ไร้ไมโครซอฟท์

ตอนนี้มองไปรอบตัวเห็นแต่ไมโครซอฟท์เต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ในบริษัทใหญ่ๆ เครื่องเดสก์ทอปของสำนักงานก็ใช่ โน้ตบุ๊คก็ยังหนีไม่พ้น กลับไปบ้านจะเล่นเกมก็ต้อง Xbox คว้าโทรศัพท์มือถือก็เจอวินโดวส์โมบาย แล้วอะไรอีกดีหละที่ไม่ใช่ไมโครซอฟท์ แต่ในอนาคตคุณเชื่อหรือไม่ว่าทุกอย่างจะไม่มีไมโครซอฟท์เหลืออยู่เลย ถ้าคุณไม่เชื่อก็ไม่ต้องอ่านต่อส่วนคนที่เชื่อมาร่วมกันหาคำตอบว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไร