ก็ พอดีว่าในงานวัน SFD08 เจอกับ @sugree ซึ่งก็ได้พูดคุยกันนิดหน่อยเรื่อง Bug ภาษาไทยใน Intrepid ที่ทำให้พิมพ์สระบนและสระล่างไม่ได้ ดูเหมือนว่าจะเป็นปัญหาที่ SCIM (อันนี้ผมไม่มีความรู้เท่าไหร่ ขออภัย) วิธีแก้ไขในเบื้องต้น สามารถแก้ได้ด้วยการเปลี่ยน Imput Method จาก System เป็น Thai Lao

ส่วนระยะยาวแล้ว บั๊กนี้จะมาพร้อม Intrepid หรือไม่ขึ้นอยู่กับเราแล้วครับ ไปช่วยกันแสดงความเคลื่อนไหวกันหน่อย เพื่อให้ทีมพัฒนาเขารับรู้ว่ามีคนไทยใช้ ubuntu กันมากแค่ไหน แล้วถ้าไม่ได้ปริมาณผู้ใช้ ubuntu จะต้องสูญหายไปอีกเท่าไหร่

สถานะปัจจุบันของบักเป็น Confirmed แล้วก็ นักพัฒนาของ SCIM รับทราบปัญหานี้แล้ว

ตามความเคลื่อนไหวได้ที่
– http://groups.google.com/group/ubuntuclub/
– https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/scim/+bug/273856