อาการข้อความเกี่ยวกับ BusyBox เกิดจากการที่ไม่สามารถอ่านข้อมูลจากแผ่นซีดีได้ โดยควรจะตรวจสอบรอยบนแผ่นซีดี และอาการเสียของไดรว์ซีดี

สามารถลบ Suriyan ได้ โดยใช้แผ่นติดตั้ง Suriyan หรือแผ่น Recovery ทั่วไป ทำการลบ Partition ของ Suriyan ออก (เป็นชนิด Linux ext4 และ Linux swap) จากนั้นหากติดตั้ง Microsoft Windows อยู่จะต้องนำแผ่นติดตั้ง Windos มาเข้าสู่ recovery mode แล้วกู้ bootloader โดยใช้คำสั่ง fixmbr (XP) bootrec /fixmbr (Vista/7)

ไม่จำเป็นเพราะ Suriyan เป็นระบบที่พัฒนาต่อยอดจาก Ubuntu ด้วยการติดตั้งโปรแกรมต่างๆ เพิ่มเติม ซึ่งโปรแกรมเหล่านี้สามารถติดตั้งบน Ubuntu ได้ทันที ดังนั้นเพียงติดตั้งโปรแกรมที่มีใน Suriyan เพิ่มเติมลงในระบบเดิมก็จะได้ระบบที่ใกล้เคียงกับ Suriyan มากแล้ว ดังนั้นไม่มีความจำเป็นที่จะต้องติดตั้งใหม่แต่อย่างใด

แฟ้ม .iso เป็นแฟ้มที่เรียกว่า อิมเมจ คือเป็นการสำเนา CD ลงมาอยู่ในรูปแบบของไฟล์ วิธีการสร้าง CD ที่ถูกต้องคือ ทำสำเนาจากไฟล์ .iso ไปเป็น CD

โปรแกรมเขียนซีดีโดยทั่วไป สามารถทำได้จากเมนูที่เขียนว่า อิมเมจซีดี หรือคัดลอกซีดี

วิธีสร้างซีดีที่มักทำผิดกันคือ

  • แตกแฟ้ม iso ด้วยโปรแกรมบีบอัด แล้วนำข้อมูลเขียนลงซีดี
  • สร้างซีดีข้อมูลโดยใส่ไฟล์ iso ลงไปทั้งไฟล์

หากคุณสร้างซีดีด้วยวิธีขั้นต้น วิธีดังกล่าวเป็นวิธีที่ผิด

รูปภาพ

ในขั้นตอนการติดตั้ง Suriyan ที่จะมีขั้นตอนหนึ่งซึ่งในบางครั้งจะใช้เวลานานมากที่มักจะค้างอยู่ตรงที่เขียนว่า “กำลังติดตั้งชุดภาษา” ซึ่งสำหรับการติดตั้งในส่วน “กำลังติตตั้งชุดภาษา” นั้นจะต้องใช้อินเทอร์เน็ต หากอินเทอร์เน็ตช้ามาก ให้กดปุ่ม “ข้าม” ไปได้จะไม่มีผลแต่อย่างใด

สำหรับผู้ใช้ Windows (และ Linux) ที่ต้องการทำ Suriyan ให้บูตได้โดยผ่าน USB สามารถดาวน์โหลดเครื่องมือหนึ่งที่ชื่อ Unetbootin มาติดตั้ง
http://unetbootin.sourceforge.net/

วิธีทำ Suriyan Live USB แค่เพียงหา USB เปล่าๆ ที่มีเนื้อที่ 4GB เสียบเข้าต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ จากนั้นก็เปิดโปรแกรม
เลือก Disk Image แบบ ISO และเลือกไฟล์ Suriyan ที่เป็นรูปแบบ .iso ตรวจดูว่า USB ที่เสียบไว้ปรากฏในช่อง USB Drive อย่างถูกต้องหรือไม่
ถ้าถูกต้องให้กดปุ่ม OK เพื่อสร้าง Suriyan Live USB อย่าลืมกำหนดค่าไบออสคอมพิวเตอร์ในการบูตเป็น USB เป็นลำดับต้น

รูปภาพ

หากเครื่องที่ใช้ไม่มีไดรว์ดีวีดีที่จะใช้ในการติดตั้ง Suriyan เราสามารถใช้วิธีสร้างตัวติดตั้ง USB เพื่อใช้ในการติดตั้งได้ หรือจะติดตั้ง Ubuntu แทนก็ได้ เพราะเป็นเวอร์ชั่นซีดี และมีรากฐานที่เหมือนกันกับ Suriyan อยู่แล้ว

ไม่ได้ Suriyan จะบังคับให้ติดตั้งบนระบบแฟ้มแบบ Ext2, Ext3, Ext4 โดยจะใช้ค่าปริยายเป็น Ext4 อย่างไรก็ตาม Suriyan สามารถอ่าน/เขียนไฟล์จากระบบแฟ้มแบบ FAT หรือ NTFS

ได้ โดยการสร้างตัวติดตั้ง Suriyan ด้วย USB Flsah ด้วยวิธีการดังนี้

  • บูต Suriyan ผ่านเครื่องที่มี CD-ROM
  • ไปที่เมนูระบบ > ดูแลระบบ > Startup Disk Creator

รูปภาพ

  • ที่หน้าจอโปรแกรม Startup Disk Creator ช่องบนให้เลือก CD-ROM ของ Suriyan หรือไฟล์ iso ที่ดาวน์โหลดมา ส่วนช่องด้านล่างให้เลือก Flash drive ที่จะใช้ในการสร้างตัวบูต
  • รอให้โปรแกรมสร้างตัวบูตสักครู่
  • จากนั้นนำ Flash drive ที่ได้ ไปใช้ติดตั้งในเครื่องที่ไม่มีไดรว์ซีดี

รูปภาพ

     – เมื่อติดตั้งเสร็จและบูตระบบขึ้นมาใหม่จะปรากฎหน้าเข้าสู่ CentOS

 

snapshot30

     – หน้าจอ Boot CentOS 5.2 เพื่อเข้าสู่ระบบ

snapshot32

     – ในขณะที่บูตระบบสามารถกดปุ่ม Esc เพื่อดู Service ต่าง ๆ ของ CentOS 5.2 ว่าสามารถทำงานได้อย่างปกติหรือไม่

snapshot33

     – เมื่อบูตระบบขึ้นมาแล้วจะเข้าสู่หน้าจอต้อนรับของ CentOS 5.2 ให้คลิ๊กที่ปุ่ม Forward เพื่อตั้งค่าต่าง ๆ ต่อไป

snapshot34

 

   – ต่อไปจะเป็นการตั้งค่า Firewall ในที่นี้ผู้เขียนเลือก Disabled เพื่อปิด Firewall

snapshot36

     – ต่อไปเป็นการตั้งค่า SELinux ในที่นี้ผู้เขียนเลือก Disabled เพื่อปิด SELinux

snapshot35

    

ต่อไปเป็นการตั้งค่า Kdump (Kernel Crash Dumping mechanism)

snapshot38

      – ต่อไปเป็นการตั้งค่า วันที่/เวลา 

snapshot39

     – ต่อไปเป็นการสร้าง User เพื่อใช้งานในระบบ

snapshot40

     – ต่อไปเป็นการกำหนดค่า Additional CDs เพื่อใช้ในการ Update Package ต่าง ๆ ของ CentOS

snapshot42

      – หลังจากกำหนดค่าต่าง ๆ เสร็จแล้วก็จะมาถึงหน้าจอ Login ระบบ 

snapshot44

     – หน้าจอหลังจาก CentOS 5.2 หลัง Login เข้าสู่ Xwindows ครั้งแรก

snapshot45

     สำหรับบทความนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ก่อน ในบทความต่อไปเราจะมาเริ่มติดตั้งโปรแกรมต่าง ๆ เช่น Web Application,CMS หรือ ERP SERVER,VOIP ฯลฯ ด้วย CentOS 5.2 ด้วย CentOS 5.2 กัน

 ————————————————————————————————————-
การติดตั้ง CentOS 5.2 Server หน้าที่ 2
การติดตั้ง CentOS 5.2 Server หน้าที่ 3
การติดตั้ง CentOS 5.2 Server หน้าที่ 4

ดาวน์โหลด PDF