การสร้าง Instance บน OpenStack สามารถสร้างได้ง่ายๆ ผ่าน Dashboard ในที่นี้จะใช้ Linux Image ขนาดเล็กที่ชื่อว่า CirrOS สามารถดาวน์โหลดได้จาก http://docs.openstack.org/image-guide/content/ch_obtaining_images.html

เลือก Create Image แล้วระบุค่าตามด้านล่าง แล้วกด Create Image

Name: cirros
Image Source: Image File 
(แล้วก็ Browse ไปที่ไฟล์ที่โหลดมา)
Format: QCOW2 - QEMU EMUlator

null


Continue reading

เริ่มต้นใช้งาน Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) ท่านจำเป็นต้องสมัครสมาชิก และกรอกข้อมูลบัตรเครดิต/บัตรเดบิต ทางอเมซอนจะตัดเงินจำนวน 1 USD เป็นการตรวจสอบว่าบัตรใช้งานได้ เข้าไปที่หน้าเว็บ http://aws.amazon.com/ แล้วเริ่มดำเนินการได้

ในบทความนี้จะเป็นตัวอย่างในการสร้าง Web Serverด้วยลีนุกซ์เซิร์ฟเวอร์ หลังจากท่าน Login แล้ว ให้ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ เลือกที่ EC2 (ตัวเลือกแรก ทางซ้ายมือ)

null


Continue reading