เว็บไซต์ที่ต้องใช้โปรแกรม Siverlight ในการเข้าชมจะต้องติดตั้ง Firefox ปลั๊กอินที่ชื่อ Moonlight ซึ่งพัฒนามาให้ใช้บนลีนุกซ์ ดาวน์โหลดได้ที่ http://www.go-mono.com/moonlight/download.aspx แล้วเลือกดาวน์โหลดแบบ 32bit

รูปภาพ

เมื่อเลือกดาวน์โหลดแล้ว Firefox จะถามว่าต้องการติดตั้งหรือไม่ ให้ตอบตกลง

รูปภาพ

หลังจากนั้นให้รอการดาวน์โหลดปลั๊กอินสักครู่

รูปภาพ

เมื่อติดตั้งแล้วให้รีสตาร์ท Firefox ก็จะสามารถท่องเว็บไซต์ที่ใช้ Silverlight ในการเข้าชมได้

รูปภาพ

เว็บธนาคารหรือเว็บบางหน่วยงานมีการจำกัดเฉพาะเบราวเซอร์ ซึ่งบางครั้งไม่สามารถใช้ Firefox เรียกเข้าใช้งานบริการได้ วิธีแก้ไขอาจจะต้องทดสอบการเข้าใช้งานด้วยเบราวเซอร์ที่ชื่อ Opera อย่างไรก็ตามนั่นอาจไม่สามารถใช้ได้กับเว็บธนาคารทุกแห่ง ดาวน์โหลด Opera ได้ที่
http://www.opera.com/browser/download โดยเลือกประเภทดาวน์โหลดเป็น Ubuntu

รูปภาพ

สำหรับการติดตั้ง .deb ให้ดูจากหัวข้อ “ดาวน์โหลดโปรแกรมเป็นไฟล์ .deb จะสามารถติดตั้งได้อย่างไร”
เมื่อติดตั้งแล้วสามารถเรียกใช้ได้จากเมนู > อินเตอร์เน็ต > Opera

รูปภาพ

รูปภาพ

วิทยุออนไลน์ ในลักษณะที่ฟังผ่าน Windows Media Player นั้น Suriyan สามารถฟังได้ตามปกติอยู่แล้ว และสามารถเปิดฟังในโปรแกรมปกติได้ โดยคลิกขวาที่ตัว Applet แล้วเลือก เปิดด้วย “โปรแกรมเล่นภาพยนตร์”

รูปภาพ

การอ่านข่าวผ่านมาตรฐาน RSS Feed สามารถทำได้ด้วยโปรแกรมต่างๆ ที่มีอยู่ใน Suriyan หลายโปรแกรมด้วยกัน ซึ่งโปรแกรมที่แนะนำมีชื่อว่า Liferea สามารถติดตั้งผ่านโปรแกรมศูนย์ซอฟต์แวร์ได้ และโปรแกรมมีการใช้งานเหมือนโปรแกรมอ่าน RSS Feed โปรแกรมอื่นๆ เมื่อติดตั้งแล้วเปิดเรียกใช้

ไปที่เมนู > อินเตอร์เน็ต > Liferea Feed Reader

รูปภาพ

ตัวอย่างภาพหน้าจอของโปรแกรม Liferea

รูปภาพ

ต้องการจับภาพหน้าเว็บไซต์ แต่ขนาดของเว็บยาวเกินหน้าจอจะจับภาพทั้งหมดได้ เราสามารถใช้ส่วนเสริมของ Firefox ช่วยในการจับภาพให้เรา แทนที่จะต้องคอยจับเป็นช่วงๆ แล้วมาตัดต่อภาพด้วยตัวเอง

Extension ดังกล่าวมีชื่อว่า Screengrab สามารถติดตั้งได้จาก https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/1146/

รูปภาพ

เมื่อติดตั้งแล้ว ให้ restart Firefox ก่อน จะพบกับไอคอน Screengrab ทางขวาล่างสุดของจอ ให้คลิกซ้าย > Save… > Complete Page/Frame…

รูปภาพ

ไฟล์ .mht คือ หน้าเว็ปไซต์ที่ถูก save มาโดยโปรแกรม internet explorer ซึ่งจะไม่สามารถเรียกใช้งานจากโปรแกรม mozilla firefox ที่เป็น web browser ที่ติดตั้งมาพร้อมกับ suriyan ได้ ถ้าต้องการเรียกใช้งานไฟล์ดังกล่าวต้องทำการติดตั้งโปรแกรมเสริมความสามารถ ให้กับ firefox ดังนี้

วิธีการ

  • เปิดโปรแกรม firefox ขึ้นมาทำงานโดยไปที่ โปรแกรม > อินเทอร์เน็ต > Firefox Web Browser
  • เข้าไปที่ website ดังต่อไปนี้ https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/8051/
  • click ที่ Continue to Download

รูปภาพ

  • click ที่ Accept and Install

รูปภาพ

  • จะมี popup แสดงขึ้นมา ให้เราเลือกไปที่ “Install Now”

รูปภาพ

  • รอการดาวโหลดโปรแกรมเสริมสักครู่
  • เมื่อดาวโหลดเสร็จโปรแกรม firefox จะแจ้งว่าให้เราเริ่มการทำงาน firefox ใหม่ ดังนั้นให้เรา click ไปที่ “เริ่ม Firefox ใหม่”

รูปภาพ

  • firefox จะเริ่มต้นการทำงานใหม่อีกครั้ง และเมื่อสถานะของ firefox กลับมาพร้อมใช้งาน เราก็จะสามารถเปิดไฟล์ .mht ได้