ได้มีโอกาสไปเรียนเป็นเด็กหลังห้องในวิชา iReport และ Jasper Server ในโครงการ OSS Fast Track Programme ซึ่งอาจารย์สอนใช้งาน iReport และ Jasper Server บน Windows ซึ่งแปลกสำหรับผมมากก็เลยลองค้นดูว่าบน Linux สามารถติดตั้งได้หรือไม่ พบว่ามีเวอร์ชั่นบน Linux ครับ สำหรับวิธีการติดตั้งก็ง่ายมากครับ

สำหรับ iReport ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ JasperForge การติดตั้งก็แค่แตก tar และเรียกโปรแกรมในไดเรคทอรี bin เท่านั้น

สำหรับ Jasper Report Server นี้พิเศษนิดหน่อยเนื่องจากเป็น Package ชุดติดตั้งซึ่งมีทั้ง Tomcat, PostgreSQL และ iReport ด้วย คุณสามารถเลือกได้ว่าต้องการติดตั้งอะไรบ้าง สามารถติดตั้งได้ทั้งบน Linux GUI และ Linux Server ที่มีแต่ Command Line ครับ ซึ่งตัวติดตั้งบน GUI และบน Command Line ทำงานเหมือนกัน ดาวน์โหลดไฟล์ที่ JasperForge 32 bits และ 64 bits เช่นเคย

สำหรับการติดตั้งให้ chmod +x เพื่อให้ไฟล์สามารถ run ได้จากนั้นสั่งติดตั้งด้วยคำสั่ง

สำหรับ 64 bits
./jasperreports-server-cp-4.7.0-linux-x64-installer.run

สำหรับ 32 bits
./jasperreports-server-cp-4.7.0-linux-x86-installer.run

โปรแกรมจะเริ่มขั้นตอนการติดตั้งให้จนเสร็จสิ้น หลังจากติดตั้งแล้วมีการ config เพิ่มอีกนิดหน่อยเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน โดยการเพิ่ม init script เข้าไปในแต่ละ run level เพื่อให้เปิดใช้งานทุกครั้งที่เปิดเครื่องดังนี้

sudo cp jasperreport-server/scripts/linux/jasperserver /etc/init.d/
sudo update-rc.d jasperserver defaults

เท่านี้ก็เรียบร้อย :)

เนื่องด้วยศูนย์สนับสนุนและถ่ายทอดโอเพนซอร์สเทคโนโลยีเพื่อการใช้งานโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์ในองค์กร ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรม ดังต่อไปนี้

  1. การสร้างรายงานด้วย iReport and Jasper Server วันที่ 22 – 26 มีนาคม 2553
  2. การบริหารจัดการเอกสารในองค์กรด้วย Alfresco รุ่นที่ 1 วันที่ 5 – 9 เมษายน 2553
  3. การบริหารจัดการเอกสารในองค์กรด้วย Alfresco รุ่นที่ 2 วันที่ 26 – 30 เมษายน 2553

สำหรับบุคลากรและผู้สนใจทั่วไป ณ ห้อง 310 ชั้น 3 อาคาร ทวี ญาณสุคนธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://oss4corp.cs.sci.ku.ac.th ทั้งนี้การอบรมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการถ่ายทอดโอเพนซอร์สเทคโนโลยี เพื่อการใช้งานโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์ในองค์กร

เนื่องด้วยภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมการสร้างรายงานโดยใช้ iReport and Jasper Server สำหรับบุคลากรและผู้สนใจทั่วไป ณ ห้อง 310 ชั้น 3 อาคาร ทวี ญาณสุคนธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คอร์ส 1 การทำรายงานเบื้องต้น iReport และ Jasper Report วันที่ 8-10 ตุลาคม 2552 คอร์ส 2 Automated Report System ด้วย JasperETL และ Jasper Server วันที่ 19-21 ตุลาคม 2552 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม http://ndsrl.cs.sci.ku.ac.th/~oss4corp  ทั้งนี้การอบรมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการถ่ายทอดโอเพนซอร์สเทคโนโลยีเพื่อการใช้งานโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์ในองค์กร