เนื่องด้วยศูนย์สนับสนุนและถ่ายทอดโอเพนซอร์สเทคโนโลยีเพื่อการใช้งานโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์ในองค์กร ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรม ดังต่อไปนี้

  1. การสร้างรายงานด้วย iReport and Jasper Server วันที่ 22 – 26 มีนาคม 2553
  2. การบริหารจัดการเอกสารในองค์กรด้วย Alfresco รุ่นที่ 1 วันที่ 5 – 9 เมษายน 2553
  3. การบริหารจัดการเอกสารในองค์กรด้วย Alfresco รุ่นที่ 2 วันที่ 26 – 30 เมษายน 2553

สำหรับบุคลากรและผู้สนใจทั่วไป ณ ห้อง 310 ชั้น 3 อาคาร ทวี ญาณสุคนธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://oss4corp.cs.sci.ku.ac.th ทั้งนี้การอบรมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการถ่ายทอดโอเพนซอร์สเทคโนโลยี เพื่อการใช้งานโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์ในองค์กร