เมื่อมี Joomla ออกรุ่นใหม่ เราสามารถดาวน์โหลด Joomla รุ่น Upgrade เพื่อนำมา Upgrade โปรแกรม Joomla ที่ใช้อยู่ได้ทันที โดยให้ศึกษาวิธีอัพเกรดจากเว็บไซต์ของ Joomla โดยตรง เพราะ Joomla แต่ละรุ่นอาจมีวิธีอัพเกรดที่ไม่เหมือนกัน

เราไม่สามารถใช้โปรแกรม Joomla ในแผ่นซีดี Chantra เพื่ออัพเกรด Joomla ที่มีอยู่ในระบบได้ แม้ว่า Joomla ที่อยู่ในระบบจะติดตั้งจากแผ่นซีดี Chantra เช่นเดียวกันก็ตาม เพราะ Joomla ในแผ่น Chantra นี้ออกแบบมาสำหรับติดตั้งอย่างเดียว หากสั่งติดตั้ง Joomla จากแผ่น Chantra โดยที่ในระบบของเรามี Joomla อยู่แล้ว โปรแกรม Joomla ตัวใหม่ที่สั่งติดตั้งจะไปติดตั้งทับ Joomla เดิมที่มีอยู่ในระบบ ดังนั้นการอัพเกรด Joomla จะต้องใช้ Joomla ที่ได้จากเว็บไซต์ของ joomla.org โดยตรงเท่านั้น

หลังจากติดตั้ง Joomla แล้ว หากต้องการเปลี่ยนชื่อเว็บไซต์ สามารถทำได้ด้วยวิธีการดังนี้

1.เข้าไปที่หน้า Admin ของ Joomla
2.คลิกที่ Global Configuration

รูปภาพ

3.แก้ไขชื่อเว็บไซต์ตามต้องการที่ช่อง Site Name

รูปภาพ

4.จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Save เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

หากต้องการเปลี่ยนหน้าตาของ Joomla หลังจากติดตั้งแล้ว เราสามารถเลือกหน้าตาแบบอื่นได้ ด้วยวิธีดังนี้

1.เข้าไปที่หน้า Admin ของ Joomla
2.ที่เนูด้านบน เลือก Extensions > Template Manager

รูปภาพ

3.จะปรากฏรายการ Template ที่มีใน Joomla ของเรา
4.ให้ทำเครื่องหมายหน้า Template ที่ต้องการ
5.คลิก ปุ่ม Default เพื่อตั้งให้เป็นค่าปริยาย

รูปภาพ

รูปภาพ

ในกรณีที่เราต้องการถอนส่วนเสริมของ Joomla ออกจากระบบ เราสามารถทำได้ด้วยวิธีการดังนี้

  1. เข้าไปที่หน้า Admin ของ Joomla
  2. จากนั้นไปที่ Extension > Install/Uninstall

รูปภาพ

จากนั้นดูในส่วนของช่องที่ต่อจาก install ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น component, plugin, module, template หรือ language ในส่วนนี้คือการถอนการติดตั้ง Uninstall ของส่วนเสริมเหล่านี้ ซึ่งวิธีการถอนการติดตั้งก็เหมือนกันหมด โดยการเราจะพบกับ module หลายตัวๆที่ได้ทำการติดตั้งไว้แล้ว ถ้าเราอยากเอาส่วนเสริมไหนออกให้เรากาเครื่องหมายหน้าช่อง module นั้นๆ เราสามารถคลิกเลือกหลายๆ module ได้ จากนั้นกด uninstall เพื่อถอดถอน

รูปภาพ

รูปภาพ

โดยปกติแล้ว Joomla จะไม่มีความสามารถในการเขียน Comment หรือแสดงความคิดเห็นในเนื้อหา หากต้องการให้แสดงความคิดเห็นในเนื้อหาได้ จะต้องติดตั้ง Component เพิ่มเติ่ม ซึ่ง Component หนึ่งที่สามารถใช้งานได้คือ Jcomment สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://extensions.joomla.org/extensions/contacts-and-feedback/articles-comments/9985 ส่วนวิธีติดตั้งสามารถดูได้ที่ข้อ xxx

1.หลังจากติดตั้งแล้วให้เข้าไปตั้งค่าที่เมนูดังภาพ

รูปภาพ

2.กำหนดค่าว่าจะให้ Component สามารถทำงานได้ที่ Category ใดได้บ้าง

รูปภาพ

3.กำหนดให้สามารถใช้งาน Jcomment ได้ ใน Article ที่ต้องการ

รูปภาพ

4.กล่อง Comment จะปรากฏใน Article ที่เลือก

รูปภาพ

วิธีการติดตั้งส่วนเสริมความสามารถของ Joomla หรือที่เรียกว่า Component นั้น เราสามารถทำได้ผ่านตัวติดตั้งของ Joomla โดยเราจะต้องมีไฟล์ Component ของ Joomla ก่อน ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://extensions.joomla.org หลังจากได้ Component ที่ต้องการแล้ว เราสามารถติดตั้งได้ด้วยวิธีการดังนี้

1.ไปที่หน้า Admin ของ Joomla
2.ที่เมนูด้านบน คลิก Extensions > Install / Uninstall

รูปภาพ

3.จากนั้นที่ช่อง Upload Package File ให้คลิกปุ่ม Browse และเลือกไฟล์ที่ต้องการ

รูปภาพ

4.จากนั้นคลิกที่ Upload file & install

รูปภาพ

5.รอสักครู่ Joomla จะติดตั้ง Component ให้เราโดยอัตโนมัติ

รูปภาพ

การเรียกข้อมูลของ Joomla จะขั้นกับเมนูที่สร้าง ในกรณีนี้เราสามารถสร้างเมนูใหม่ขึ้นมาเพื่อแสดงผลในรูปแบบที่ต้องการได้ ซึ่งการสร้างเมนูเพื่อแสดงข้อมูลเฉพาะหัวเรื่องนั้นสามารถทำได้ดังนี้

1.ไปที่หน้า Admin ของ Joomla
2.ที่เมนูด้านบน คลิกที่ Menus จากนั้น เลือกเมนูที่ต้องการ

รูปภาพ

3.จะหน้าสู่หน้าจัดการเมนูของ Joomla ให้คลิกที่ปุ่ม New เพื่อสร้างเมนูใหม่

รูปภาพ

4.คลิกเลือก Article เพื่อสร้างเมนูสำหรับบทความ
5.เลือก Section Layout

รูปภาพ

6.จากนั้นป้อนค่าต่างๆ ตามต้องการ

รูปภาพ

7.เมื่อเสร็จแล้ว จะได้เมนูเพื่อเข้าถึงรายการเนื้อหาที่แสดงเฉพาะหัวข้อ ซึ่งสามารถคลิกเลือกเข้าเข้าไปอ่านโดยละเอียดต่อไป

รูปภาพ

Joomla นั้น ไม่มีความสามารถในการแสดงปฏิทินในตัว แต่เราสามารถเพิ่มความสามารถในส่วนนี้ได้ ด้วย Component ของ Joomla ซึ่งมีให้เลือกหลายตัวด้วยกัน โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://extensions.joomla.org/extensions/calendars-a-events และสามารถติดตั้งได้ด้วยวิธีติดตั้ง Component ตามปกติ โดยสามารถดูวิธีการติดตั้ง Component ได้ที่ข้อ xxx

สำหรับในหัวข้อนี้ จะขอแนะนำการใช้งาน Component ที่ชื่อ JEvents ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://extensions.joomla.org/extensions/calendars-a-events/events/events-calendars/95

1.หลังจากติดตั้งแล้วจะปรากฏเมนูเรียกใช้ Component ดังภาพ

รูปภาพ

2.จะปรากฏการตั้งค่า Component ดังภาพ ซึ่งสามารถกำหนดค่าได้ตามต้องการ

รูปภาพ

3.เพื่อให้ Component สามารถแสดงผลที่หน้าแรกได้ จำเป็นต้องเปิดใช้ Module ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์เดียวกันข้างต้น และสามารถติดตั้งได้ด้วยวิธีเดียวกับที่ติดตั้ง Component

รูปภาพ

4.เมื่อเปิดใช้ Module แล้ว จะพบปฏิทินแสดงอยู่ในตำแหน่งที่กำหนด

รูปภาพ

หากพบผู้ใช้ที่มีลักษณะเป็น Spamer เราสามารถลบผู้ใช้ได้ โดยวิธีการดังนี้

1.ไปที่หน้า Admin ของ Joomla จากนั้นคลิกที่ปุ่ม User Manager

รูปภาพ

2.จะปรากฏรายชื่อผู้ใช้ขึ้นมา ให้กาเครื่องหมายถูกหน้าชื่อผู้ใช้ที่ต้องการลบ จากนั้นคลิกปุ่ม Delete เพื่อลบผู้ใช้คนดังกล่าว

รูปภาพ