การสร้างแบบสำรวจ (Poll) นั้นเป็นการเพิ่มลูกเล่นให้กับเว็บไซต์เรา และยังสามารถสำรวจความคิดเห็นของผู้ชมเว็บไซต์เราได้ด้วยว่า มีความคิดเห็นอย่างไรกับเว็บไซต์เรา หรือจะสำรวจความคิดเห็นด้านอื่นๆที่เราอยากทราบก็ได้เช่นกัน

Poll นั้นเป็น component ที่ติดมากับ Joomla ตั้งแต่แรกอยู่แล้ว สามารถใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องติดตั้งส่วนเสริมใดๆ เพิ่มเติม วิธีการสร้าง Poll สามารถทำได้ดังนี้

 1. ไปที่หน้า Admin ที่เมนูด้านบน คลิก Components > Poll
 2. คลิก New เพื่อสร้าง Poll ใหม่
 3. ใส่รายละเอียดสำหรับ poll ได้แก่
  • ชื่อของ poll
  • กำหนดเวลาที่จะให้ผู้ชมเว็บไซค์แต่ละคน ใช้ในการลงคะแนน มีหน่วยเป็นวินาที
  • กำหนดว่าจะเผยแพร่ poll นี้หรือไม่
 4. กด Save เพื่อบันทึก

รูปภาพ

รูปภาพ

จากนั้นไปที่เมนู Extensions > Module Manger เพื่อจัดการ Poll ที่เราสร้างขึ้น ผ่านทาง Module polls คลิกที่ Polls ตั้งค่า module polls โดย

 1. คลิกที่ Enable เพื่อเปิดใช้งาน Poll
 2. เลือกตำแหน่งที่ต้องการแสดง Poll บนเว็บไซต์ของเรา
 3. เลือก Poll ที่เราสร้างไว้เมื่อสักครู่
 4. กด Save เพื่อบันทึก
 5. Poll จะปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ ตามตำแหน่งที่เรากำหนด

รูปภาพ

รูปภาพ

หลังจากติดตั้ง Joomla แล้ว เราสามารถเข้าใช้งานหน้าเว็บไซต์ได้ทันที ที่ http://localhost/joomla โดยสามารถเรียกใช้งานผ่านโปรแกรมเว็บเบราเซอร์ได้ทุกตัว

รูปภาพ

หลังจากติดตั้ง Joomla แล้ว หากต้องการเปลี่ยนชื่อเว็บไซต์ สามารถทำได้ด้วยวิธีการดังนี้

1.เข้าไปที่หน้า Admin ของ Joomla
2.คลิกที่ Global Configuration

รูปภาพ

3.แก้ไขชื่อเว็บไซต์ตามต้องการที่ช่อง Site Name

รูปภาพ

4.จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Save เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

หากต้องการเปลี่ยนหน้าตาของ Joomla หลังจากติดตั้งแล้ว เราสามารถเลือกหน้าตาแบบอื่นได้ ด้วยวิธีดังนี้

1.เข้าไปที่หน้า Admin ของ Joomla
2.ที่เนูด้านบน เลือก Extensions > Template Manager

รูปภาพ

3.จะปรากฏรายการ Template ที่มีใน Joomla ของเรา
4.ให้ทำเครื่องหมายหน้า Template ที่ต้องการ
5.คลิก ปุ่ม Default เพื่อตั้งให้เป็นค่าปริยาย

รูปภาพ

รูปภาพ

หากต้องการยกเลิกการแสดงชื่อเว็บไซต์ใน Joomla นั้น การแก้ไขจะขึ้นอยู่กับ Template ที่เราเลือกใช้ โดยเราจะต้องเข้าไปแก้ไขที่ Template ที่ใช้อยู่

1.ให้ไปที่หน้า Admin ของ Joomla จากนั้น ที่เมนูด้านบนให้เลือก Extensions > Templates manager

รูปภาพ

2.จากนั้นให้คลิกที่ชื่อ Template ที่ต้องการแก้ไข

รูปภาพ

3.ซึ่งในการแก้ไขนั้น เราจะต้องแก้ไขที่ HTML หรือ CSS ตามแต่ความต้องการ และตามแต่รูปแบบของการเขียน Template นั้น ซึ่งจะต้องศึกษาไปตามแต่ละ Template ที่จะแก้ไข คลิกที่ Edit HTML เพื่อแก้ไขรายละเอียดของ HTML ในกรีที่ธีมนั้นๆ จะต้องแก้ที่ HTML

รูปภาพ

4.จะปรากฏโค้ด HTML ให้แก้ไขตามต้องการ

รูปภาพ

การนำข่าวสารจากเว็บไซต์อื่นมาแสดงในเว็บไซต์ของเรานั้น สามารถทำได้ผ่านมาตรฐาน RSS ที่ Joomla รองรับ โดยใช้ Component News Feeds ซึ่งมีใน Joomla อยู่แล้ว

1.สามารถเข้าใช้ได้ที่เมนู Component > News Feeds ที่หน้า Admin ของ Joomla

รูปภาพ

2.จะเข้าสู่หน้ารายการ Feed ให้คลิกที่ New เพื่อเพิ่ม Feed ใหม่

รูปภาพ

3.กำหนดค่าตามต้องการ

รูปภาพ

4.กำหนดค่าการแสดงผลที่หน้า Module

รูปภาพ

ในกรณีที่เราต้องการถอนส่วนเสริมของ Joomla ออกจากระบบ เราสามารถทำได้ด้วยวิธีการดังนี้

 1. เข้าไปที่หน้า Admin ของ Joomla
 2. จากนั้นไปที่ Extension > Install/Uninstall

รูปภาพ

จากนั้นดูในส่วนของช่องที่ต่อจาก install ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น component, plugin, module, template หรือ language ในส่วนนี้คือการถอนการติดตั้ง Uninstall ของส่วนเสริมเหล่านี้ ซึ่งวิธีการถอนการติดตั้งก็เหมือนกันหมด โดยการเราจะพบกับ module หลายตัวๆที่ได้ทำการติดตั้งไว้แล้ว ถ้าเราอยากเอาส่วนเสริมไหนออกให้เรากาเครื่องหมายหน้าช่อง module นั้นๆ เราสามารถคลิกเลือกหลายๆ module ได้ จากนั้นกด uninstall เพื่อถอดถอน

รูปภาพ

รูปภาพ

โดยปกติแล้ว Joomla จะไม่มีความสามารถในการเขียน Comment หรือแสดงความคิดเห็นในเนื้อหา หากต้องการให้แสดงความคิดเห็นในเนื้อหาได้ จะต้องติดตั้ง Component เพิ่มเติ่ม ซึ่ง Component หนึ่งที่สามารถใช้งานได้คือ Jcomment สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://extensions.joomla.org/extensions/contacts-and-feedback/articles-comments/9985 ส่วนวิธีติดตั้งสามารถดูได้ที่ข้อ xxx

1.หลังจากติดตั้งแล้วให้เข้าไปตั้งค่าที่เมนูดังภาพ

รูปภาพ

2.กำหนดค่าว่าจะให้ Component สามารถทำงานได้ที่ Category ใดได้บ้าง

รูปภาพ

3.กำหนดให้สามารถใช้งาน Jcomment ได้ ใน Article ที่ต้องการ

รูปภาพ

4.กล่อง Comment จะปรากฏใน Article ที่เลือก

รูปภาพ

วิธีการติดตั้งส่วนเสริมความสามารถของ Joomla หรือที่เรียกว่า Component นั้น เราสามารถทำได้ผ่านตัวติดตั้งของ Joomla โดยเราจะต้องมีไฟล์ Component ของ Joomla ก่อน ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://extensions.joomla.org หลังจากได้ Component ที่ต้องการแล้ว เราสามารถติดตั้งได้ด้วยวิธีการดังนี้

1.ไปที่หน้า Admin ของ Joomla
2.ที่เมนูด้านบน คลิก Extensions > Install / Uninstall

รูปภาพ

3.จากนั้นที่ช่อง Upload Package File ให้คลิกปุ่ม Browse และเลือกไฟล์ที่ต้องการ

รูปภาพ

4.จากนั้นคลิกที่ Upload file & install

รูปภาพ

5.รอสักครู่ Joomla จะติดตั้ง Component ให้เราโดยอัตโนมัติ

รูปภาพ

การเรียกข้อมูลของ Joomla จะขั้นกับเมนูที่สร้าง ในกรณีนี้เราสามารถสร้างเมนูใหม่ขึ้นมาเพื่อแสดงผลในรูปแบบที่ต้องการได้ ซึ่งการสร้างเมนูเพื่อแสดงข้อมูลเฉพาะหัวเรื่องนั้นสามารถทำได้ดังนี้

1.ไปที่หน้า Admin ของ Joomla
2.ที่เมนูด้านบน คลิกที่ Menus จากนั้น เลือกเมนูที่ต้องการ

รูปภาพ

3.จะหน้าสู่หน้าจัดการเมนูของ Joomla ให้คลิกที่ปุ่ม New เพื่อสร้างเมนูใหม่

รูปภาพ

4.คลิกเลือก Article เพื่อสร้างเมนูสำหรับบทความ
5.เลือก Section Layout

รูปภาพ

6.จากนั้นป้อนค่าต่างๆ ตามต้องการ

รูปภาพ

7.เมื่อเสร็จแล้ว จะได้เมนูเพื่อเข้าถึงรายการเนื้อหาที่แสดงเฉพาะหัวข้อ ซึ่งสามารถคลิกเลือกเข้าเข้าไปอ่านโดยละเอียดต่อไป

รูปภาพ