ในกรณีนี้เราสามารถใช้โมดูลของ Drupal ที่ชื่อว่า Joomla ได้ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://drupal.org/project/joomla โดยวิธีการนั้น เราจะต้องติดตั้ง Drupal พร้อมกับโมดูลดังกล่าวเสียก่อน จากนั้นที่หน้าของโมดูลนั้น จะมีช่วยให้นำเข้าข้อมูลจาก Joomla ได้

รูปภาพ

การติดตั้งส่วนเสริมต่างๆ ของ Joomla เช่น Component, Module, Plugin หรือ Template เราสามารถติดตั้งได้โดยง่าย ผ่านตัวติดตั้งของ Joomla ได้เลย จึงทำให้สะดวกมาก การติดตั้งส่วนเสริมนั้นจะมีให้เลือกการติดตั้ง 3 แบบด้วยกันคือ ติดตั้งด้วยไฟล์บีบอัดที่อยู่บนเครื่องเรา, ติดตั้งจากไฟล์ที่อยู่ในไดเรกทอรี่ของ Joomla และสุดท้ายคือ ติดตั้งจาก URL แต่วิธีที่เป็นที่นิยมมากที่สุดจะเป็น การติดตั้งด้วยไฟล์บีบอัดบนเครื่องของเรา โดยส่วนใหญ่การติดตั้งโปรแกรมเสริมให้กับ Joomla จะทำตามวิธีนี้ โดยวิธีการติดตั้งสามารถทำได้ดังนี้

  1. ดาวน์โหลดโปรแกรมเสริมมาเก็บไว้บนเครื่องของตนเองก่อน
  2. จากนั้นให้เข้าไปที่หน้า Admin ของ Joomla ดูที่เมนูด้านบนเลือก Extension > Install/Uninstall
  3. เมื่อปรากฏหน้าจอติดตั้ง ให้เรากด Browse… จากนั้นเลือกโปรแกรมเสริมที่เราโหลดมาเพื่อจะติดตั้งลงไปบน Joomla แล้วกด Upload file and install
  4. เพียงเท่านี้การติดตั้งก็เสร็จสมบูรณ์แล้ว

รูปภาพ

รูปภาพ

สำหรับส่วนเสริมที่เราติดตั้งลงไปนั้น จะถูกแยกออกตามหมวดหมู่ของมันเอง component, module, plugin, template เพื่อความเป็นระเบียบ

หลังจากติดตั้ง Joomla แล้ว หากต้องการเปลี่ยนชื่อเว็บไซต์ สามารถทำได้ด้วยวิธีการดังนี้

1.เข้าไปที่หน้า Admin ของ Joomla
2.คลิกที่ Global Configuration

รูปภาพ

3.แก้ไขชื่อเว็บไซต์ตามต้องการที่ช่อง Site Name

รูปภาพ

4.จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Save เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

หากต้องการเปลี่ยนหน้าตาของ Joomla หลังจากติดตั้งแล้ว เราสามารถเลือกหน้าตาแบบอื่นได้ ด้วยวิธีดังนี้

1.เข้าไปที่หน้า Admin ของ Joomla
2.ที่เนูด้านบน เลือก Extensions > Template Manager

รูปภาพ

3.จะปรากฏรายการ Template ที่มีใน Joomla ของเรา
4.ให้ทำเครื่องหมายหน้า Template ที่ต้องการ
5.คลิก ปุ่ม Default เพื่อตั้งให้เป็นค่าปริยาย

รูปภาพ

รูปภาพ

วิธีการติดตั้งส่วนเสริมความสามารถของ Joomla หรือที่เรียกว่า Component นั้น เราสามารถทำได้ผ่านตัวติดตั้งของ Joomla โดยเราจะต้องมีไฟล์ Component ของ Joomla ก่อน ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://extensions.joomla.org หลังจากได้ Component ที่ต้องการแล้ว เราสามารถติดตั้งได้ด้วยวิธีการดังนี้

1.ไปที่หน้า Admin ของ Joomla
2.ที่เมนูด้านบน คลิก Extensions > Install / Uninstall

รูปภาพ

3.จากนั้นที่ช่อง Upload Package File ให้คลิกปุ่ม Browse และเลือกไฟล์ที่ต้องการ

รูปภาพ

4.จากนั้นคลิกที่ Upload file & install

รูปภาพ

5.รอสักครู่ Joomla จะติดตั้ง Component ให้เราโดยอัตโนมัติ

รูปภาพ

การเรียกข้อมูลของ Joomla จะขั้นกับเมนูที่สร้าง ในกรณีนี้เราสามารถสร้างเมนูใหม่ขึ้นมาเพื่อแสดงผลในรูปแบบที่ต้องการได้ ซึ่งการสร้างเมนูเพื่อแสดงข้อมูลเฉพาะหัวเรื่องนั้นสามารถทำได้ดังนี้

1.ไปที่หน้า Admin ของ Joomla
2.ที่เมนูด้านบน คลิกที่ Menus จากนั้น เลือกเมนูที่ต้องการ

รูปภาพ

3.จะหน้าสู่หน้าจัดการเมนูของ Joomla ให้คลิกที่ปุ่ม New เพื่อสร้างเมนูใหม่

รูปภาพ

4.คลิกเลือก Article เพื่อสร้างเมนูสำหรับบทความ
5.เลือก Section Layout

รูปภาพ

6.จากนั้นป้อนค่าต่างๆ ตามต้องการ

รูปภาพ

7.เมื่อเสร็จแล้ว จะได้เมนูเพื่อเข้าถึงรายการเนื้อหาที่แสดงเฉพาะหัวข้อ ซึ่งสามารถคลิกเลือกเข้าเข้าไปอ่านโดยละเอียดต่อไป

รูปภาพ

Joomla นั้น ไม่มีความสามารถในการแสดงปฏิทินในตัว แต่เราสามารถเพิ่มความสามารถในส่วนนี้ได้ ด้วย Component ของ Joomla ซึ่งมีให้เลือกหลายตัวด้วยกัน โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://extensions.joomla.org/extensions/calendars-a-events และสามารถติดตั้งได้ด้วยวิธีติดตั้ง Component ตามปกติ โดยสามารถดูวิธีการติดตั้ง Component ได้ที่ข้อ xxx

สำหรับในหัวข้อนี้ จะขอแนะนำการใช้งาน Component ที่ชื่อ JEvents ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://extensions.joomla.org/extensions/calendars-a-events/events/events-calendars/95

1.หลังจากติดตั้งแล้วจะปรากฏเมนูเรียกใช้ Component ดังภาพ

รูปภาพ

2.จะปรากฏการตั้งค่า Component ดังภาพ ซึ่งสามารถกำหนดค่าได้ตามต้องการ

รูปภาพ

3.เพื่อให้ Component สามารถแสดงผลที่หน้าแรกได้ จำเป็นต้องเปิดใช้ Module ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์เดียวกันข้างต้น และสามารถติดตั้งได้ด้วยวิธีเดียวกับที่ติดตั้ง Component

รูปภาพ

4.เมื่อเปิดใช้ Module แล้ว จะพบปฏิทินแสดงอยู่ในตำแหน่งที่กำหนด

รูปภาพ

หากพบผู้ใช้ที่มีลักษณะเป็น Spamer เราสามารถลบผู้ใช้ได้ โดยวิธีการดังนี้

1.ไปที่หน้า Admin ของ Joomla จากนั้นคลิกที่ปุ่ม User Manager

รูปภาพ

2.จะปรากฏรายชื่อผู้ใช้ขึ้นมา ให้กาเครื่องหมายถูกหน้าชื่อผู้ใช้ที่ต้องการลบ จากนั้นคลิกปุ่ม Delete เพื่อลบผู้ใช้คนดังกล่าว

รูปภาพ

โปรแกรม Joomla มีตัวจัดการภาพในตัวอยู่แล้ว โดยไม่ต้องติดตั้ง Component เพิ่มเติมแต่อย่างใด การแนบภาพในเนื้อหาสามารถทำได้ในขั้นตอนการเขียนเนื้อหา ซึ่งสามารถทำได้ด้วยวิธีการดังนี้

1.ที่หน้า Admin ให้คลิกที่ Add new article เพื่อเขียนเนื้อหา

รูปภาพ

2.จะปรากฏหน้าจอสำหรับเขียนเนื้อหา โดยที่ด้านล่างของกล่องเขียนเนื้อหาจะมีปุ่มที่เขียนว่า Image ให้คลิกที่ปุ่มดังกล่าว

รูปภาพ

3.จะปรากฏกล่องโต้ตอบการจัดการภาพ อัปโหลดภาพ และแนบภาพ

รูปภาพ

4.ให้คลิกภาพที่ต้องการแล้วกด Insert เพื่อแทรกภาพ
5.ภาพจะปรากฏในหน้าจอเขียนเนื้อหา ให้เขียนเนื้อหาได้ตามปกติ โดยให้จัดวางภาพไว้ในตำแหน่งที่ต้องการ

รูปภาพ

วิธีการติดตั้งชุดตกแต่งของ Joomla หรือที่เรียกว่า Template นั้น เราสามารถทำได้ผ่านตัวติดตั้งของ Joomla โดยเราจะต้องมีไฟล์ Template ของ Joomla ก่อน ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์แจก Template ฟรีของ Joomla ซึ่งสามารถค้นหาได้ในอินเทอร์เน็ตหรือจะสั่งซื้อจากเว็บไซต์บางแห่งที่สร้าง Template ขายโดยเฉพาะก็ได้ หลังจากได้ Template ที่ต้องการแล้ว เราสามารถติดตั้งได้ด้วยวิธีการดังนี้

1.ไปที่หน้า Admin ของ Joomla
2.ที่เมนูด้านบน คลิก Extensions > Install / Uninstall

รูปภาพ

3.จากนั้นที่ช่อง Upload Package File ให้คลิกปุ่ม Choose file และเลือกไฟล์ที่ต้องการ
4.จากนั้นคลิกที่ Upload file & install

รูปภาพ

5.รอสักครู่ Joomla จะติดตั้ง Template ให้เราโดยอัตโนมัติ
6.เมื่อติดตั้งแล้ว เราสามารถเปลี่ยนธีมได้ โดยสามารถดูวิธีเปลี่ยนธีมได้ที่ข้อ xxx