JoomlaCorner.com ในฐานะผู้จัดงาน ขอประกาศเลื่อนกำหนดการจัดงาน “Joomla Day Bangkok 2011” จากเดิม วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2554 ไปเป็น วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2555 โดยยังจัดที่สถานที่เดิม คือ โรงแรมเอเชีย เนื่องด้วยภาวะน้ำท่วมที่กำลังวิกฤตอยู่ในขณะนี้ ทำให้หลายท่านไม่สะดวกในการเดินทาง และไม่สามารถเข้าร่วมงานในครั้งนี้ได้ ทีมผู้จัดงานจึงขออนุญาตเลื่อนการจัดงานในครั้งนี้ออกไปก่อน สำหรับทุกท่านที่ได้ชำระเงินแล้ว ท่านสามารถเข้าร่วมงานในวันดังกล่าวได้ทันที และสำหรับท่านที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน ท่านสามารถลงทะเบียนได้จนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 717 1120 หรือ http://www.joomladay.in.th

สมาคมศึกษาและพัฒนาโอเพ่นซอร์ส ร่วมกับ ทีมจูมล่าลายไทย และเว็บไซต์ JoomlaCorner.com ขอเชิญชาวไทยผู้มีใจรักจูมล่าเข้าร่วมงาน JoomlaDay Bangkok 2010 วันรวมพลคนใช้จูมล่าในประเทศไทยครั้งที่ 4 ในวันเสาร์ที่ 13 และอาทิตย์ที่ 14 พฤษจิกายน 2553 เวลา 9.00 น. – 17.00 น. ณ สยามภาวลัย รอยัล แกรนด์ เธียเตอร์ (Siam Pavalai Royal Grand Theatre) ตั้งอยู่ที่ชั้น 5 และ 6 ศูนย์การค้าสยามพารากอน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร JoomlaDay Bangkok 2010 งานสัมมนาที่ท่านจะได้พบกับ นักพัฒนา Joomla ตัวจริงจากเมืองนอก ที่จะมาแนะนำ Joomla! เวอร์ชันล่าสุด, การสร้าง Joomla Template, การพัฒนา Joomla Extension หรือ ระบบเสริมต่างๆ และ Showcase การใช้งาน Joomla หลากหลายรูปแบบ นอกจากนี้ทีมงานจูมล่าลายไทยยังได้จัดหาวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญมากมาย อาทิ ทีมพัฒนา NooKu Framework , FLEXIContent Content Construction Kits , Tienda eCommerce และ Solution สำหรับ Intranet และสำหรับ Enterprise ตลอดจน HTML5 และเทคโนโลยีใหม่ๆ ในอนาคตอีกมากมาย

งาน JoomlaDay Bangkok 2010 จะจัดขึ้น 2 วัน คือ ในวันเสาร์ที่ 13 และอาทิตย์ที่ 14 พฤษจิกายน 2553 เวลา 9.00 น. – 16.30 น. ณ สยามภาวลัย รอยัล แกรนด์ เธียเตอร์ (Siam Pavalai Royal Grand Theatre) ศูนย์การค้าสยามพารากอน สอบถามเพิ่มเติมโทร. 027171120-1 ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ http://www.joomladay.in.th/th/registration.html

ทีมจูมล่าลายไทย และเว็บไซต์ JoomlaCorner.com ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA) และสมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย (TOSF) ขอเชิญชาวไทยผู้มีใจรักจูมล่าเข้าร่วมงาน JoomlaDay Bangkok 2009 วันรวมพลคนใช้จูมล่าในประเทศไทยครั้งที่ 3 ในวันเสาร์ที่ 22 และอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2552 เวลา 8.30 น. – 17.00 น. ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม อาคาร ดร.สุข (อาคาร1) ชั้น 6 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

"JoomlaDay Bangkok 2009" งานสัมมนาที่ท่านจะได้พบกับนัก พัฒนา Joomla ตัวจริงจากเมืองนอก ที่จะมาแนะนำ Joomla! เวอร์ชันล่าสุด, การสร้าง Joomla Template, การพัฒนา Joomla Extension หรือ ระบบเสริมต่างๆ และ Showcase การใช้งาน Joomla หลากหลายรูปแบบ นอกจากนี้ทีมงานจูมล่าลายไทยยังได้จัดหาวิทยากรที่มีความเชืี่ยวชาญมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่กำลังอยู่ใน trend อาทิ Joomla กับการต่อเชื่อมกับระบบ E-Commerce ที่มากความสามารถอย่าง Virtue Mart และการเชื่อมต่อกับ Payment Gateway, Joomla! กับการ Mash up กับ Social Network และ Google Map นอกจากนี้ยังมีเกร็ดความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกียวข้องมากมาย อาทิ Mobile Application , MySQL tuning and optimization และความสามารถของ CMS ระดับ Enterprise อย่าง Alfresco

รายละเีอียดเพิ่มเติม : http://www.joomladay.in.th/detailth.html

ทีมจูมล่าลายไทย และเว็บไซต์ JoomlaCorner.com ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA) และสมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย (TOSF) ขอเชิญชาวไทยผู้มีใจรักจูมล่าเข้าร่วมงาน JoomlaDay Bangkok 2009 วันรวมพลคนใช้จูมล่าในประเทศไทยครั้งที่ 3 ในวันเสาร์ที่ 22 และอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2552 เวลา 8.30 น. – 17.00 น. ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม อาคาร ดร.สุข (อาคาร1) ชั้น 6 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

"JoomlaDay Bangkok 2009" งาน สัมมนาที่ท่านจะได้พบกับนักพัฒนา Joomla ตัวจริงจากเมืองนอก ที่จะมาแนะนำ Joomla! เวอร์ชันล่าสุด, การสร้าง Joomla Template, การพัฒนา Joomla Extension หรือ ระบบเสริมต่างๆ และ Showcase การใช้งาน Joomla หลากหลายรูปแบบ นอกจากนี้ทีมงานจูมล่าลายไทยยังได้จัดหาวิทยากรที่มีความเชืี่ยวชาญมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่กำลังอยู่ใน trend อาทิ Joomla กับการต่อเชื่อมกับระบบ E-Commerce ที่มากความสามารถอย่าง Virtue Mart และการเชื่อมต่อกับ Payment Gateway, Joomla! กับการ Mash up กับ Social Network และ Google Map นอกจากนี้ยังมีเกร็ดความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกียวข้องมากมาย อาทิ Mobile Application , MySQL tuning and optimization และความสามารถของ CMS ระดับ Enterprise อย่าง Alfresco

งาน JoomlaDay Bangkok 2009 จะจัดขึ้น 2 วัน คือ ในวันเสาร์ที่ 22 และอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม  2552 เวลา 8.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม อาคาร ดร.สุข (อาคาร1) ชัน 6 มหาวิทยาลัยศรีปทุม สอบถามเพิ่มเติมโทร. 027171120-1

ที่มา – joomladay.in.th