เนื่องจาก มติ ครม. ที่ให้ใช้เลขไทยในเอกสารราชการ ซึ่งหลายท่านน่าจะพอทราบข่าวแล้ว ทำให้เกิดมีการนำฟอนต์ไปดัดแปลงในชื่อของ Sarabun IT9 ซึ่งในระยะยาวแล้ว การใช้ฟอนต์นี้จะสร้างปัญหา พี่เทพแกก็เลยเกิดแนวคิดที่จะทำผังแป้นพิมพ์สำหรับเลขไทยขึ้น เพื่อเป็นการแก้ปัญหาความไม่สะดวกในการพิมพ์เลขไทยด้วยวิธีที่ถูกต้อง

ตอนนี้แพกเกจดังกล่าวอยู่ระหว่างการพัฒนา และทาง Debianclub ก็ได้เชิญชวญให้ไปร่วมทดสอบกันได้แล้วครับ ท่านที่มีใจอาสาก็ไปช่วยกันทดสอบได้ครับ (ลิงก์ตามที่มา)

ที่มา: Debianclub.org