เราสามารถใช้โปรแกรม Kompozer เปิดไฟล์เพื่อทำงานต่อจากโปรแกรม Dreamweaver ได้ทันที เพราะเว็บไซต์ใช้ไฟล์นามสกุลเดียวกัน คือ HTML ดังนั้นการเปิดไฟล์ของโปรแกรมทั้งคู่จึงไม่ต้องถ่ายโอนไฟล์แต่อย่างใด

รูปภาพ

การอัปโหลดไฟล์ขึ้นเว็บไซต์ เราสามารถใช้โปรแกรม FileZilla เพื่อส่งไฟล์ผ่านโพรโทคอล ftp ที่เซิร์ฟเวอร์แทบทั้งหมดรองรับได้ทันที หรือจะใช้ความสามารถของ Kompozer เองก็ได้เช่นกัน

รูปภาพ

อาจเป็นที่การกำหนด Encoding ของหน้าเว็บ ที่ไม่ถูกต้อง หรืออาจลืมกำหนด ซึ่งในกรณีนี้เราสามารถกำหนดได้ที่เมนู Format > Page title and property

รูปภาพ

จะปรากฏหน้าต่างตั้งค่า ให้คลิกที่ปุ่ม Choose a charset > จะปรากฏกล่องการเลือก Character set ให้คลิกเลือกที่ Thai (TIS-620)

รูปภาพ