ใน Alfresco สามารถที่จะ Import User จาก Ldap เข้ามาใน Alfresco ได้นะครับ โดยการ Config เพียงนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับ เข้าไปที่ D:\Alfresco\tomcat\webapps\alfresco\WEB-INF\classes\alfresco\subsystems\Authentication\ldap-ad นะครับ จากนั้นเข้าไปแก้ไข File “ldap-ad-authentication.properties”

1

ทำการ Set ให้ ldap.authentication.active=true นะครับ


Continue reading