โครงการ Linux from Scratch (LFS) ประกาศออกรุ่น 6.6 โครงการ LFS นี้ มีเอกสารคำแนะนำในการคอมไพล์ Linux กว่า 300 หน้า นอกจาก how-to ย่อยๆ ใน 300 หน้าแล้วยังมีซอร์สโค้ดที่พร้อมให้นำเอาไปสร้างระบบปฏิบัติการของคุณเองได้ โครงการ LFS มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ผู้ที่สนใจ Linux สามารถเข้าใจ Linux ได้มากขึ้น ทำให้รู้ว่า Linux ทำงานอย่างไร การสร้างระบบปฏิบัติการจาก Linux ที่มีความปลอดภัยสูงทำได้อย่างไร ในรุ่น 6.6 ใช้ Linux kernel รุ่น 2.6.32.8 มีคอมไพเลอร์ gcc 4.4.3 และ glibc 2.11.1 ซึ่งนักพัฒนาสามารถอัพเดท GRUB และ udev ได้ด้วย เอกสารคู่มือใน 6.6 ถูกเรียบเรียงใหม่ ซึ่งรวมถึงข้อมูลทางด้านความปลอดภัยและคำอธิบายต่างๆ สำหรับข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างรุ่นเก่าและรุ่นใหม่สามารถอ่านจากบันทึกการพัฒนา

ที่มา – h-online

   โครงการอบรมซอฟต์แวร์ฟรีและโอเพนซอร์ส ขอเชิญ ครู-อาจารย์ ทุกท่าน เข้าร่วมอบรมสร้าง Linux ตามแบบฉบับบ LFS เพื่อผลิตบุคลากรต้นแบบ จำนวน 35 ท่าน ฟรี ระยะเวลาในการจัดการอบรม 3 วัน
 

   ตั้งแต่วันที่ 11 – 13 ธันวาคม 2551 เวลา 9.00 – 17.00 น. ณ อาคาร ว.วิโรจน์ ห้องบรรยาย 501 ชั้น 5 โดยมีหัวข้อการจัดอบรม แบ่งเป็น 3 ส่วนคือ
   – วันที่ 11 ธันวาคม เป็นอบรมการใช้ Command Line พื้นฐาน และการเตรียมความพร้อมสำหรับการสร้างลีนุกส์  
     บรรยาย โดย อาจารย์อิสรวงศ์  คงมีผล
   – ในวันที่ 12 – 13 ธันวาคม เป็นการสร้าง Linux ตามแบบฉบับ LFS และการปรับแต่งระบบเพื่อใช้งานจริง  
     บรรยายโดยอาจารย์ สาทิศ  เพิ่มสว่าง ครู-อาจารย์ท่านใดสนใจเข้าร่วมโครงการ

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่  http://sakdibhornssup.org/cms/

    ขอสงวนสิทธิ์ ให้สำหรับ ครู-อาจารย์เท่านั้น โปรดระบุรายละเอียดของสถานศึกษาของท่านให้ชัดเจน พร้อมระบุตำแหน่ง เพื่อการตรวจสอบ ขอบคุณค่ะ