เหลือเวลาอีกประมาณ 11 วันก่อนวันที่พรบ. คอมพิวเตอร์ประกาศใช้อย่างเป็นทางการในวันที่ 25 สิงหาคม 2551 นี้ ในส่วนของสถานศึกษาหรือองค์กรต่าง ๆ ที่ยังไม่มีมาตราการรองรับและทำให้ถูกต้องกับตามกฎหมาย จะด้วยสาเหตุประการใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในส่วนของ Hardware หรือ Software ก็ตาม ซึ่งในส่วนของ Software นั้นก็พอมีทางออกอยู่บ้างในบทความก่อน ๆ หน้านี้ที่มีการหยิบเอาเครื่องมือเก็บ Log อย่าง ปลาวาฬ ที่เป็นการนำเอาโอเพนซอร์สระหว่าง Ubutulinux + EboxPlatform ได้เครื่องมือเก็บ Log ที่ไม่ต้องลงทุนทางด้าน Software แต่จริง ๆ แล้วมีเครื่องมือที่เป็นโอเพนซอร์สที่ทำงานในลักษณะเดียวกับปลาวาฬหลายต่อหลายอัน วันนี้ผมจะพามาทำความรู้จัก
เครื่องมือเหล่านั้นสัก 1 ตัว
    ก่อนอื่นต้องขอออกตัวก่อนว่าทักษะด้านนี้ผมยังมีน้อยแต่ก็พยายามศึกษาหาข้อมูลเพื่อให้ได้นำมาเขียนให้ชาวไทยโอเพนซอร์สได้อ่านกันก่อนอื่นก็เลย สำหรับพรบ. คอมพิวเตอร์ มีผลบังคับใช้วันที่ 25 สิงหาคม 2551 นี้มีการบัญญัติในส่วนของการเก็บข้อมูลการจราจลของเครือข่ายด้วยหรือที่เราเรียกกันภาษาผู้่ดูแลระบบว่า Logs
    ในวันนี้เราจะมาทำความรู้จักโปรแกรมบริหาร Logs ที่เป็น Opensource  ชื่อว่า Zenoss ซึ่งในหัวข้อของ How to ในส่วนของผมจะนำเอาข้อมูลการติดตั้ง Software Opensource พวกนี้ผมเขียนครับผม

Zenoss Core

    Software Zenoss core ตัวนี้เก็บ log ได้ในระดับหนึ่ง เขียนด้วย php เก็บข้อมูลไปยัง MySQL เช่นเดียวกับebox-platform เนื่องจากมีคู่มือที่ละเอียดพอใช้ได้(ผมก็เลยตกลงปลงใจจะเขียน Howto ตัวนี้หละ) สำหรับเจ้า Zenoss นั้นเป็นระบบเฝ้าดูระบบเครือข่าย (Network Monitoring) เจ้า Zenoss ได้พัฒนามาถึงรุ่น 2.2 นี้สามารถติดตั้งได้บน Linux หลายตระกูล และสามารถทำงานได้ทั้ง CPU แบบ 32 บิต และ 64 บิต สำหรับระบบปฎิบัติการ Linux ที่สามารถติดตั้ง Zenoss 2.2 ได้อย่างแน่นอนได้แ่ก่

 • RHEL/Centos 4
 • RHEL/Centos 5
 • SLES 10
 • Ubuntu Server 6.06
 • Ubuntu Server 8.04
 • openSUSE 10.2
 • openSUSE 10.3 (NOTE: openSUSE 10.3 x64 is not supported due to a mysql bug on that platform)
 • Fedora 6
 • Fedora 7
 • Fedora 8
 • Debian 4.0

New Core ZenPacks

    ซึ่งใน Zenoss 2.2 โปรโตคอลต่าง ๆ ในการเฝ้าดูระบบเครือข่าย (์ำNetwork Monitoring) หลายตัวเข้าอาทิเช่น

 • ZenPacks.zenoss.DigMonitor
 • ZenPacks.zenoss.FtpMonitor
 • ZenPacks.zenoss.HttpMonitor
 • ZenPacks.zenoss.IRCDMonitor
 • ZenPacks.zenoss.JabberMonitor
 • ZenPacks.zenoss.LDAPMonitor
 • ZenPacks.zenoss.NNTPMonitor
 • ZenPacks.zenoss.NtpMonitor
 • ZenPacks.zenoss.RPCMonitor

รูปที่ 1.1 แสดงโครงสร้างของโปรแกรม Zenoss
 

รูปที่ 1.2 แสดงหน้าจอ Login เข้าสู่โปรแกรม Zenoss
   

รูปที่ 1.3 แสดงองค์ประกอบรวมของโปรแกรม Zenoss

รูปที่ 1.4 แสดงการทำงานของของ Zenoss ในการ Monitor Network Topology

    สำหรับท่านผู้ดูแลระบบท่านไดที่อยากทดสอบเจ้า Zenoss ตัวนี้ก่อนที่ผมจะเขียน How to ในการติดตั้งก็สามารถหามาทดสอบติดตั้งได้ครับผม รวมถึงอาจมาร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือความคิดเห็นต่าง ๆ กันได้ครับผม

– ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.zenoss.com/

เนื่องจากปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ตามพรบ. การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 อยู่ในตลาดหลายรุ่น หลายยี่ห้อด้วยกัน ความสามารถ และราคาก็แตกต่างกันไป ทำให้ผู้บริโภคเกิดความไม่แน่ใจว่า ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว มีคุณสมบัติถูกต้องตามพรบ.หรือไม่ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ จึงได้จัดทำร่างมาตรฐานระบบเก็บรักษาข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ขึ้นเพื่อแก้ ปัญหาดังกล่าว

ทั้งนี้ได้จัดทำร่างมาตรฐานฯ มาพอสมควรแล้ว จึงควรให้ประชาชนทั่วไป ได้ร่วมพิจารณาและให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมเพื่อให้คณะทำงานฯ ได้นำไปปรับปรุงให้เหมาะสมต่อไป จึงได้จัดงานประชาพิจารณ์ครั้งนี้ขึ้น โดยผู้จะเข้าร่วมงาน ควรดาวน์โหลดเอกสารฉบับร่างไปพิจารณาก่อน จะได้แสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ เป็นประโยชน์ต่อคณะทำงานฯ ต่อไป

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมที่ opentle