หากคุณใช้งาน Docker อยู่จะทราบว่าเราสามารถใช้ Docker CLI ในการควบคุมเครื่อง Docker Host ที่อยู่อีกเครื่องหนึ่งได้ ผ่านการกำหนดผ่าน ENV ชื่อ DOCKER_HOST ถ้าต้องการใช้เครื่องไหน ก็ต้องเปลี่ยนทุกครั้ง ถ้าคุณใช้ Docker Machine แล้วมีเครื่องอยู่หลายตัว Deploy อยู่บน Cloud Provider หลายค่าย แล้วจำ IP Address และ Port ไม่ได้ก็ยิ่งสร้างความลำบากให้กับชีวิตมากขึ้น

วิธีการง่ายๆ ในการเปลี่ยนเครื่องที่อยากจะใช้งานให้ได้อย่างรวดเร็วมี 2 ทางเลือก

  • ใช้ Swarm
  • ใช้ ENV ของ Docker Machine

Docker Machine มี option ชื่อ env เราสามารถใช้ความสามารถนี้กำหนด ENV ให้กับ Docker CLI ได้ ตอนนี้เรามีเครื่องอยู่ 5 เครื่อง


Continue reading

Docker ประกาศเครื่องมือมาใหม่เพื่อรองรับการทำ Service Automation ให้ง่ายมากขึ้น ผ่านเครื่องมือชื่อ Machine ซึ่งสามารถช่วยให้คุณสร้างและจัดการ docker host บน

  • Virtual Machine Desktop เช่น Virtual Box, VMware Fusion
  • HyperVisor เช่น HyperV, VMware vSphere
  • Cloud Provrider เช่น Amazon Web Service, VMware vCloud Air, Google Compute Engine, Rackspace
  • Private Cloud เช่น OpenStack

ได้สะดวกมากขึ้น สามารถสั่ง run หรือ build Docker image ไปยังเครื่องที่เลือกใช้งานได้สะดวกมากขึ้น โดยไม่ต้องคำนึงถึงการเตรียม Docker Host หรือตั้งค่า tcp port ใดๆ สำหรับ Machine ยังอยู่ในช่วงของการพัฒนา การใช้งาน Machine จำเป็นต้องใช้ Docker + identity authentication และ Machine


Continue reading