Moodle มีโมดูลที่ใช้สร้างหนังสือเพื่อใช้อ่านประกอบหรือเป็นเนื้อหาที่ต้องการให้ผู้เรียนศึกษาเพิ่ม ซึ่งคือโมดูลที่ชื่อว่า Book http://moodle.org/mod/data/view.php?d=13&rid=319 วิธีการติดตั้งและสร้างหนังสือให้ทำดังต่อไปนี้

  1. ติดตั้งแฟ้มโมดูล book ไว้ภายใต้แฟ้ม mod บนเซิร์ฟเวอร์ Moodle
  2. เพิ่มแหล่งข้อมูล “หนังสือ” หรือ “book” ในเนื้อหาหลักสูตร
  3. ตั้งชื่อหนังสือ จากนั้นให้เพิ่มบทและเนื้อหาให้กับหนังสือ โดยทางซ้ายมือจะแสดงสารบาญของหนังสือและทางขวาคือชื่อบทและเนื้อหา

ตัวอย่างหนังสือที่ได้จากการใช้โมดูล book

รูปภาพ

ปัญหา block Google search เมื่อค้นหาแล้วภาษาไทยกลายเป็นภาษาต่างดาว หรือไม่รู้ว่าว่าจะ Google search ลงใน block ได้อย่างไร สามารถแก้ไขได้โดยใช้โค้ดนี้ซึ่งเป็นการสร้างตารางที่บรรจุอินพุตสำหรับค้นหาจาก Google โดยใช้การเข้ารหัสภาษาไทยแบบ UTF-8 ทำให้ภาษาไทยไม่แสดงผลเพี้ยนไป

รูปภาพ

โค้ด

<center><form target="blank" method="get" action="http://www.google.com/custom">
<input type="hidden" value="UTF-8" name="ie" /> <input type="hidden" value="tis-620" name="oe" />
<table bgcolor="#fff0e1" align="center" width="100"><tbody><tr bgcolor="#ffffff">
<td height="39"><a href="http://www.google.com/search"><center>
<img border="0" complete="true" src="http://www.google.com/logos/Logo
40wht.gif" alt="Google" />
</center></a><table cellspacing="0" border="0" bgcolor="#fff0e1"><tbody>
<tr valign="top"><td><input maxlength="255" size="20" name="q" />
<center><input type="submit" value="ค้นหา" class="textbox" name="sa" /> </center>
</td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></form></center>

  1. ให้สร้าง block แบบ HTML ขึ้นมาแล้วเลือกแก้ไข block
  2. ในแถบเครื่องมือแก้ไขข้อความ ให้เลือกปุ่ม < > เพื่อให้สามารถใส่โค้ด HTML ได้โดยตรง
  3. คัดลอกโค้ดข้างต้น และจากนั้นให้บันทึกการเปลี่ยนแปลง

แก้ไขปัญหาโดย คัดลอก Font ภาษาไทย จาก C:WINDOWSFonts ประเภทที่เป็นภาษาไทย เช่น Angsana New (True Type) เช่น ANGSAB.TTF (หรืออาจเป็นฟอนต์ภาษาไทยอื่น ๆ ) ไปเก็บไว้ที่ langth_utf8fonts ของ Moodle โดยเปลี่ยนชื่อไฟล์เป็น default.ttf

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

ผู้ดูแลเว็บไซต์อาจต้องติดต่อผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์เพราะต้องอาศัยการแก้ไขไฟล์ที่ชื่อ php.ini โดยไม่สามารถปรับได้จากหน้าควบคุมของผู้ดูแลเว็บไซต์ Moodle ได้ ในไฟล์ php.ini ให้แก้ไขบรรทัดดังต่อไปนี้

uploadmaxfilesize = …(ตามที่ต้องการ)…M
postmaxsize =…(ตามที่ต้องการ)…M
memory_limit =…(ตามที่ต้องการ)…M

เช่น ต้องการให้ระบบอัพโหลดได้ 10M

uploadmaxfilesize = 10M
postmaxsize = 10M
memory_limit = 10M

หมายเหตุ: การอัพโหลดไฟล์ที่มีขนาดใหญ่มาก จะทำให้ฐานข้อมูลมีขนาดใหญ่และเซิร์ฟเวอร์อาจตัดเพราะการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลนานเกินไป

การแทรกวิดีโอใน Moodle ทำได้โดย กดที่โหมดเนื้อหาแบบ html จากนั้นใส่โค๊ดเหล่านี้ลงไป

<embed src="โฟลเดอร์/แฟ้มวิดีโอ" loop="true" autoplay="false" width="145" height="60"></embed>

ทั้งนี้แฟ้มวิดีโอที่รองรับ ขึ้นอยู่กับความสามารถของ Browser ผู้ชม ดังนั้นควรเลือกรูปแบบที่สามารถเล่นได้โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเสริม เช่น AVI

การเพิ่มภาษาให้เว็บไซต์ Moodle ทำได้โดยผู้ดูแลระบบทำการเพิ่มโดยไปที่

Site Administration > Language > Language packs

รูปภาพ

ให้เลือกภาษาที่ต้องการติดตั้งเพิ่มจากรายการทางด้านขวาและเลือก Installed selected language pack หากต้องการถอดถอนภาษาให้เลือกภาษาที่ต้องการถอดถอนทางซ้ายแล้วเลือก Uninstall selected language packs และถ้าต้องการปรับปรุงการแปลภาษาให้เลือก Update all installed language packs

รูปภาพ

การเปิดใช้ cookies จำเป็นต่อการเข้ามาใช้งานในระบบ Moodle มากเพราะเกี่ยวกับการเข้าระบบของผู้ใช้ ดังนั้นหากมีปัญหาแจ้งเตือนในลักษณะรูป

รูปภาพ

ให้ตรวจดูว่าตั้งค่า Privacy ใน เมนู tools > Internet options… แท็บ privacy ให้มีค่า security สูงเกินไปหรือเปล่า จึง block cookie
อีกวิธีลองลบ cookie ปัจจุบันทิ้งให้หมดโดยไปที่เมนูของ IE ไปยัง tool > internet option แล้วเลือก delete cookie

ค่าปริยายของการตั้งรหัสผ่านใน Moodle อาจสร้างความยุ่งยากในการจดจำสำหรับเด็กนักเรียน เช่น บังคับให้ต้องมีตัวอักษรพิมพ์เล็ก/ใหญ่ ตัวเลขและสัญลักษณ์ภายในรหัสผ่าน แต่ก็สามารถเปลี่ยนให้การตั้งรหัสผ่านเข้มงวดน้อยลงหรือเป็นตามที่ต้องการได้ โดยผู้ดูแลระบบ Moodle ต้องเข้าไปเปลี่ยนที่

Security > Site Policies > Password Policy

รูปภาพ

ให้นำเครื่องหมายถูกออก หรือจะเปลี่ยนค่าในหมวด Password Policy ให้เป็นไปตามที่ต้องการได้เช่นกัน

รูปภาพ

Microsoft ได้พัฒนา addon ที่ทำให้เปิดและแก้ไขเอกสาร Microsoft Office (2003,2007) พร้อมทั้งบันทึกเก็บไว้บนเว็บไซต์ Moodle
โดยเปิดให้ดาวน์โหลด add on ได้ฟรีที่
http://www.educationlabs.com/projects/officeaddinformoodle/Pages/default.aspx

รูปภาพ

หากผู้ดูแลลบ site administration ออกไปโดยไม่ตั้งใจ สามารถเรียกเมนูดังกล่าวกลับมาได้ด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้

1.เข้าสู่ระบบ ด้วย user & password ของ admin
2.คลิกที่ปุ่ม “เริ่มการแก้ไขหน้านี้”

รูปภาพ

3.คลิกเลือกรายการบล็อคแล้วเลือกเพิ่ม

รูปภาพ

4.เลือกจัดการระบบจากรายการ ซึ่งเป็นการเรียก Site Administration ขึ้นมาใหม่

รูปภาพ

Site Administration ก็จะกลับมาเหมือนเดิม

รูปภาพ