Osdev ร่วมกับเนคเทค และ ม.บูรพา จัดกิจกรรมเขียนโปรแกรมมาราธอน หรือ Codefest 2011 โดยรวบรวมปัญหาจากผู้ใช้งานมาเป็นโจทย์ให้โปรแกรมเมอร์ร่วมกันพัฒนาส่วนขยาย ฟีเจอร์เพิ่มเติม เพื่อให้มั่นใจได้ว่า OpenOffice จะมีฟีเจอร์ที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานในประเทศไทย กิจกรรมนี้จัดขึ้นที่ชั้น 5 อาคารสิรินธร ม.บูรพา เมื่อวันที่ 25 – 26 มีนาคมที่ผ่านมา ภายในงานมีโปรแกรมเมอร์ที่มีความสนใจในการพัฒนา OpenOffice และต้องการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เข้าร่วมงานกว่ายี่สิบชีวิต มาช่วยกันพัฒนาฟีเจอร์เพิ่มเติมให้กับ OpenOffice เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้งาน OpenOffice ในประเทศไทย ตามโจทย์ที่ทาง Osdev รวบรวมมาให้ เช่นการเปลี่ยนตัวเลขในเอกสารให้เป็นเลขไทยทั้งใน Writer และ Calc การพัฒนาฟังก์ชั่น datedif และ การจัดรูปแบบหน้ากระดาษที่ใกล้เคียงกับ Microsoft Office มากขึ้น

หลังจากรองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และคณะวิทยาการสารสนเทศ ม.บูรพาได้กล่าวต้อนรับและเปิดงาน ผู้ร่วมงานก็เริ่มแบ่งกลุ่มและช่วยกันเขียนโปรแกรมทันทีตามโจทย์ ภายในระยะเวลาจำกัดคือยี่สิบสี่ชั่วโมงต่อเนื่องในการทำงาน โดยมีทาง Osdev เป็นที่ปรึกษาในทางเทคนิค และมี ม.บูรพา อำนวยความสะดวกให้ทั้งในเรื่องของสถานที่ คอมพิวเตอร์ และ ที่พัก รวมไปถึงอาหารและของทานเล่นที่มีให้ทานกันได้ตลอดเวลา เป็นการเขียนโปรแกรมข้ามวันข้ามคืนกันแบบไม่ต้องลุกไปที่ไหนกันเลย จากกิจกรรม Codefest ที่เนคเทคจัดขึ้นในครั้งนี้ทำให้ได้ส่วนขยายฟีเจอร์สำหรับ OpenOffice เกือบสิบตัว ถึงจะได้ไม่ครบทุกโจทย์ที่กำหนด แต่สิ่งที่มีค่ายิ่งกว่านั้นคือบุคลากรโปรแกรมเมอร์ที่สามารถช่วยกันพัฒนา OpenOffice ได้ต่อไปในอนาคต

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค/สวทช.) โดย หน่วยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส และกลุ่มผู้ค้าคอมพิวเตอร์ในโครงการ ECOLONUX จัดแถลงข่าว “ก้าวที่ผ่านมาและก้าวต่อไปของ ECOLONUX” โดยการนำเสนอประเด็นผล สำเร็จของโครงการฯในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา และพิธีลงนามความร่วมมือส่งเสริมการใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส ของกลุ่มผู้ประกอบการศูนย์การค้า ไอทีมอลล์ ฟอร์จูน ในวันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2553 ที่ผ่านมา ณ ลานชั่น 3 ศูนย์ คอมพิวเตอร์ไอทีมอล์ล ฟอร์จูน ซึ่งมีสื่อมวลชนให้ความสนใจหลายค่าย นอกจากนี้ ยังมีการออกบูธของกลุ่มผู้ค้าคอมพิวเตอร์ในโครงการ ECOLONUX อีกด้วย

ECOLONUX เป็นโครงการส่งเสริมการใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส ที่ร่วมมือกันระหว่างศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค/สวทช.) และผู้ประกอบการ 5 บริษัท ได้แก่ บมจ. เอสวีโอเอ, ดีคอมพิวเตอร์, โพเวลอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ ไอบีเบเคอรี และ บมจ.ซินเน็ค (ประเทศไทย) เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการให้มีความสามารถในการติดตั้งซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส รวมถึงการถ่ายทอดความรู้ในการแก้ปัญหาต่างๆ นำไปสู่การเพิ่มปริมาณผู้ใช้งานซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สในปริมาณมาก จากผลการดำเนินโครงการที่ผ่านมา เนคเทค ได้รับยอดการผลิตและจำหน่ายคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งซอฟต์ฟแวร์โอเพนซอร์ส ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2552-พฤษภาคม 2553 ,รายละเอียดดังนี้

  1. ยอดการติดตั้ง ECOLONUX จำนวน 68,518 เครื่อง
    ช่วยทดแทนการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ คิดเป็นมูลค่า 1,233,424,000 บาท
  2. ยอดการติดตั้งโอเพนซอร์สฟอร์วินโดวส์ จำนวน 32,412 เครื่อง
    ช่วยทดแทนการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ คิดเป็นมูลค่า 486,180,000 บาท

ยอดรวมการติดตั้งซอฟต์แวร์อเพนซอร์ส จำนวน 100,930  เครื่อง ช่วยทดแทนการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,719,504,000 บาท

เนคเทค ได้ลงนามความร่วมมือส่งเสริมการใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สกับกลุ่มบริษัทในศูนย์การค้าฟอร์จูนอีก 5 บริษัท เข้าร่วมโครงการ ECOLONUX ได้แก่ เจท คอมพิวเตอร์พลัส, ออสการ์ โฟร์สตาร์, โปรคอนเนอร์, ไดมอนด์ พีเพิล และ โน้ตบุ๊ค โซลูชั่น รวมปัจจุบันมีบริษัทเข้าร่วมโครงการ 10 บริษัท เพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สของผู้ใช้งาน และสร้างความมั่นคงสู่ผู้ประกอบการในระยะยาวต่อไป

ที่มา – opensource2day

ช่วงงานสัมมนาของสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (ซิป้า) ที่งานคอมมาร์ตที่ผ่านมามีการจุดประเด็นใหญ่เกี่ยวกับโอเพนซอร์สหลายอย่าง คิดว่าเพราะการจัดตารางให้ดูน่าสนใจซึ่งบริษัทต่างชาติอย่าง Microsoft ก็มาเปิดตัว Microsoft Office 2010 ทางบริษัท OSDev ก็มาเสนอทางแก้ปัญหาในการเลือกใช้ Office Suite หากไม่ต้องการละเมิดลิขสิทธิ์หันมาใช้โอเพนซอร์สเพราะคุณสมบัติเพียงพอกับความต้องการพื้นฐานอยู่แล้ว ต่อด้วย BSA มาพูดเรื่องการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย ซึ่ง BSA ชี้จุดประเด็นเรื่องนโยบายที่เป็นกลางของรัฐต่ออุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ การช่วยให้ภาคอุตสหกรรมซอฟต์แวร์เติมโตอย่างยั่งยืน ไม่ใช่มุ่งส่งเสริมการใช้โอเพนซอร์ส การส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาจะนำสู่ความสำเร็จในการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ได้อย่างแท้จริง ซึ่งเป็นการจุดประเด็นเล็กๆ ที่สามารถทำให้ NECTEC และ NSTDA ที่กำลังสัมนาเรื่อง New Trends in Library and Information Management อยู่สะเทือน เพราะเทคโนโลยีในการพัฒนาที่วางรากฐานการมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านการพัฒนาองค์ความรู้ของประเทศ ใช้เทคโนโลยีโอเพนซอร์สและซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สเป็นหลัก ทำให้เกิดการโต้ข่าวกันผ่านทางหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจในวันเดียวกัน ว่า

รัฐยังให้โอกาสโอเพ่นซอร์สน้อยไป ทั้งที่ช่วยเพิ่มทางเลือกผู้เริ่มธุรกิจ และเปิดทางพัฒนาซอฟต์แวร์ใหม่ๆ จากซอร์สโค้ดที่เปิดกว้าง ตอบโจทย์เชิงเศรษฐกิจได้ดีกว่า นายวิรัช ศรเลิศล้ำวณิช ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) กล่าวว่า ความเห็นของบีเอสเอ เป็นความเห็นของฝ่าย ธุรกิจ อาจมองประโยชน์จากธุรกิจมากกว่า ทั้งๆ ที่ทำหน้าที่เป็นองค์กรกลาง ไม่ได้ขายสินค้า แต่เรื่องโอเพ่นซอร์สหากมองมุมสังคม เป็นการเพิ่มทางเลือกแก่สังคม และซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สก็เป็นช่องทางการ สร้างนักพัฒนาขึ้นมา ต่างจากซอฟต์แวร์ผู้ขาดที่มีเจ้าของลิขสิทธิ์ (proprietary) ซึ่งไม่เปิดเผยซอร์สโค้ด

ซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สเป็นทางเลือก หรือความเหมาะสมต่อกรณีที่มีธุรกิจมากพอ ไม่ต้องลำบากใจนักก็ซื้อซอฟต์แวร์ใช้ แต่จะซื้ออะไรเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ผู้ที่เริ่มต้นธุรกิจ หรือทุนน้อย ก็มีซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สเป็นทางเลือกที่ ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ไม่สามารถให้ได้ อย่างมากที่สุดจะเปิดทดลองให้ 2-3 เดือนเท่านั้น

ขณะเดียวกัน ในแง่การพัฒนา ก็เห็นว่า ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ไม่ก่อให้เกิดการพัฒนา หรือนำมาลงทุนพัฒนาให้ดีขึ้นได้ แต่ซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สมีซอร์สโค้ดให้ดู ให้ศึกษา จึงเป็นการเพิ่มโอกาสให้นักพัฒนาที่เข้าสู่วงการทีหลัง ซึ่งเชื่อว่าน่าจะตอบโจทย์สังคมเชิงเศรษฐกิจได้ดีกว่า

อ่านฉบับเต็มได้ที่ – กรุงเทพธุรกิจ

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ องค์การมหาชน (ซิป้า) และ บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด เตรียมจัดงาน มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 9 หรือ Thailand ICT Contest Festival 2010 ในวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ ศกนี้ ที่ห้องไอส์แลนด์ฮอลล์ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ กรุงเทพมหานคร โดยในปีนี้กำหนดรูปแบบการจัดงาน ในแนวคิด ศิลปะพื้นถนน (Street Arts) เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชน ที่ส่งโครงงานเข้าประกวดได้ปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์อย่างอิสระ

ในมหกรรมครั้งนี้จะมีกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจ อาทิ ชมการเสนอผลงาน 150 ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ยอดเยี่ยมในสาขาต่างๆ อาทิ โปรแกรมเกม โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ (CAI) โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการ โปรแกรมเพื่อประยุกต์ใช้งาน Web Contest, RFID และ Mobile Application ในการแข่งขันโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 (The Twelfth National Software Contest: NSC 2010)

ชมการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 12 (The Twelfth Young Scientist Competition: YSC 2010) สรรหาสุดยอดตัวแทนประเทศไทยชิงชัยในงาน Intel International Science and Engineering Fair (Intel ISEF) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ร่วมให้กำลังใจนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตัวแทนค่ายนัก อิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์จากทั่วประเทศในการแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 9 (The Ninth Youth s Electronics Circuit Contest: YECC 2010) เพื่อชิงชัยในการประดิษฐ์และสร้างสรรค์วงจรไฟฟ้าเพื่อการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm) เพื่อค้นหาสุดยอดนักประดิษฐ์รุ่นเยาว์

ชมการแข่งขันระบบปฏิบัติการลินุกซ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 (The Tenth National Linux Competition: NLC 2010) ระดับนักเรียนและประชาชนทั่วไปในการใช้งานคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเพื่อใช้ โปรแกรมต่างๆ ในลินุกซ์ทะเลและการใช้งานคอมพิวเตอร์สำหรับควบคุมและให้บริการเครือข่ายโดย ใช้ระบบปฏิบัติการลินุกซ์ทะเล ระบบปฏิบัติการตามแนวทาง Open Source ที่ช่วยให้ท่านประหยัดค่าใช้จ่ายและใช้ซอฟต์แวร์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย

พร้อมกันนี้ ในการจัดงาน ทั้ง 3 วันยังมีกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจมากมาย เช่น กิจกรรมบนเวที มีการพูดคุยกับแขกรับเชิญ ในหัวข้อ เด็กไทยยุคใหม่ รู้รอบด้าน ทันเทคโนโลยี และมีการพูดคุยกับแขกรับเชิญพิเศษ ผู้ชนะในปีที่ผ่านมา หัวข้อ เคล็ดลับพิชิตเทคโนโลยี เป็นต้น โดยผู้สนสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ โทร. 02-564-6900 ต่อ 2345, 2388-9 หรือทางเว็บไซต์ www.nectec.or.th/fic

กลับมาแล้วกับกิจกรรมมันส์ๆของคนเขียนโปรแกรม กับกิจกรรม เขียนโปรแกรมมาราธอน หรือที่รู้จักกันดีในชื่ Codefest ครั้งนี้ก็จัดขึ้นเป็น ครั้งที่ 6 แล้ว โดยจัดขึ้นที่ ห้องบุษกร อาคารเนคเทค (ตั้งอยู่ใน สวทช , ติดธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต) วันที่ 19-20 กันยายน 2552 นี้ ในครั้งนี้มาพร้อมกับโจทย์ 4 หัวข้อ ที่เกี่ยวข้องกับลินุกซ์เป็นหลัก ดังนี้ 1. Network camera 2. Online Data monitoring 3. Linux Server (SIS) Hardening 4. Central Log Server

ท่านใดสนใจรีบสมัครกันด่วยเลยครับ
รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.opentle.org/th/node/10266

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ภายในงาน Thailand ICT Contest Festival 2009 ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน NECTEC ได้ร่วมลงนามร่วม 5 บริษัทจำหน่ายคอมพิวเตอร์ในประเทศไทย เปิดโลโก้สินค้าของตนเองบนซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส มุ่งเป้าผลักดันการใช้งาน โอเพนซอร์ส เพื่อลดการละเมิดลิขสิทธิ์ ลดการเสียค่าลิขสิทธิ์ และส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สเพื่อพัฒนาธุรกิจซอฟต์แวร์ ที่เข้มแข็ง ผ่านความร่วมกับผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อเพิ่มศักยภาพความเข็มแข็งในการพัฒนา เทคโนโลยีด้านซอฟต์แวร์ มุ่งหวังที่จะทำให้การวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีถ่ายทอดสู่กลุ่ม ธุรกิจ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดย NECTEC / สวทช. ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงการส่งเสริมการใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส กับ SVOA , POWEL Computer , SYNNEX , D COM , IT Bakery โดยเอกชนทั้ง 5 บริษัทจะนำซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สไปใช้สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของตนเองโดยการ ติดตั้งและการจำหน่ายพร้อมกับคอมพิวเตอร์ที่มีสัญลักษณ์โลโก้สินค้าเป็น เอกลักษณ์ของตนเอง ช่วยสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์รวมทั้งยังเป็นการแสดงถึงภาพลักษณ์ของ ผู้ประกอบธุรกิจ และเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้การพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อส่งเสริมธุรกิจสู่การ ใช้งานในประเทศ เพิ่มศักยภาพความเป็นไปได้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อการผลิตและจำหน่ายภายใน และส่งออกต่างประเทศ ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สดังกล่าวมีลักษณะพิเศษที่อนุญาตให้มีการพัฒนาต่อยอดและ นำไปเผยแพร่ใช้งานอย่างเสรี จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบการนำมาใช้สนับสนุนการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะในยุคที่มีการแข่งขันสูง ในช่วงที่ต้องเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจเช่นนี้

สำหรับหน้าตาของแต่ละ OS ที่ทาง 5 บริษัทคอมพิวเตอร์ได้นำเสนอนั้นเท่าที่ทราบใช้ Ubuntu 8.10 เป็น core หลักในการพัฒนาครับ และได้ผลิตแผ่นซอฟแวร์แบบ recovery ในของแต่ละยี่ห้อกันเองด้วย และมีบริการหลังการขายด้วยครับ การออกแบบ Interface นั้นพยายามให้เลือกในส่วนซอฟต์แวร์ทดแทน และออกแบบหน้าตาให้คล้ายๆกับ windows มากที่สุดเพื่อให้ผู้ใช้ปรับตัวเข้ากับ software opensource ได้โดยง่าย แต่ยังไม่มีบางอย่างเช่นบริการคู่มือการใช้ระบบปฏิบัติการแบบ linux ของเครื่อง และการจัดอบรม แต่อย่างใด แต่ในอนาคตทางบริษัทในบางบริษัทอย่าง SVOA กำลังคิดจะแถมคู่มือการใช้ ubuntu ติดมากับเครื่องด้วย
 

ข่าวจาก – Ubuntu Club

   โครงการพัฒนาและส่งเสริมซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส กำหนดให้มีการจัด "ค่ายลินุกซ์ (Linux Camp) และการแข่งขันระบบปฏิบัติการลินุกซ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9" ขึ้น ถือเป็นรอบการแข่งขันรอบที่สอง ระหว่างวันที่ 17-20 ธันวาคม 2551ตั้งแต่เวลา 08.30-18.30 น. ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

   โดยนำผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านการคัดเลือกจากรอบแรก (รอบสอบภาคทฤษฎี) จากทั่วประเทศเข้าร่วม ซึ่งผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกในประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 ระดับนักเรียนจำนวน 80 คน และประเภทที่ 3 ระดับประชาชนทั่วไปจำนวน 40 คน โดยมีการจัดอบรมให้ความรู้พื้นฐานและเทคนิคสำคัญต่างๆของ Software Linux ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประยุกต์ใช้งานพร้อมทำกิจกรรมต่างๆ และทำการจัดสอบแข่งขันและสอบวัดระดับความรู้ทางวิชาชีพด้านระบบปฏิบัติการลิ นุกซ์ โดยจะประกาศผลการแข่งขันในวันที่ 26 ธันวาคม 2551 และจะทำการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศกันประมาณวันที่ 5-8 กุมภาพันธ์ 2552 ท่านใดที่สนใจ
   

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://nlc.opentle.org/

สอบถามข้อมูลได้ที โครงการพัฒนาและส่งเสริมซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
โทร. 0 2564 6900 ต่อ 2265

 

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ร่วมกับ The Association forOverseas Technical Scholarship (AOTS) ให้ทุนอบรมฟรี! จำนวนทุน 25 ทุน ระยะเวลาอบรม 11 วัน ระหว่างวันที่ 19-30 มกราคม 2552 (9.00-16.00 น.) ณ ศูนย์ฝึกอบรมเนคเทค ชั้น 21 อาคารมหานครยิปซั่ม ถ.ศรีอยุธยา ใช้ภาษาอังกฤษในการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร เปิดรับสมัคร ภายในเดือนพฤศจิกายน 2551เท่านั้น ผู้สนใจสามารถตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์รับทุน หรือ Download รายละเอียดและใบสมัครได้ที่ http://ite.nectec.or.th

กิจกรรม "การแข่งขันระบบปฏิบัติการลินุกซ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9" (The Ninth National Linux Competition: NLC9) ซึ่งจัดขึ้นโดย NECTEC เปิดตัวกิจกรรมครั้งที่9 แล้ว โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่ วันนี้ไปจนถึง 22 สิงหาคม นี้ครับ มีทั้งรอบนักเรียน และบุคคลทั่วไปครับ ท่าที่สนใจสามารถสมัครได้ทันทีครับ กำหนดการ

เริ่มรับสมัคร
  วันนี้ – วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2551
    (รับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ของโครงการฯ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ   วันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2551
สอบคัดเลือกรอบแรก   วันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2551
    (รอบสอบภาคทฤษฎีพร้อมกันทั่วประเทศ)
ประกาศผลสอบรอบแรก   วันจันทร์ที่ 15 กันยายน 2551
    (ประกาศทางเว็บไซต์ของโครงการฯ เท่านั้น)
ยืนยันการเข้าร่วมรอบที่สอง   วันจันทร์ที่ 15 กันยายน – วันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2551
    (ช่วงเวลาสำหรับการแจ้งยืนยันเข้าร่วมในรอบคัดเลือกรอบที่สอง)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรม (รอบที่สอง)
  วันอังคารที่ 30 กันยายน 2551
    (ประกาศทางเว็บไซต์ของโครงการฯ เท่านั้น)
สอบคัดเลือกรอบที่สอง   วันพุธที่ 22 ตุลาคม – วันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2551 (อบรม)
    ใันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2551 (สอบ NLCP)
ประกาศผลสอบรอบที่สอง   วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2551
ยืนยันการเข้าร่วมรอบชิงชนะเลิศ   วันจันทร์ที่ 5 มกราคม – วันอังคารที่ 20 มกราคม 2552
    (ช่วงเวลาสำหรับการแจ้งยืนยันเข้าร่วมในรอบชิงชนะเลิศ)
รอบชิงชนะเลิศ**   วันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ 2552

รบกวนอ่านรูปแบบการแข่งขัน รายละเอียด และกติกาอื่นๆ ทีจำเป็นให้เข้าใจก่อนสมัครนะครับ ที่มา: opentle.org รายละเอียดเพิ่มเติม: nlc.opentle.org