ในการพัฒนา web site หรือไม่ก็ web application บน ide ต่างๆ กระบวนการ run project ถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากเพื่อที่จะดูผลของการเขียนโปรแกรมนั้นๆ ซึ่งถ้า run ได้โดยไม่ error ก็ถือเป็นข่าวดีมากของการทำงานนั้นๆ ในบทความนี้จะอธิบายถึงเครื่องมือใหม่ ที่มีใน NetBeans version ล่าสุด สำหรับการ run project ที่เป็น html5 project บน Chrome

ซึ่ง project ที่จะทำการ run แบบนี้ได้ต้องสร้างแบบ HTML5 Application ตั้งแต่แรกครับ ดังรูป

null


Continue reading