OpenStack สามารถจัดการเครือข่ายในแต่ละ instance ได้ เราสามารถแบ่ง subnet เพื่อแยก network ของแต่ละ instance ออกจากกันได้ ทำให้ instance มีเครือข่ายของตัวเองได้ การจัดการ Network จะแบ่งเป็น 3 ส่วนดังนี้

 • สร้าง Internal Network
 • สร้าง Router
 • เชื่อมโยง Network ระหว่าง Internal และ External ผ่าน Router


Continue reading

ค้างเรื่อง IPv6 ไว้เมื่อครั้งที่แล้ว ว่าจะเขียน How-to เกี่ยวกับ IPv6 ที่เราจะต้องเรียนรู้กันใหม่อีกนิดหน่อย เริ่มต้นจากการตั้งค่า Network กันก่อน วิธีการเพิ่ม IPv6 ลงใน /etc/network/interfaces ก็ง่ายมาก เหมือนเราเพิ่มลงใน IPv4 นั่นแหละครับ ถ้ามี IPv4 ตั้งค่าอยู่ แค่เอาไปต่อท้ายเท่านั้นก็เรียบร้อยแล้ว เล่น

#IPV6 configuration
iface eth0 inet6 static
pre-up modprobe ipv6
address 2607:f0d0:2001:0000:0000:0000:0000:0010
netmask 64
gateway 2607:f0d0:2001:0000:0000:0000:0000:0001

อธิบายกันหน่อย รายบรรทัดนะครับ

 1. iface eth0 inet6 static ก็คือ ข้าพเจ้าจะใช้ IPv6 ที่ interface eth0 แบบ static คือกำหนด IP Address เอง (ทางการไปมั๊ย)
 2. บอกระบบให้ load module IPv6 มาด้วย (ถ้าแน่ใจว่า load module IPv6 มาแล้วบรรทัดนี้ไม่ต้องมีก็ได้)
 3. ค่า IP Address ของเราที่ได้มา
 4. ค่า netmask สำหรับ IPv6 subnet
 5. ค่า gateway ของ IPv6 subnet

เมื่อตั้งค่าให้สั่ง restart network service ดังนี้

/etc/init.d/networking restart

วิธีการทดสอบ ก็ง่ายมากใช้คำสั่ง ip ดังนี้

ip -6 address show eth0

วิธีดูค่า default gateway ใช้คำสั่ง

ip -6 route show dev eth0

ต้องการกำหนดค่า default gateway ใช้คำสั่ง

ip -6 route add default via 2607:f0d0:2001::1

การเชื่อมต่อไปยังเครื่องที่เปิด share ไว้สามารถทำได้ดังนี้

ไปที่เมนู > ที่หลักๆ > เลือก เชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์…

รูปภาพ

จะปรากฏหน้าต่างดังรูป

รูปภาพ

 • ชนิดบริการ: ให้เลือกเป็น “แหล่งใช้ร่วมของวินโดวส์”
 • เซิร์ฟเวอร์: ให้ใส่หมายเลข ip address ของเครื่อง Windows ที่เปิด share เอาไว้ที่เราต้องการจะเชื่อมต่อ

เมื่อกำหนดค่าเรียบร้อยแล้วให้คลิกไปที่ “เชื่อมต่อ” ถ้าเชื่อมต่อสำเร็จก็จะสามารถเข้าใช้งานทรัพยากรที่เปิด share ไว้ได้

รูปภาพ

การตั้งค่า Proxy ทำได้โดย

ไปที่เมนูระบบ > ปรับแต่งพื้นโต๊ะ > พร็อกซีเครือข่าย
รูปภาพ

เมื่อหลังจากตั้งค่านี้แล้วควรจะปิดและเปิดโปรแกรมทุกตัวใหม่
รูปภาพ

การแชร์โฟลเดอร์ใน Suriyan นั้นมีวิธีการคล้ายกับการแชร์โฟลเดอร์บน Windows คือคลิกขวาที่โฟลเดอร์ที่ต้องการแชร์ จากนั้นเลือก Sharing option จะปรากฏหน้าต่างตั้งค่าการแชร์ ให้กาที่กล่อง Share this folder และตั้งค่าต่างๆ ตามต้องการ

รูปภาพ

หมายเหตุ: การแชร์โฟลเดอร์ครั้งแรก จะต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม ซึ่งจะมีหน้าต่างของ Suriyan ปรากฏขึ้นมาเพื่อสอบถามการติดตั้งโปรแกรม ให้ป้อนรหัสผ่านและทำไปตามขั้นตอน

เมื่อแชร์โฟลเดอร์ใน Suriyan แล้ว โฟลเดอร์จะถูกแชร์ในเครือข่ายผ่านโพรโตคอลเดียวกับที่ Windows ใช้ คือ smb ดังนั้นการเข้าถึงโฟลเดอร์ที่แชร์จึงทำได้เหมือนกับที่ทำบน Windows คือการเบราซ์ผ่านเครือข่าย หรือระบุหมายเลขไอพีหรือระบุชื่อเครื่องโดยตรง

ใน Suriyan สามารถใช้บรรทัดคำสั่ง เพื่อตรวจสอบค่าของเครือข่าย เช่น หมายเลขไอพีได้ เช่นเดียวกับใน Windows แต่คำสั่งของ Suriyan จะไม่ได้สั่งว่า ipconfig เหมือนใน Windows การใช้คำสั่งเพื่อตรวจสอบค่าไอพีใน Suriyan ต้องใช้คำสั่ง ifconfig ซึ่งย่อมาจาก Interface Configuration ซึ่ง Interface ในที่นี้หมายถึง Network Interface ที่เราจะเห็นกันบ้างในคำว่า NIC หรือ Network Interface Cart ที่หมายถึงการ์ดแลนนั่นเอง

รูปภาพ

รูปภาพ

ใน Suriyan มีเครื่องมือช่วยในการตรวจสอบระบบอยู่แล้ว ซึ่งสามารถใช้งานได้ทันที ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใดๆ เพิ่มแต่อย่างใด วิธีตรวจสอบผู้ที่อยู่ในระบบให้

ไปที่เมนูระบบ > ดูแลระบบ > ตรวจสอบเครือข่าย จะปรากฏหน้าต่างตรวจสอบเครื่องข่ายขึ้นมา

รูปภาพ

ให้คลิกที่แท็บ Finger โปรแกรมจะตรวจสอบผู้ที่กำลังอยู่ในระบบตอนนี้ให้ในทันที
รูปภาพ

ใน Suriyan มีเครื่องมือที่ใช้ในการ Ping อยู่แล้ว เราสามารถเข้าใช้เครื่องมือ Ping ได้โดย

ไปที่เมนู > ระบบ > ดูแลระบบ > ตรวจสอบเครือข่าย

รูปภาพ

เลือกแท็บ Ping ให้ป้อนที่อยู่เครือข่าย ลงไปในช่อง จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Ping

รูปภาพ

สามารถเชื่อมต่อได้ แต่ต้องทำการติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติมผ่านศูนย์ซอฟท์แวร์ชื่อ gnome-ppp และสามารถเรียกใช้งานได้ดังนี้

 • ไปที่เมนู > อินเตอร์เน็ต > GNOME PPP

รูปภาพ

 • click ไปที่ Setup แล้วตั้งค่าต่างๆที่ต้องใช้ในการเชื่อมต่อ
 • เมื่อต้องค่าเสร็จแล้วให้กด close เพื่อกลับมาหน้าแรกของโปรแกรมแล้วกรอก username และ password และ Phone number แล้วทำการเชื่อมต่อ

รูปภาพ