การตั้งค่า Proxy ทำได้โดย

ไปที่เมนูระบบ > ปรับแต่งพื้นโต๊ะ > พร็อกซีเครือข่าย
รูปภาพ

เมื่อหลังจากตั้งค่านี้แล้วควรจะปิดและเปิดโปรแกรมทุกตัวใหม่
รูปภาพ

การแชร์โฟลเดอร์ใน Suriyan นั้นมีวิธีการคล้ายกับการแชร์โฟลเดอร์บน Windows คือคลิกขวาที่โฟลเดอร์ที่ต้องการแชร์ จากนั้นเลือก Sharing option จะปรากฏหน้าต่างตั้งค่าการแชร์ ให้กาที่กล่อง Share this folder และตั้งค่าต่างๆ ตามต้องการ

รูปภาพ

หมายเหตุ: การแชร์โฟลเดอร์ครั้งแรก จะต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม ซึ่งจะมีหน้าต่างของ Suriyan ปรากฏขึ้นมาเพื่อสอบถามการติดตั้งโปรแกรม ให้ป้อนรหัสผ่านและทำไปตามขั้นตอน

เมื่อแชร์โฟลเดอร์ใน Suriyan แล้ว โฟลเดอร์จะถูกแชร์ในเครือข่ายผ่านโพรโตคอลเดียวกับที่ Windows ใช้ คือ smb ดังนั้นการเข้าถึงโฟลเดอร์ที่แชร์จึงทำได้เหมือนกับที่ทำบน Windows คือการเบราซ์ผ่านเครือข่าย หรือระบุหมายเลขไอพีหรือระบุชื่อเครื่องโดยตรง

ใน Suriyan สามารถใช้บรรทัดคำสั่ง เพื่อตรวจสอบค่าของเครือข่าย เช่น หมายเลขไอพีได้ เช่นเดียวกับใน Windows แต่คำสั่งของ Suriyan จะไม่ได้สั่งว่า ipconfig เหมือนใน Windows การใช้คำสั่งเพื่อตรวจสอบค่าไอพีใน Suriyan ต้องใช้คำสั่ง ifconfig ซึ่งย่อมาจาก Interface Configuration ซึ่ง Interface ในที่นี้หมายถึง Network Interface ที่เราจะเห็นกันบ้างในคำว่า NIC หรือ Network Interface Cart ที่หมายถึงการ์ดแลนนั่นเอง

รูปภาพ

รูปภาพ

ใน Suriyan มีเครื่องมือช่วยในการตรวจสอบระบบอยู่แล้ว ซึ่งสามารถใช้งานได้ทันที ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใดๆ เพิ่มแต่อย่างใด วิธีตรวจสอบผู้ที่อยู่ในระบบให้

ไปที่เมนูระบบ > ดูแลระบบ > ตรวจสอบเครือข่าย จะปรากฏหน้าต่างตรวจสอบเครื่องข่ายขึ้นมา

รูปภาพ

ให้คลิกที่แท็บ Finger โปรแกรมจะตรวจสอบผู้ที่กำลังอยู่ในระบบตอนนี้ให้ในทันที
รูปภาพ

หากเครื่องดังกล่าวเป็น Linux หลักๆ เช่น Ubuntu/Redhat/Fedora/openSUSE สามารถใช้โปรแกรม avahi-discover ตรวจสอบได้เบื้องต้น

รูปภาพ

หรือใช้โปรแกรม nmap ซึ่งเป็นโปรแกรมในระบบคำสั่งที่ใช้ scan port ที่ใช้งานผ่าน command line แต่ถ้าถนัดการใช้งาน gui สามารถเรียกใช้งานโปรแกรม scan port ได้โดย

ไปที่เมนู > ระบบ > ดูแลระบบ > ตรวจสอบเครือข่าย > ตรวจพอร์ต

รูปภาพ

วิธีใช้งานให้ใส่หมายเลข ip เครื่องที่เราต้องการตรวจสอบลงไปในช่อง “ที่อยู่เครือข่าย” แล้วคลิกไปที่ “ตรวจ”

รูปภาพ

 • ให้ตรวจสอบว่าอินเทอร์เน็ตสามารถใช้งานได้ปกติ
 • ให้คลิกขวาที่ไอคอนอินเทอร์เน็ตทางขวาล่าง เลือก แก้ไขการเชื่อมต่อ

รูปภาพ

 • เลือกการ์ดแลนใบที่ต่อกับเครื่องอื่น แล้วกด Edit

รูปภาพ

 • ที่แท็บ IPv4 Settings เลือก Shared to other computers

รูปภาพ

 • กด Apply แล้วปิด

เมื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายแล้ว เราสามารถดูหมายเลขไอพีได้ โดยการคลิกขวาที่ไอคอนสถานะการเชื่อมต่อ ที่อยู่บริเวณขวาล่างของหน้าจอ แล้วเลือก ข้อมูลการเชื่อมต่อ

รูปภาพ

จะปรากฏหน้าต่างแสดงข้อมูลการเชื่อมต่อ ซึ่งจะมีข้อมูลของหมายเลขไอพีปรากฏอยู่ด้วย

รูปภาพ

การเปลี่ยนค่า Mac address ไม่ใช่สิ่งที่ควรทำเพราะอาจจะเป็นการสร้างความยุ่งยากให้กับผู้ดูแลระบบ เครือข่าย แต่หากจำเป็นต้องทำเพื่อทดสอบระบบหรือเพื่อใช้ในงานต่างๆ แล้ว ใน Suriyan มีเครื่องมือที่จะทำให้เราเปลี่ยนค่า Mac address ของเราได้อย่างง่ายได้

วิธีทำ

 • ไปที่เมนู > ระบบ > ปรับแต่งพื้นโต๊ะ > การเชื่อมต่อเครือข่าย

รูปภาพ

 • จะปรากฏหน้าต่างรูปแบบการเชื่อมต่อขึ้นมา
 • คลิกเลือกแท็บ และชื่อการเชื่อมต่อที่ต้องการ
 • คลิก Edit…

รูปภาพ

 • จะปรากฏค่า Mac address ที่ช่องนี้เราสามารถเปลี่ยนแปลงค่า Mac address ได้ตามต้องการ
 • เมื่อเสร็จแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม Apply

รูปภาพ

หากเครือข่ายของท่านจำเป็นต้องใช้หมายเลขไอพีตายตัว หรือที่เรียกว่าการ Fix IP ใน Suriyan สามารถทำได้ ด้วยวิธีการดังนี้

วิธีทำ

ไปที่เมนู > ระบบ > ปรับแต่งพื้นโต๊ะ > การเชื่อมต่อเครือข่าย

รูปภาพ

 • จะปรากฏหน้าต่างรูปแบบการเชื่อมต่อขึ้นมา
 • คลิกเลือกแท็บ และชื่อการเชื่อมต่อที่ต้องการ
 • คลิก Edit…

รูปภาพ

 • จะปรากฏการตั้งค่าการเชื่อมต่อ ให้คลิกที่แท็บ IPv4 Settings
 • ช่อง Method เลือกเป็น Manual
 • กำหนดค่าต่างๆ ตามต้องการ แล้วคลิก Apply…

รูปภาพ