เราสามารถใช้ Suriyan เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือได้ โดยที่มือถือที่จะใช้จะต้องรองรับความสามารถในการทำงานเป็นโมเดม และสามารถแชร์อินเทอร์เน็ตได้ วิธีการให้เข้า

ไปที่เมนูระบบ > ปรับแต่งพื้นโต๊ะ > การเชื่อมต่อเครือข่าย

รูปภาพ

จะปรากฏหน้าต่างการปรับแต่งการเชื่อมต่อเครือข่าย ให้ไปที่แท็บ เครือข่ายบรอดแบนด์มือถือ คลิกปุ่มเพิ่ม และตอบคำถามตามขั้นตอนที่โปรแกรมแนะนำ หากต้องการเชื่อมต่อผ่านบลูทูธ อย่าลืมเปิดบลูทูธไว้ด้วย

รูปภาพ

ในการเชื่อมต่อที่คำสั่ง “เชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์…” ในเมนู “ที่หลักๆ” นั้น จะมีตัวเลือกให้ “เพิ่มที่ขั้นหน้า” ตรงนี้ก็ให้บันทึกชื่อไว้ตามต้องการก็จะสามารถเข้าถึงตำแหน่งได้อย่างรวดเร็ว

รูปภาพ

การเชื่อมต่อไปยังเครื่องที่เปิด share ไว้สามารถทำได้ดังนี้

ไปที่เมนู > ที่หลักๆ > เลือก เชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์…

รูปภาพ

จะปรากฏหน้าต่างดังรูป

รูปภาพ

 • ชนิดบริการ: ให้เลือกเป็น “แหล่งใช้ร่วมของวินโดวส์”
 • เซิร์ฟเวอร์: ให้ใส่หมายเลข ip address ของเครื่อง Windows ที่เปิด share เอาไว้ที่เราต้องการจะเชื่อมต่อ

เมื่อกำหนดค่าเรียบร้อยแล้วให้คลิกไปที่ “เชื่อมต่อ” ถ้าเชื่อมต่อสำเร็จก็จะสามารถเข้าใช้งานทรัพยากรที่เปิด share ไว้ได้

รูปภาพ

การตั้งค่า Proxy ทำได้โดย

ไปที่เมนูระบบ > ปรับแต่งพื้นโต๊ะ > พร็อกซีเครือข่าย
รูปภาพ

เมื่อหลังจากตั้งค่านี้แล้วควรจะปิดและเปิดโปรแกรมทุกตัวใหม่
รูปภาพ

การแชร์โฟลเดอร์ใน Suriyan นั้นมีวิธีการคล้ายกับการแชร์โฟลเดอร์บน Windows คือคลิกขวาที่โฟลเดอร์ที่ต้องการแชร์ จากนั้นเลือก Sharing option จะปรากฏหน้าต่างตั้งค่าการแชร์ ให้กาที่กล่อง Share this folder และตั้งค่าต่างๆ ตามต้องการ

รูปภาพ

หมายเหตุ: การแชร์โฟลเดอร์ครั้งแรก จะต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม ซึ่งจะมีหน้าต่างของ Suriyan ปรากฏขึ้นมาเพื่อสอบถามการติดตั้งโปรแกรม ให้ป้อนรหัสผ่านและทำไปตามขั้นตอน

หากเครื่องดังกล่าวเป็น Linux หลักๆ เช่น Ubuntu/Redhat/Fedora/openSUSE สามารถใช้โปรแกรม avahi-discover ตรวจสอบได้เบื้องต้น

รูปภาพ

หรือใช้โปรแกรม nmap ซึ่งเป็นโปรแกรมในระบบคำสั่งที่ใช้ scan port ที่ใช้งานผ่าน command line แต่ถ้าถนัดการใช้งาน gui สามารถเรียกใช้งานโปรแกรม scan port ได้โดย

ไปที่เมนู > ระบบ > ดูแลระบบ > ตรวจสอบเครือข่าย > ตรวจพอร์ต

รูปภาพ

วิธีใช้งานให้ใส่หมายเลข ip เครื่องที่เราต้องการตรวจสอบลงไปในช่อง “ที่อยู่เครือข่าย” แล้วคลิกไปที่ “ตรวจ”

รูปภาพ

 • ให้ตรวจสอบว่าอินเทอร์เน็ตสามารถใช้งานได้ปกติ
 • ให้คลิกขวาที่ไอคอนอินเทอร์เน็ตทางขวาล่าง เลือก แก้ไขการเชื่อมต่อ

รูปภาพ

 • เลือกการ์ดแลนใบที่ต่อกับเครื่องอื่น แล้วกด Edit

รูปภาพ

 • ที่แท็บ IPv4 Settings เลือก Shared to other computers

รูปภาพ

 • กด Apply แล้วปิด

เมื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายแล้ว เราสามารถดูหมายเลขไอพีได้ โดยการคลิกขวาที่ไอคอนสถานะการเชื่อมต่อ ที่อยู่บริเวณขวาล่างของหน้าจอ แล้วเลือก ข้อมูลการเชื่อมต่อ

รูปภาพ

จะปรากฏหน้าต่างแสดงข้อมูลการเชื่อมต่อ ซึ่งจะมีข้อมูลของหมายเลขไอพีปรากฏอยู่ด้วย

รูปภาพ

การเปลี่ยนค่า Mac address ไม่ใช่สิ่งที่ควรทำเพราะอาจจะเป็นการสร้างความยุ่งยากให้กับผู้ดูแลระบบ เครือข่าย แต่หากจำเป็นต้องทำเพื่อทดสอบระบบหรือเพื่อใช้ในงานต่างๆ แล้ว ใน Suriyan มีเครื่องมือที่จะทำให้เราเปลี่ยนค่า Mac address ของเราได้อย่างง่ายได้

วิธีทำ

 • ไปที่เมนู > ระบบ > ปรับแต่งพื้นโต๊ะ > การเชื่อมต่อเครือข่าย

รูปภาพ

 • จะปรากฏหน้าต่างรูปแบบการเชื่อมต่อขึ้นมา
 • คลิกเลือกแท็บ และชื่อการเชื่อมต่อที่ต้องการ
 • คลิก Edit…

รูปภาพ

 • จะปรากฏค่า Mac address ที่ช่องนี้เราสามารถเปลี่ยนแปลงค่า Mac address ได้ตามต้องการ
 • เมื่อเสร็จแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม Apply

รูปภาพ

หากเครือข่ายของท่านจำเป็นต้องใช้หมายเลขไอพีตายตัว หรือที่เรียกว่าการ Fix IP ใน Suriyan สามารถทำได้ ด้วยวิธีการดังนี้

วิธีทำ

ไปที่เมนู > ระบบ > ปรับแต่งพื้นโต๊ะ > การเชื่อมต่อเครือข่าย

รูปภาพ

 • จะปรากฏหน้าต่างรูปแบบการเชื่อมต่อขึ้นมา
 • คลิกเลือกแท็บ และชื่อการเชื่อมต่อที่ต้องการ
 • คลิก Edit…

รูปภาพ

 • จะปรากฏการตั้งค่าการเชื่อมต่อ ให้คลิกที่แท็บ IPv4 Settings
 • ช่อง Method เลือกเป็น Manual
 • กำหนดค่าต่างๆ ตามต้องการ แล้วคลิก Apply…

รูปภาพ